Legendák Kárpátalján: Repenye története

Ökörmezőtől körülbelül hét kilométerre, a Repenye-patak partján húzódik csendesen Repenye. A falut még a XV. században alapították a Lipcsei földesurak. Első írásos említése 1457-ből származik. Közigazgatásilag Hegyfok, Szárazpatak és Vízköz falvak is hozzátartoznak. A kissé furcsa nevű falut a szovjet időkben állítólag át akarták nevezni. A község díszét képező gyönyörűen gondozott, gazdag virágágyások után a Virágos nevet szánták neki. Ezt azonban a helyiek nem engedték. Úgy tartották, hogy az ősök által adott elnevezést meg is kell őrizni. S hogy honnan ered Repenye neve? A falu idős lakói még őrzik a legendát:

 
„Van annak már háromszáz éve is. Valahol Huszt alatt egy szegény ember elszökött az uraságától, rongyosan, mezítláb, semmije sem volt. Olyan messzire akart szökni, hogy a gazda szolgái ne találjanak rá. Akkoriban még nem voltak itt utak, hát a folyó mentén vándorolt.
Az éjszaka egy réten érte, amikor már elhagyta Vízköz falut is. Nyugovóra tért hát azon a réten egy fűzfa alatt.
Éjjel feltámadt a szél – a fűz pedig repegett, ropogott. „Rep, rep, rep.” Egész éjjel ezt hallgatta szegény, s nem tudott aludni. Amikor aztán reggel fölkelt, alaposan körülnézett. Megtetszett neki az a hely: megfelelő lesz egy kalyiba számára is. Az egyetlen akadály, hogy a fűzfa recseg-ropog. De hát ezen könnyen lehet segítni! Hamarjában ki is vágta a fűzfát.
– Na, most repegjél nekem! – mondta.
Felállította a kunyhót, s gazdálkodni kezdett. De az első éjszakát és a fűzfa recsegését, repegését nem feledte. Ezért aztán elnevezte azt a helyet Repenyének. Ezt a nevet kapta a későbbi falu is.”

 
(A legenda megtalálható a www.kolyba.org.ua weboldalon.)

Kocsis Julianna
Kárpátalja.ma