A jogász válaszol: a diákok utáni adókedvezményről

Szerző: | 2015.09.11., 12:17 | Közélet

A költségtérítéses felsőoktatási vagy szakiskolai képzésben részt vevő hallgató (vagy szülei, vagy házastársa) 15 százalékos adókedvezményre jogosult. Az adókedvezmény összege évi 3000 hrivnya is lehet.

A kedvezményről az Ukrán Adókódex 166. cikkelye rendelkezik.

A jogalkotó pontos meghatározást nem ad a diákok után járó jóváírásról, csak általánosan szól róla. Ebből kiindulva: ha egy hivatalosan bejegyzett munkahellyel rendelkező, munkájáért fizetésben részesülő s adózó állampolgár vagy megnevezett családtagja önköltséges felsőoktatási vagy szakiskolai („PTU”) képzésben vesz részt, élhet az adókedvezmény lehetőségével. Ellenben ha az érintett személy vállalkozó (magánvállalkozó), vagy keresete után nem fizet személyi jövedelemadót, akkor nem jogosult a kedvezményre.

Az adókedvezményt igényelheti a szülő is gyermeke után, amennyiben benyújtja a megfelelő dokumentumokat, beleértve a gyermek tanulmányait igazoló hallgatói szerződést, amely az oktatási intézmény és a gyermek között jött létre (ebben szerepel a gyermek teljes neve), a tandíj befizetéséről szóló nyugtát, jövedelemigazolást.
Azoknak a diákoknak, akik saját forrásból fedezik tanulmányaikat, a kedvezmény igényléséhez ugyanezeket a dokumentumokat kell bemutatniuk, azaz a hallgatói szerződést, a befizetéseket igazoló nyugtát és jövedelemigazolást – rendelkezik az adóhivatali előírás.

Érdemes azonban felkészülni arra, hogy a fent említett dokumentumokon kívül az adóhatóság a következő iratokat is bekéri:
– személyigazolvány fénymásolata (1., 2. és az állandó lakcímet igazoló oldal);
– az egyéni adószámról szóló igazolás másolata (identifikációs kódszám);
– a nyugta másolata (az eredetit is vigyük magunkkal az esetleges bizonyításhoz);
– a banki folyószámla számát – a megfelelő igazolás a bankban igényelhető;
– igazolás a jövedelemről és a levont adóról (az adóhivatalban igényelhető);
– nyilatkozat (deklaráció) a jövedelemről és annak melléklete (az adóhivatalban igényelhető);
– az oktatási intézménnyel kötött megállapodás fénymásolata;
– a gyerek születési anyakönyvi kivonatának másolata vagy a házassági anyakönyvi kivonat másolata;
– igazolás az oktatási intézménytől arra vonatkozóan, hogy az adott évben mettől meddig terjedő időszakban végezte ott az érintett a tanulmányait.

A kedvezményre vonatkozó kérelem az adóbevallási időszakban, január 1–május 1. között nyújtható be. Az adó-visszatérítést a következő adóévben kapjuk meg. Az adó-visszaigénylési lehetőség, amennyiben az érintett nem élt vele, a következő évre nem vihető át.
A szükséges űrlapokat és segítséget a kitöltésükhöz az adóhivatalban kérhetünk, de a legjobb az, ha felkészülten fordulunk a hivatalokhoz.

További kérdésekre választ az adóhivatal honlapján az „Általános tudnivalók az adózásról” (ukránul: «Єдина база податкових знань») menüpontban találunk.

Tóth Tünde

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This