Civil szervezetek Kárpátalján: Ukrán–Magyar Területfejlesztési Iroda

Vidékünk fejlődése érdekében rengeteg a tennivaló. Szinte mindenterületen innovációs lépésekre van szükség, legyen szó a közutakról, egészségügyről, a civil szféráról és még sorolhatnánk. Az előrelépés pedig csak lassú léptekkel történik. Néhány civil szervezet céljának és feladatának tekinti ezeknek a problémáknak az orvoslását, és azért munkálkodik, hogy kis hazánkat széppé és vonzóvá tegye. Egyik ilyen civil egyesület az Ukrán–Magyar Területfejlesztési Iroda.
A szervezet működésének kezdete 2003-ra vezethető vissza, amikor néhány frissdiplomás fiatal részt vett a Cooperation Bridge 2003 (Híd az együttműködéshez 2003) című projektben, melyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács a Kárpátaljai Megyei Tanáccsal indított el 2003-ban az Európai UnioTacis CBC SPF programjának támogatásával. Ennek célja az volt, hogy Kárpátalján is alakuljon egy fejlesztési ügynökség. A projektnek meg is lett az eredménye, hiszen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség mintájára 2004-ben létrehozták az Ukrán–Magyar Területfejlesztési Irodát (UMTI). A megyei jogú szervezet székhelyét Ungváron alakították ki. Az iroda a kezdetektől három főmunkatárssal működik.
A szervezet célja a civil szféra fejlesztése, a határokon átnyúló együttműködések kialakítása és ezáltal a térség fejlődésének elősegítése, különös tekintettel a magyar területekre. „A legtöbb szervezettől eltérően a mi esetünkben nem a tagok létszáma a fontos, hanem az, hogy minél több civil szervezetet tudjunk megmozgatni, és a fejlődés érdekében minél több együttműködés jöhessen létre” – mondta Tarpai József, az UMTI igazgatója.
Az iroda tevékenysége két irányban indult. Egyik terület a turisztika. Az UMTI a mai napig két turisztikai irodát (TourInfo) működtet Kárpátalján. Az elsőt Beregszászban nyitották a nyíregyházi Tourinformmintájára, a másodikat Ungváron hozták létre 2009-ben. A központok információszolgáltatást nyújtanak a térség turisztikai adottságairól, utazásokat szerveznek, és egyéb szolgáltatásokkal segítik a vidékre érkező turistákat és a helyi érdeklődőket. A kis helyiség polcain információs turisztikai kiadványok, útikönyvek és térképek találhatóak, valamint a vidékünkre jellemző kézműves termékek nagy választékban kaphatóak. Az irodák megnyitása egyedi kezdeményezés volt Kárpátalján, hiszen ez volt az első példa arra, hogy turisztikai információs központ alakult.
A másik ágazat a humán képzés. Gondolunk itt pályázatírási és szervezetvezetési tevékenységekre és egyebekre. „Több tucat konferenciát, képzést és tanfolyamot szerveztünk egész Kárpátalján, főként a turizmus témakörben – nyilatkozta Tarpai József. – A meghirdetett alkalmak mindenki számára nyitottak. A képzés tartalma természetesen mindig a kialakult helyzethez és igényekhez igazodik. Az utóbbi évekbentöbb ízben szerveztünk idegenvezetői tanfolyamokat, mivel erre volt szükség. Tavaly például pályázatírói tanfolyamot hirdettünk, ahol aktuális pályázatokat alapul véve képeztük a jelenlévőket és fejlesztettük pályázatírói tevékenységüket. A képzéseink mindegyikén szakemberek tartanak előadást és adnak útmutatást a résztvevőknek.
A szervezet az elmúlt mintegy tíz esztendő során az említett képzések szervezése és az irodák működtetése mellett több nagyobb volumenű projektet bonyolított le. Mindezeket pályázatok révén tudta megvalósítani. Az első innováció a TDM (határon átnyúló desztináció-menedzsment) bevezetése volt Kárpátalján. Ennek célja egy turisztikai irányító szervezet létrehozása, határon átnyúló, ugyancsak turisztikai együttműködések elősegítése volt. A másik nagy projekt a kerékpárutak építése Asztély és Beregszász (3856 méter), valamint Tiszaújlak és Tiszapéterfalva között (3150 méter), mely utakat előszeretettel használják ma is a kerékpárosok. Emellett számos pályázatot bonyolított le a szervezet Kárpátalján. Mindezek megtalálhatók az UMTI honlapján.
A Területfejlesztési Iroda szinte évente bocsát ki kiadványokat (útikönyveket, térképeket, turisztikai könyveket stb.), melyek segítik az ide érkező turisták tájékozódását. A nyomtatott termékeket minden alkalommal szakemberek szerkesztik és készítik. A szervezet közreműködésével az utóbbi napokban jelent meg az Alternatív adománygyűjtő technikák a gyakorlatban című kiadvány a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával. A könyvecske egy együttműködésen alapuló projekt egyik eredménye, mely a forrásteremtésre fókuszál, vagyis olyan lehetőségeket mutatott be a résztvevő civil szervezetek tagjainak, melyek segíthetik a szervezetek adománygyűjtési tevékenységét.
Itt kell megemlítenünk a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanácsot (KMTT), mely nemrég alakult Kárpátalján, s melynek egyik kezdeményezője az UMTI volt. A tanács létrehozása már 2010-ben elkezdődött, azonban csak járási szinten működött egy koordinációs tanács révén. 2014-ben ezt a munkát civil szervezetek, vállalkozók, önkormányzatok bevonásával egész Kárpátaljára kiterjesztették. Mindezzel a kárpátaljai magyarság érdekeit próbálják előtérbe hozni.
A széleskörű tevékenységnek és a határon átnyúló együttműködéseknek köszönhetően a Területfejlesztési Iroda jó kapcsolatokat épített ki szinte az egész Kárpát-medencében. „Szervezetünk igyekszik nemcsak egy-egy pályázat idejére, hanem hosszútávra kialakítani kapcsolatait”– mondja Tarpai József. Az iroda évek óta jó viszonyban áll a magyarországi Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségével. Ez nem véletlen, hiszen Kárpátalján is egy meghatározó ágazat a falusi turizmus. Közös erőből több képzést szerveztek kifejezetten a vendéglátás témakörére építve. Ugyancsak jó kapcsolatot ápol a Falusi Turizmus Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetével, mellyel több közös projektet is bonyolítottak. A szervezetnek tevékenysége révén összeköttetései vannak a Kárpátaljai Megyei Állami Közútkezelő Szolgálattal.Velük elsősorban a kerékpárutak kialakításakor alakult ki a szorosabb együttműködés. Meg kell említenünk a Fejlesztési Ügynökséget, a Beregsurányi Önkormányzatot, és a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesületet is. Sokáig jó kapcsolatban álltak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei TourInform irodával, mely később a Jósa András Múzeumba épült be. A tokaji TourInform, a miskolci TDM szintén a partnerei közé tartozik. Ugyanide sorolható a Fórum Információs Központ, a České centrum fundraisingu, a Fundacja Dobra Siećcivil szervezet is. „Szintén partnerünknek tekinthetők Magyarország helyi külképviseletei is, akik támogatásukkal többször segítették munkánkat”– nyilatkozta az igazgató.

Kárpátalján az utóbbi időben többször szó esett a turisztika helyzetéről, mely az utóbbi időszakban igencsak átalakult. Tarpai József hangsúlyozta, hogy a turisztika nincs válságos helyzetben, csupán átalakulóban van. Kevesebben érkeznek nyugatról, viszont több a belföldi turista. Az tény, hogy lépéseket kell tennünk azért, hogy visszaszerezzük a nyugati turistákat. Ez azonban csak a médián keresztül és kapcsolataink révén lehetséges. Éppen ezért jött létre a KMTT, és alakultak meg bizottságai, hogy kidolgozzák azokat a lépéseket és keressenek olyan megoldásokat, melyekkel újra vissza lehet majd csalogatni a külföldi turistákat. Jelenleg ezen dolgozunk, és reméljük, hogy nem hiába.

Gál Adél
Kárpátalja.ma