Százak ajkáról zengett a dicséret a kárpátaljai református énekkarok XV. találkozóján

Szerző: | 2016.05.03., 08:26 | Hitélet

Fotó: Szimkovics Tibor

A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) berkein belül immáron tizenötödik alkalommal rendezték meg a gyülekezeti énekkarok találkozóját. A nagyszabású alkalomnak ezúttal is ungvári gyülekezet volt a házigazdája, akik most is nagyszerű vendéglátóknak bizonyultak.
A megyeszékhely református templomában idén 23 énekkar találkozott. Jöttek Ungvártól Ráton, Eszenyen, Szalókán, Nagy- és Kisdobronyon, Tiszaágteleken, Tiszaújfalun, Beregsomon, Munkácson, Zápszonyon, Szernyén, Barkaszón, Rafajnaújfalun, Verbőcön át egészen Tivadarig az énekkarok, hogy együtt dicsérjék az Urat. A vendégeket az ungvári református énekkar énekszolgálata fogadta, majd Zán Fábián Sándor igehirdetésével hivatalosan is kezdetét vette a nagyszerű alkalom. A KRE püspöke a 86. zsoltár 4. verse alapján fogalmazta meg, hogy ebben a nehéz időszakban éppen arra van szüksége a kárpátaljai magyar népnek, hogy Isten megörvendeztesse a lelkeket. Mert a lélekben örvendező ember tud segíteni a másikon, látja azt is, amit a világ nem is akar neki megmutatni, a bajon, a gondon, a nehézségeken túl látja az ajándékokat, Isten hatalmát, megtartó erejét és szeretetét is. Az lehet örvendező lélek, mondta, aki maga az Úrhoz kíván emelkedni. Az örvendező ember pedig élni tudó és akaró ember. Épp erre van szüksége közösségünknek, hogy akarjon és tudjon élni, és jól élni azokkal a lehetőségekkel, amiket Isten ad neki.
Öröm volt hallgatni az Isten dicsőítésére összesereglett énekkarokat, amelyek ajkáról szívből, örömmel szólt a dicsőítés. És ami igazán megörvendezteti a lelkeket: gyerekek és felnőttek, nagymamák és unokák, szülők és gyermekek együtt tudtak énekelni. Öröm volt felfedezni az éneklők között a lelkészeket, a lelkészfeleségeket, akik a közösségépítésben ezzel is példát mutatnak. S hogy itt mindenki szívből énekel, azt bizonyította az is, hogy a közös éneklésre összeállt nagy énekkar Kovács Erika vezényletével próba nélkül, szinte hibátlanul énekelt kánonban.
– Az ének, a zene is Isten dicsőségét kell, hogy szolgálja – fogalmazott lapunknak nyilatkozva Héder János, az ungvári gyülekezet lelkésze, a KRE főjegyzője. – Én hiszem, hogy ez az alkalom közösségerősítő is, mert a kórusok, kórustagok egymás hite által is épülnek, egymást is erősítik. Ez egy csodálatos szolgálati lehetőség, s egyben küldetés is. Az embernek a Teremtőjéhez való viszonyát is kifejezi. Annak az embernek a szívében, aki tud énekelni, ott van a hála is, és az ének által másokat is Istenhez tud vezetni.

Marton Erzsébet

Pin It on Pinterest

Share This