Ökumenikus tanévnyitó istentisztelet a beregszászi római katolikus templomban

Szerző: | 2015.09.02., 18:54 | Hitélet

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a római katolikus, a görögkatolikus és a református egyház szervezésében ökumenikus tanévnyitó istentiszteletre került sor a beregszászi Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus plébániatemplomban. Az istentiszteleten az intézmények vezetői és tanári kara, valamint az első évfolyamos főiskolai hallgatók, illetve a Felsőfokú Szakképzési Intézet elsős diákjai és szüleik vettek részt. A tanévnyitó ünnepséget a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium vezetői, tanárai és diákjai is megtisztelték jelenlétükkel.

Ökumenikus alkalom lévén, az istentiszteletet Molnár János római katolikus esperes-plébános, Domonyi Erik református lelkész, valamint Marosi István görögkatolikus parochus vezették.

„Mikor pedig eljő majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd énrólam bizonyságot.” János 15:26. Molnár János atya a fenti igére alapozott prédikációjában kiemelte,nem véletlen, hogy a „Veni, Sancte Spiritus” („Jöjj, Szentlélek Úristen”) kezdetű énekkel nyitottuk meg ünnepi alkalmunkat és a Vigasztalóra irányítjuk figyelmünket, a Szentlelket hívva segítségül a tanév kezdetén. Az atya rámutatott, Jézus Krisztus azzal, hogy irántunk való szeretetből emberré lett, maga is tanult gyermekkorától fogva. A plébános prédikációja végén minden jelenlévőnek, diákoknak, szülőknek és tanároknak egyaránt azt kívánta, Isten Lelke vezesse őket, a tanév során pedig a tudomány mellett bölcsességre is tegyenek majd szert.

„Ekkor azt mondta Mózesnek az apósa: nem jól csinálod a dolgot.Teljesen kimerülsz te is, meg a nép is, amely veled van. Túlságosan nehéz neked ez, nem tudod egyedül elvégezni.” II. Mózes 18:17,18. Domonyi Erik lelkész Mózest és családját hozva fel példaként rámutatott arra, milyen nehéz egy feladatot elvégeznünk, ha egyedül vágunk neki. Az emberi erőt gyakran meghaladják azok a feladatok, amiket kitartóan magunk akarunk elvégezni. A hallgatókra, diákokra komoly kihívások várnak a tanév során, amelyek így, az elejéről nézve nagyon nehéznek, talán teljesíthetetlennek is tűnnek. Isten azonban ma azt ígéri, nem hagy minket egyedül, vezetni fog. Mi pedig kérhetjük ezt a vezetést naponként. A kőfalat is át lehet ugrani az élő Isten erejével, az ige erről tesz tanúbizonyságot. A tiszteletes Isten erejét és áldását kívánva búcsúzott.

„Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével.” Efézus 3:18, 19. Marosi István atya a repülőgépek példáján keresztül magyarázta az igét, hiszen egy repülőgép irányításakor a Szent Pál által említett fogalmak hangzanak el. A Biblia alapján ezeket a fogalmakat saját életünk, személyiségünk meghatározására is alkalmazhatjuk, mindnyájunknak meg kell ugyanis találnunk a helyünket Isten koordinátarendszerében. Ezt azonban egyedül hit által érhetjük el, mint ahogy annak a titoknak a megértését is, hogy minket szeretetből teremtett az Isten. Mindebből pedig a lényeget kell leszűrnünk, azt, hogy valójában Istennek élünk, mozgunk és vagyunk.

Dr. Orosz Ildikó, a II. RFKMF elnökasszonya elmondta, azért kérhetjük Isten áldását a magyar tannyelvű felsőoktatási intézményre, mert már az induláskor is a történelmi egyházakkal együttműködve tudta csak a magyar értelmiség elképzelni, hogy főiskolát alapítson. Mára a katolikusoknak éppúgy, mint a református fiataloknak saját főiskolai gyülekezete működik, ahol a hallgatók lelkileg épülhetnek. Az elnökasszony köszönetét fejezte ki a lelkészeknek az ökumenikus istentisztelet megvalósulásáért, a hallgatóknak pedig hitet és erőt kívánt egy sikeres tanévhez.

A lelki alkalom zárásaként a lelkészek megáldották a jelenlévőket.

Sponták Szabina

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This