Szedő Dénes műveinek bemutatása Beregszászban

Szerző: | 2019.12.06., 18:42 | Hitélet, Kulturális hírek

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) szervezésében Közelítő szavak Szedő Dénesről címmel könyvbemutatót tartottak december 5-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola olvasótermében.

A rendezvény elején Jakab Eleonóra, a Beregszászi KÉSZ elnöke és Kacsó András, a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

Szedő Dénes ferences szerzetesként élt és alkotott, majd amikor az 1950-es években feloszlatták a rendeket, civilként dolgozott egy budapesti gyermekotthonban. Művei annak idején megjelentek a Nyugat című folyóiratban, barátjának mondhatta Kodály Zoltánt, Szerb Antalt és Lator Lászlót. Neve mégis ezidáig sok magyar számára ismeretlen.

Hidász Ferenc ferences atya volt az, aki az elmúlt évtizedekben műveit összegyűjtötte, népszerűsítette és immár a második kötet kiadására is sor került. Ő kezdeményezte a beregszászi könyvbemutatót is, hiszen célja az, hogy minden magyarhoz eljussanak a költő rendtárs szavai, gondolatai.

A rendezvény elején Vasadi Péter Közelítő szavak Szedő Dénesről című írásának egy részlete segített az egybegyűlteknek megsejteni valamit a ferences költő lényéből:

– Miután elmentél közülünk, a saját szeretetünkkel vívódunk. Ez mindennél nehezebb. Lemérni a művedet, kijelölni okosan, körültekintően, mérlegelve helyedet az irodalomban, a ferences rend szellemi körképében, komoly feladat. Rendezni, ami utánad maradt. Szép, aprólékos szükséges munka. De mit tegyen az ember azzal a hiánnyal, ami nem a park kis fapadján, nem a szobácskádban, nem az emlékezetében betöltetlen, hanem szívében. És miért olyan szelíden fájdalmas ez a hiány, és miért hiány, ha mit sem hiány, hiszen valamiképpen itt maradtál, ha nem is vagy itt. Beszélünk hozzád, bár többé nem felelsz. És nem írod többé halk, és mindig pontos mondataidat. Nem jellemezni akarlak. Ez talán sikerülne, de mire való. Nem megjeleníteni, hiszen jelen vagy. Nem méltatni, azt jobban elvégzik mások. A leglényegedet szeretném szóvá tenni. Azt, amiről írtál és beszéltél, s amiről hallgatni is oly jelentősen tudtál, hogy mindnyájan ebből a hallgatásból értettünk meg igazán. És amikor ez a leglényeged földerítetlen maradt, ugyanakkor teljesen kimondható: Jézus Krisztus. Érte éltél velünk. Neki éltél közöttünk – hangzott el Kacsur András színész, a Kárpátaljai  Megyei Magyar Drámai színház igazgatója tolmácsolásában.

Ezt követően Ferenc atya tartotta meg előadását, melynek elején köszönetet mondott mindenkinek, aki segített megszervezni a könyvbemutatót.

–1971-ben ismerkedtem meg Szedő Dénes atyával Pasaréten, amikor teológiai tanulmányaimat végeztem – mesélte. – Dénes atya ott lakott a pasaréti kolostor közelében, ezért elég gyakran bejárt hozzánk: zsoltármagyarázatra tanított, és nagyon sok érdekeset mesélt a héber betűkről – emlékezett vissza Ferenc atya.

Elmondta, hogy később hivatalosan is megbízták költő rendtársa hagyatékának őrzésével, ezért  már kárpátaljai szolgálata során (Hidász Ferenc 1997-től volt a nagyszőlősi ferences rendház tagja) is megjelenítette a költő egy-egy versét  az Új Hajtás című egyházmegyei lapban, vagy a magyarországi KÉSZ folyóiratában. Amit lehetett, igyekezett közkinccsé tenni.

Ezután ismertette Szedő Dénes életének fontosabb állomásait, megtérését, tevékenységét, alkotó munkájának irányait, útkereséseit.  Pár mondatban felvázolta a hazáról, cserkészéletről, szerelemről szóló versek jellegzetességét, de nem hagyhatta ki azt sem, hogy a szerző mennyire ragaszkodott a szerzetes rendjéhez:

–Életem egyik nagy – ha nem a legnagyobb – ajándéka az volt, hogy Szent Ferenc a családjába fogadott – idézte fel Szedő Dénes szavait az előadó.

A rendezvény moderátorának szerepét Riskó Márta, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium tanára vállalta el.

Ferenc atya előadása során az olvasóteremben elhelyezett vetítővásznon a költőt ábrázoló és életéhez kapcsolódó fotókat láthatott a közönség, valamint a Zatykó László ferences atyával készült interjút is megtekinthették, aki jó ismerte a szerzőt.

Az előadás után Majnek Antal munkácsi római katolikus megyéspüspök személyes élményeiből merítve egészítette ki a költőről kialakított képet.

–Hogy mivel került közel a szívekhez? Egyszerűségével – mesélte a püspök atya. – Mintha maga Szent Ferenc testesült meg volna benne.

Végül felhívta a figyelmet Szedő Dénes énekeire, hiszen a verseinek nagy részét dallamra írta. Példaként, Ferenc atyával együtt elénekeltek egy egyházi éneket a költő műveiből.

A szervezőknek hála, a jelenlévők bepillantást nyerhettek az eddig Kárpátalján ismeretlen művész és ferences világába, mely egyben jó felkészülésnek, sőt akár egy lelkigyakorlatnak is bizonyult az adventi időszakban.

A könyvbemutató végén a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjai adtak elő egy-egy verset, illetve énekeltek el egy-egy dalt a költő alkotásaiból.

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány jóvoltából az érdeklődők kedvezményesen megvásárolhatták a bemutatott könyvet. Emellett minden résztvevő megkapta ajándékba Zatykó László Szedő Dénesről szóló tanulmányát.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma

 

Pin It on Pinterest

Share This