Legendák Kárpátalján: Salamon király, a remete

A Borzsa folyó jobb partján, Beregszásztól mindössze néhány kilométerre terül el Alsó- és Felsőremete.
Alsóremetén pálos-rendi szerzetesek kolostora állt egykor. 1329-ben Erzsébet királyné malomkiváltságot adott a kolostornak, ebből az időből való a falu első írásos említése. A krónikák tanúsága szerint akkoriban Kisberegnek nevezték ezt a helyet. A XIX. században még álltak a kolostor melletti templom romos falai. Ma már nyoma sem igen akad. A közeli helyek elnevezései mint Püspökerdő vagy Papmocsár, szintén a szerzetesek ittlétének emlékét őrizhetik.
Felsőremetét a Schönborn család alapította a XVIII. században. Ma közigazgatásilag összetartozik a két község. Amiért azonban számunkra igazán érdekes, az a hozzá tartozó legenda.

 
„A XI. században Béla király fiai, Géza, László és Lampert az országot magok közt megosztván, Munkács és vidéke ez utóbbi hercegnek juta, ki Beregszász városnak lőn megalapítója, mely róla sokáig villa Lampertnek nevezteték; azonban békés birtoklatában csakhamar megzavará őt rokona, Salamon király, ki a hercegek birtokára vágyván a kunokkal megtámadá a három testvért s többször megütközött velük. 1086-ban is Kuteszk kun fejedelem kíséretében betört az országba, átszállván Máramaros bércein, Bereg és Ung vármegyéket elárasztá portyázó hadakkal és útjában kíméletlenül pusztított és rabolt, míg végre László hadaitól Munkács vidékén megtámadtatván, visszaűzetett; a futamlók a krónika szerint úgy szaladván, mint a kacsák, melyeknek tollait a karvaly kitépte. Később megbánván erőszakoskodásait Salamon, a bíborpalástot barátcsuhá-val válta fel, s mint a rege mondja, remeteként, a beregi rengetegekben tartózkodott, vezeklő helyén később a remetei kolostor és a ma is Remetének nevezett helység keletkezett. E falu a Borsova (Borzsa) folyó jobb partján, a Püspök- és Papmocsár nevű lapályos erdők közt vadon helyen fekszik, s a folyó feletti magaslaton maiglan látszanak az egykori terjedelmes kolostor csonka maradványai.”

 
(A legenda megtalálható a Dupka György és Zubánics László által összeállított Szépasszony dombja című kötetben.)

Kocsis Julianna
Kárpátalja.ma