Elhunyt Mihajlo Szjuszjko

Életének 81. évében Ungváron elhunyt Mihajlo Szjuszjko professzor, a filológiai tudományok doktora.

Mihajlo Szjuszjko 1937-ben született az ökörmezői járási Tarfaluban (Holjatin). Szülőfalujában elvégezte a hétosztályos iskolát, majd Ökörmezőn szerzett középiskolai végzettséget. 1955-ben felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem ukrán nyelv és irodalom szakára. Az egyetem befejezése után pedagógusként és igazgatóhelyettesként dolgozott alma materében, majd aspiránsból professzorrá nőtte ki magát az ungvári egyetemen. Számos éven át vezette az ukrán nyelv tanszéket, 5 évig volt a filológiai kar dékánja. Az utóbbi időben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán dolgozott.

Több évtizedes kiemelkedő tudományos tevékenységéért számos kitüntetéssel méltatták, 2000-ben Ukrajna Érdemes Oktatási Dolgozója címet, 2002-ben pedig az Oktatás Kiválósága érdemérmet adományozták neki.

Hallgatók ezreit tanította, akiket a tudományokon kívül emberségre is okított. A szaktantárgyak oktatása mellett szoros kapcsolatot ápolt a jövendőbeli kollégákkal, akik tisztelték és szerették. Közvetlen modora, személyes odafigyelése népszerűvé tette tanítványai körében, egy színfolt volt a filológiai karon.