Szabadtéri keresztút a békéért

A békéért ajánlották fel a beregszászi római katolikus egyházközség hívei a szabadtéri keresztutat, melyet virágvasárnap délután szerveztek meg a város fölött található Fehér Kereszthez.

A délutánt az irgalmasság rózsafüzérével kezdték, miután elindultak a stációk mentén a hegycsúcs irányába. Az imádságot Molnár János esperes-plébános vezette, a Jézus szenvedéséről szóló elmélkedéseket pedig a hívek vállalták.

Az út során mindvégig érezhető volt, hogy a jelenlegi háborús helyzetben a résztvevők párhuzamot éreznek a Golgotára vezető út és az életük között. Éppen emiatt, elmélkedve a Megváltó kínjain, most még inkább erőt meríthettek a példájából. Gondolatban mindenki vitte a maga keresztjét a vállán. Minden állomásnál megpihenve odahelyezhették Jézus keresztjének tövébe.

A nagy Fehér Kereszthez érve a nehéz út után a résztvevők elé tárult a táj, és párhuzamot fedeztek fel a napsütés, a tavasz és feltámadás reménye között is. Boldogan adtak hálát az Istennek és egymásnak a meghitt délutánért. A virágvasárnappal elkezdődött a nagyhét, melyhez a keresztútjárás egy megfelelő ráhangolódást jelentett.

A beregszászi római katolikus templomban, valamint Macsolán, Ardóban és Guton a következőképpen alakul a nagyheti és ünnepi miserend:

Április 10. vasárnap. Urunk Szenvedésének vasárnapja
08:00 – Ardó. Ünnepi szentmise barkaszenteléssel
10:00 – Beregszász. Ünnepi szentmise barkaszenteléssel. Szentmise előtt és után gyónási lehetőség
Április 11. Nagyhétfő
08:00 – Beregszász. Szentmise előtt és után gyónási lehetőség.
Április 12. Nagykedd
16:30 – Beregszász Szentségimádás.
17:00 – Beregszász. Szentmise előtt és után gyónási lehetőség.
Április 13. Nagyszerda
16:00 – Keresztút.
17:00 – Beregszász. Szentmise előtt és után gyónási lehetőség.
Április 14. Nagycsütörtök
08:00 – Beregszász. Nagycsütörtöki zsolozsma. Reggeli dicséret.
15:00 – Macsola. Szentmise az utolsó vacsora emlékére.
17:00 – Beregszász. Szentmise az utolsó vacsora emlékére. Előtte és utána gyónási lehetőség.
Április 15. Nagypéntek
08:00 – Beregszász. Nagypénteki zsolozsma. Reggeli dicséret.
14:00 – Beregszász. Keresztút.
15:00 – Beregszász. Az Úr szenvedésének ünneplése. Előtte és utána gyónási lehetőség.
Április 16. Nagyszombat
08:00 – Beregszász. Nagyszombati zsolozsma. Reggeli dicséret.
19:00 – Beregszász. Húsvéti vigília ételszenteléssel.
Április 17. vasárnap. Húsvétvasárnap
06:00 – Ardó. Ünnepi szentmise ételszenteléssel.
08:00 – Macsola. Ünnepi szentmise ételszenteléssel.
10:00 – Beregszász. Ünnepi szentmise ételszenteléssel.
Április 18. Húsvéthétfő
10:00 – Beregszász. Ünnepi szentmise.
12:00 – Gut. Ünnepi szentmise.

Bunda Fehér Rita
Kárpátalja.ma