Vasárnapi üzenet: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek…”

Szerző: | 2019.01.13., 11:01 | Hitélet

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: békét és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.” (Jer 29,11)

A Jeremiás által írt levél és ez az ígéret Isten útravalója a fogság előtt álló népének. Létfontosságú üzenetek ezek az egyéni sorsok és a történelem válságainak sodrában, melyekbe lehetett kapaszkodni, és melyek képesek megtartani. Az év kezdetén legyen ez az isteni ígéret kapaszkodó és megtartó a számunkra.

Kinek szól? – akiknek sokesélyes lett az életük. Mert érezték, hogy őket személyesen érintő folyamatok indultak meg: Babilónia felemelkedik, és veszélyezteti a térséget; Izrael Egyiptommal kötött szövetségi viszonya meginog. Tehát egy új hatalmi rend van kialakulóban. Isten népének élete és a környezete, a jövője és a kilátása emberileg teljesen bizonytalan lett. A Jeremiás kora és a mi korunk között lévő párhuzam: az európai civilizációs térségünk mindenre kiterjedő értékválsága, hatalmi és demográfiai átalakulása, az ennek az évnek már előrevetült átalakító eseményei. Ennek az átalakulásnak következménye: a bizonytalanság. A bizonytalanság az egyik legelterjedtebb életérzés: amiben értelmetlenné válik a múlt, és megkérdőjeleződik a jövő; amikor jó és rossz utak nyíltak meg előttünk, és félünk a döntéstől; amikor kiszolgáltatottnak érezzük magunkat.

Ilyen körülmények között nagy a kísértés a feladásra és a beolvadásra. A mi számunkra a jövőben is nagy szükség van a próféciára, az isteni ígéretre: mert kísértés jön (aminek ellen kell állni: az isteni értéket és küldetési területet nem feladni és beolvadni), mert krízis jön (melyet meg kell oldani: s emberileg a megoldásra képtelenek lennénk, csak az isteni megoldás célravezető), mert bukás jön (melyből fel kell állni: s csak az Isten erejével tudunk a legmélyebbről is újat kezdeni). Pl.: A „reménység” (elpisz), a hitből való kiindulásra utal. A reményt táplálja ez az ígéret. Az Isten szeretetébe és mindenhatóságába vetett hit minden bénító helyzetből ad továbblendülést.

Egy Istenben bízó és kitartó maradék fogja megtapasztalni a megvalósult ígéretet. Ez a maradék fogja egyházunkat és magyarságunkat is továbbvinni. Akik csak az Isten tervét tartják szem előtt, azok tapasztalják meg a békét és a kívánatos jövőt, ami már el van készítve a számunkra.

Radvánszky Ferenc
kaszonyi és bótrágyi lelkipásztor

Pin It on Pinterest

Share This