Biblia

Vasárnapi üzenet

„Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem: »Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?« Ezt mondtam neki: »Uram, te tudod.« Ő így válaszolt: »Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében.«” (Jel. 7, 13–14)

Kedves Olvasó! Ha azt a szót halljuk: nyomorúság, sok minden juthat eszünkbe. Lehet a tehetetlenség egy probléma miatt, betegség, nélkülözés, testi szenvedés. Mégis a legtöbbünknek most a háború fog eszébe jutni. Ez jelenleg a legnagyobb közösségi, társadalmi nyomorúságunk.

Ebben az igeszakaszban János apostol egy jelenést lát a mennyek országáról, Jézus trónja előtt nagy sokaság áll fehér ruhában. Vajon mi lehetett az a nagy nyomorúság, amiből ezek az emberek jöttek? Talán mindenki más-más nyomorúságból érkezett Isten országába? Háborúból? Betegségből? Valójában ugyanaz mindenki nyomorúsága, bármilyen alakot öltsön is. A neve: bűn. Feltalálója: a sátán. Célja: elpusztítani és kárhozatra vonni minél többeket. Ez a legnagyobb nyomorúságunk. A többi, ami körülvesz minket: háború, betegség, járvány, gazdasági válság – mind-mind a bűn következménye.

Akik felismerik életükben, hogy ez és nem más az én problémám, azok kapnak lehetőséget Istentől a menekülésre. Meg lehet menekülni a nagy nyomorúságból, ha megtisztít minket Valaki. Megmos minket egy kéz. Fehér lesz a ruha, tiszta lappal kezdhetek. És mi mos meg minket? A Bárány, azaz Jézus vére.

Mikor a zsidók Egyiptomban voltak, a tíz csapás közül az utolsó volt a legkeményebb, az elsőszülöttek elpusztítása. De Isten népének volt lehetősége a menekülésre: meg kellett kenni az ajtófélfát a páskabárány vérével. Ez volt a jel a pusztító angyalnak: itt ne pusztíts, itt Isten népe lakik! Épp ilyen jel életünkön Jézus vére: csak Őáltala kerülhetjük el a bűn nyomorúságát és végzetes pusztítását. Ez a jel ma még láthatatlan, de e földi élet után Isten előtt állva mindenkin látszani fog ez a fehér ruha. Világosan látszani fog, ki Jézusé.

Kedves Olvasó! Vajon te mit tekintesz életed legnagyobb nyomorúságának? Mindig csak a kívülálló körülményekre mutatnál? Fel kell ismernem, hogy a legnagyobb problémám a bűnöm, és magamtól nem tudok megszabadulni ebből a nyomorúságból. A legnagyobb problémát csak a legnagyobb szeretet oldhatja meg. Az őszinte bűnfelismerésre és bűnbánatra Isten hatalmas választ adott: úgy szeretlek titeket, hogy egyszülött Fiamat adtam értetek! Ne akard eltitkolni vétkeid súlyát! Valóban nagy a nyomorúság, de Isten gyógyító, bűntörlő hatalma még nagyobb. Ezt hívjuk kegyelemnek. A mennyben mindenki tudni, tapasztalni fogja ezt saját életén. Mindenki fehér ruhában lesz, bármilyen nagy bűnből szabadult is meg.

A Szentírásban ott van a Jelenések könyve, melyet sokan rettegve olvasnak az ott leírt katasztrófák, borzalmak miatt. De arra vajon hányan gondolnak, hogy ez figyelmeztetésként adatott nekünk? Nem véletlen, hogy ezek a látomások ott vannak a Szentírásban. És az sem véletlen, hogy a sok megpróbáltatás közepette ott a szép mennyei látomás: a fehér ruhások serege, kiket senki nem bánthat, mert Jézus a saját vérét adta értük. Letöröl a szemükről minden könnyet. A Föld legnagyobb tengere, a könnytenger, eltöröltetik. Isten sátora újra az emberekkel lesz, mi pedig Ővele. Ennél szebb jövőt nem is tudnék elképzelni.

Gulácsy Dániel
munkácsi református lelkipásztor

Forrás: karpataljalap.net

Fotó: Kárpátalja.ma