Kárpátaljára érkezett a Nemzeti Feltámadási Jelvény

Szerző: | 2015.05.14., 08:18 | Hitélet

Május 7-én, csütörtökön Kárpátaljára érkezett a Nemzeti Feltámadási Jelvény. A Beregszászi Római Katolikus Egyházközség fogadta vidékünkön elsőként a magyar összetartozás szimbólumát. A Feltámadási Menet húsvétvasárnap indult és pünkösd előtt érkezik meg a csatlakozó településekre szerte a Kárpát-medencében, végül pedig beleolvad a csíksomlyói zarándoklatba.
A Feltámadási Jelvény 2005-ben a magyar együvé tartozás és a krisztusi jövőbe vetett hit megvallásának egy sajátos módjaként indult el a szomorú 2004. december 5-i népszavazás fájdalmát gyógyítandó, a megújulást elősegítendő. Ennyi év után eltöprenghetünk, megváltozott-e azóta a légkör a Kárpátok között. A kezdeményezők meglátása szerint vannak pozitív változások, de tapasztalható egyes nemzetrészeink azonosságtudatának elvesztése, kárpátaljai testvéreink szenvedése és nélkülözése, és továbbra is rombolja krisztusi hitünket és a közösségi létet a fogyasztói életszemlélet kísértése. Tapasztalhatjuk, hogy világunk szomjúhozza ma is a Jóisten szeretetét. Ez a hiány sarkallta a szervezőket arra, hogy elindítsák a Feltámadási Menetet, hogy lelkesítsék a benne résztvevőket.
A Feltámadási Menet jelképe az Árpád-kori motívumú „szárnyas kereszt”. Eredetében benne rejlik keresztény/keresztyén egységünk eszméje, a húsvét és a pünkösd szimbolikája is. A jelvényre a részt vevő egyházközségek egy-egy szalagot tűzhetnek fel, rajta üzenettel.
A Vásárosnaményból Kárpátaljára, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközségbe érkezett szárnyas keresztet Molnár János esperes-plébános a hívekkel, a beregszászi cserkészekkel és beregi népviseletbe öltözött lányokkal fogadta. A plébános ünnepélyes keretek között kötötte fel a beregszászi szalagot, mely a vidékünkre jellemző beregi motívumú szőttes csíkból és nemzeti színű szalagból állt. A jelvény fogadását követően a beregszászi nyugdíjasklub kórusa énekekkel és versekkel színesítette a programot. Végezetül pedig Pirigyi Gergely, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákja tárogatómuzsikáját hallhatta a közönség.
A hívek Munkácsra vitték tovább a jelvényt, onnan pedig tovább Csíksomlyóra, a pünkösdi búcsúra.

Jakab Annamária
Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This