Jogász válaszol: az adósok nyilvántartása

Az utóbbi években számos zárt állami adatbázis vált elérhetővé, s a jogalkotók egyre több ilyen adatbázist kívánnak nyilvánossá tenni. Igaz, a rendszer még távol van a teljes átláthatóságtól, és az emberi jogokat sem sérthetik a közzétett információk, ezért hiányos még az adatbázis, de szemmel látható a fejlődés.

2018 első felében az adósok egységes nyilvántartása bárki számára elérhetővé vált, melyet korábban csak az illetékes hivatalok, a bejegyzett állami és magánközjegyzők nyithattak meg. Az említett adatbázis azoknak a polgároknak, személyeknek (legyen az jogi vagy egyéni) a listáját tartalmazza, akiknek pénzügyi hátraléka van. A polgárok esetében azon egyének jegyzékét láthatjuk, akik fél éve nem fizetnek gyerektartásdíjat, vagy akik nem engedélyezték a másik félnek a közös gyermekük meglátogatását. A jogi személyeknél azoknak az intézményeknek a listáját találjuk, amelyek huzamosabb ideje elmaradtak a munkabérek kifizetésével.

Az adatbázisban a személy neve vagy adóazonosítója alapján lehet előkeresni az adatokat. Az említettek mellett látható az elmaradás típusa, az illetékes bíróság, végrehajtó bizottság megnevezése és elérhetősége, mely felelős a személy által felhalmozott hátralék törlesztéséért. Az oldalon kivonatot is készíthetünk, mely tartalmazza az említett információkat.
Az adatbázisban már közel 170 ezer egyén és több mint ezer jogi személy (köz- és magántulajdonban lévő vállalat és intézmény) szerepel.

Miért fontos az adatbázis?
Az érvényes szabályozás szerint azok a személyek, melyek több mint fél évig nem fizetnek gyerektartást, a bírósági végzés után nem hagyhatják el az országot, nem adhatják el személygépkocsijukat, lakásukat vagy más tulajdonukat stb. Ha az adós értékesíteni szeretné ingatlanját vagy ingóságait, abban az esetben a tisztviselők kötelesek visszautasítani annak bejegyzését. Továbbá huszonnégy órán belül kötelesek jelenteni a végrehajtó bizottságnak az árusítás tényét. A végrehajtók pedig kötelesek – legkésőbb másnap – a szóban forgó tulajdont zárolni. Ugyanez vonatkozik arra az adatbázisban szereplő jogi személyre is, aki értékesíteni kívánja tulajdonát.
Az említettek mellett a nyilvántartásban szereplő adatok alapján bárki ellenőrizheti az egyén vagy intézmény fizetőképességét.

Kárpátalja.ma