IV. BercsényiFeszt és Honeybeast-koncert Ungváron

Legendák Kárpátalján

Legendák Kárpátalján: Gut kincse

Legendák Kárpátalján: Gut kincse

Beregszásztól mintegy 14 kilométerre terül el Gut község. A félreeső település a Beregszász–Munkács főúthoz bekötőúttal kapcsolódik. A lehajtó szinte mesebeli: magas fák, sűrű erdő között vezet az út a faluba, az út szélén pedig gyakorta árulják az erdők rejtegetett kincsét, a gomba különböző fajtáit a szorgos gyűjtögetők. Gut története egészen az ókorig nyúlik vissza. Akkoriban itt kelta...

Legendák Kárpátalján: Salamon király, a remete

Legendák Kárpátalján: Salamon király, a remete

A Borzsa folyó jobb partján, Beregszásztól mindössze néhány kilométerre terül el Alsó- és Felsőremete. Alsóremetén pálos-rendi szerzetesek kolostora állt egykor. 1329-ben Erzsébet királyné malomkiváltságot adott a kolostornak, ebből az időből való a falu első írásos említése. A krónikák tanúsága szerint akkoriban Kisberegnek nevezték ezt a helyet. A XIX. században még álltak a kolostor melletti...

Legendák Kárpátalján: Gődényháza nevének eredete

Legendák Kárpátalján: Gődényháza nevének eredete

Nagyszőlőstől körülbelül hét kilométerre található Gődényháza. A vegyes lakosságú települést első ízben 1262-ben említik a krónikák. Egykor magyar faluként tartották számon. Közigazgatásilag ma a hozzá bekötőúttal kapcsolódó Tekeházához tartozik. A gődényháziakat hajdanán „csuprosoknak” nevezték. Az elnevezés onnan ered, hogy a falu régen híres volt cserépedény-készítéséről. Ez azonban mára...

Legendák Kárpátalján: Repenye története

Legendák Kárpátalján: Repenye története

Ökörmezőtől körülbelül hét kilométerre, a Repenye-patak partján húzódik csendesen Repenye. A falut még a XV. században alapították a Lipcsei földesurak. Első írásos említése 1457-ből származik. Közigazgatásilag Hegyfok, Szárazpatak és Vízköz falvak is hozzátartoznak. A kissé furcsa nevű falut a szovjet időkben állítólag át akarták nevezni. A község díszét képező gyönyörűen gondozott, gazdag...

Legendák Kárpátalján: Nagykopány – honnan ered az ikrek falvának neve?

Legendák Kárpátalján: Nagykopány – honnan ered az ikrek falvának neve?

Felsőveresmart, avagy ismertebb nevén Nagykopány messze földön híres települése Kárpátaljának. A Nagyszőlőstől mintegy kilenc kilométerre fekvő falut 1430-ban említik először a krónikák. A Tisza jobb partján elterülő község igen érdekes látványt nyújt átutazóban is: egyik oldalt meredek fal óvja a falut, a másikon pedig páratlan panoráma tárul elénk, hiszen az alvég és a felvég között körülbelül...

Legendák Kárpátalján: Baranya és a kukorica

Legendák Kárpátalján: Baranya és a kukorica

Ungvártól körülbelül három kilométerre terül el Baranya. Az ugyancsak Baranya nevű patak mentén meghúzódó kis falu az Ungvári járás egyik legrégebbi települése. 1389-ben Baranya néven már találhatunk említést róla a ránk maradt oklevelekben. Nevét egy ősi birtokos család, a Baranyayak után kapta. Közigazgatásilag hozzá tartozik Börvinges, Hegyfark és Unghosszúmező. Amiért azonban számunka igazán...

Legendák Kárpátalján: Ruszin hiedelmek – mit rejt a forgószél?

Legendák Kárpátalján: Ruszin hiedelmek – mit rejt a forgószél?

A Kárpátalján velünk élő ruszin nép igen gazdag kultúrával rendelkezik. Köztudottan erősen vallásos emberekről van szó. Számtalan ünnepnapot ülnek, ragaszkodnak a generációról generációra szálló szertartásokhoz. Hitük azonban különös módon keveredik a babonákkal is. Ez a furcsa keverék hit pedig áthatja életük minden területét. Az említett hiedelmeknek se szeri, se száma. Ezek közül egy...

Legendák Kárpátalján: A két medve és a Tisza

Legendák Kárpátalján: A két medve és a Tisza

Tisza folyónkról s annak eredetéről már számos alkalommal olvashattak sorozatunkban. Ezeknek a történeteknek több változata ismert. Akad, amely apróbb eltérésekkel meséli el egyazon történetet, tükrözve azt, ahogy a szájhagyomány az egymástól távolabb eső vidékeken továbbadta. Ma egy korábban bemutatott legenda egyik változatát osztjuk meg portálunkon. Ám előtte vizsgáljuk meg, honnan is eredhet...

Legendák Kárpátalján: A máramarosi Bovcár-kút

Legendák Kárpátalján: A máramarosi Bovcár-kút

II. Rákóczi Ferenc alakja Kárpátalján a kis falvaktól a nagyobb városokon át szinte mindenütt felbukkan. A közös múlt összeköt: Rákóczi emlékét velünk, kárpátaljai magyarokkal együtt állhatatosan őrzi a Verhovina ruszin népe is. Érthető: talán egyedül II. Rákóczi Ferenc viszonyult szeretettel és megértéssel ezekhez az emberekhez. Tiszteletet tanúsított irántuk, amit sem előtte, sem utána nemigen...

Legendák Kárpátalján: Salánk és a Nagyságos Fejedelem

Legendák Kárpátalján: Salánk és a Nagyságos Fejedelem

Nagyszőlőstől mintegy 18 kilométerre található Salánk. Ezt a hagyományőrző, békés falut 1332-ben említik első ízben krónikáink Salanch néven. Az Árpád-korban kiváltságos település. Hajdan Ugocsa vármegye legtermékenyebb s legnagyobb határa volt a salánki. Arról is nevezetes, hogy 1711-ben II. Rákóczi Ferenc fejedelem itt tartotta utolsó országgyűlését. A helyiek büszkék múltjukra, a...

Pin It on Pinterest