Legendák Kárpátalján: Gődényháza nevének eredete

Nagyszőlőstől körülbelül hét kilométerre található Gődényháza. A vegyes lakosságú települést első ízben 1262-ben említik a krónikák. Egykor magyar faluként tartották számon. Közigazgatásilag ma a hozzá bekötőúttal kapcsolódó Tekeházához tartozik. A gődényháziakat hajdanán „csuprosoknak” nevezték. Az elnevezés onnan ered, hogy a falu régen híres volt cserépedény-készítéséről. Ez azonban mára lassan feledésbe merül.
Annak a története azonban, hogy honnan is kapta furcsa csengésű nevét a kisközség, nem merül feledésbe. Lám, mégiscsak megéri becsületesnek lenni…

 
„Réges-régen Nyaláb várában élt egy király. Volt neki egy hűséges, Gődény nevű vitéze. A vitéz igen becsületes volt, hűségesen szolgálta urát.
Egy alkalommal, amikor a király ebédhez készülődött, azt mondta Gődénynek:
– Hűséges szolgálatodért annyi földdel ajándékozlak meg, amennyit körbelovagolsz, míg én megebédelek.
Gődény fogott egy éles kardot és apró papírdarabokkal töltötte meg tarisznyáját, majd lóra ült, s elindult. Abban az időben mindenféle terület volt azon a vidéken: akadt tiszta mező és sűrű erdő is. Ahol Gődény útja erdőn vitt keresztül, kardjával megjelölte a fákat; ahol mezőn, ott papírdarabokkal jelölte útját.
A király még az asztalnál ült, mikor Gődény megérkezett. A nagyúr megnézte a körbejárt területet, és állta a szavát: valóban odaajándékozta azt Gődénynek. Itt telepedett hát le a vitéz családjával együtt, idővel pedig azon a helyen létrejött a falu.”

 
(A legenda megtalálható a www.kolyba.org.ua weboldalon.)

Kocsis Julianna
Kárpátalja.ma