Június 24.: Keresztelő Szent János születésének ünnepe

Keresztelő Szent János születésére emlékezik a katolikus egyház június 24-én.

Személye a keresztények számára kiemelkedően fontos, hiszen mint Jézus előhírnöke hirdette a bűnbánatot, s keresztelte meg a hozzá fordulókat, köztük Jézust is.
A Szentírás leírása szerint János a papként tevékenykedő Zakariás, s felesége, Erzsébet gyermekeként jött a világra hat hónappal Jézus születése előtt. Az idős házaspárt váratlanul érte a gyermek jövetele, már nem is számítottak ilyen csodára. Az angyal – aki a gyermek születésének hírét hozta –, miután látta, hogy Zakariás nem hisz neki, azzal büntette a papot, hogy az a gyermek születéséig nem tudott megszólalni. Az újszülött nevét is egy palatáblára írta rá: „János az ő neve” (Jn 1,63).
A rokonság elcsodálkozott a névválasztáson, s sokan megkérdezték: „Vajon mi lesz ebből a gyerekből?” Jn (1, 66).
Zakariás így válaszolt a kérdésre imádságában: „…a Magasságbeli prófétájának fognak hívni, mert az Úr előtt jársz majd, hogy előkészítsd útját, hogy az üdvösség ismeretét add népének bűnei bocsánatára” (Jn, 1, 76-77).
S valóban: miután a gyermek felnőtt a pusztában, ahol „…teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül, és sáskával meg vadmézzel élt…” (Mk 1,6), „…bejárta a Jordán egész környékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára…”.
Még fiatal volt, amikor Heródiás negyedes fejedelem letartóztatta, börtönbe vetette, majd lefejeztette.
Keresztelő Szent János nagy tiszteletnek örvend a görögkatolikus egyházban, ahol az ő születésén kívül csak Jézus Krisztusét és Szűz Máriáét ünnepli meg az egyház. János nevének jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes.
Keresztelő János tisztelete nagyon gyorsan elterjedt a keresztény egyházban, sőt a Korán is megemlékezik róla.
Szent János a védőszentje Francia Kanadának, ahol több várost is elneveztek róla, valamint az olaszországi Firenzének és a Máltai lovagrendnek is.
Az évszázadok során számos templomot neveztek el róla, illetve 23-an választották az ő nevét a pápák közül.
A régi időkben a görögkatolikus egyházban Keresztelő Szent János ünnepén megszentelték a hívek által csokorba kötött virágokat és gyógynövényeket. Ma már nem él ez a hagyomány, a szent ünnepén Szent Liturgiát, illetve a róla elnevezett templomokban – Kárpátalján Nagymuzsaly, Forgolány, Alsógereben, Homok községekben – búcsúünnepet tartanak.

Marosi Anita
Kárpátalja.ma