IV. Feltisza Találkozó Aknaszlatinán

Szerző: | 2014.09.19., 11:00 | Közélet

Immár negyedszer, ezúttal Aknaszlatinán tartották meg a Felső-Tisza-vidéki Magyarok Találkozóját (FELTISZA), ahol a Huszti, Técsői és Rahói járások magyar lakossága találkozott, bemutatva az érdeklődőknek néprajzi, gasztronómiai és kulturális értékeit, és erősítve egymásban a megmaradás fontosságát.
A kétnapos FELTISZA Találkozó szeptember 12-én, pénteken kezdődött, egy, a Máramarosban élő magyarság jelenét és jövőjét áttekintő konferenciával, az aknaszlatinai Speleocentr üléstermében. A tanácskozáson jelen voltak Trieb Gergely és Varga Ferenc ungvári magyar konzulok. A beregszászi konzulátust Marinka Viktor konzul képviselte.
A Tisza túlsó partjáról érkezett Hupka Félix, az Erdélyi Magyar Néppárt Máramaros megyei szervezetének elnöke, aki tartalmas előadást tartott a Máramaros Romániához tartozó részében élő magyarság gazdasági, kulturális helyzetéről, szomorúan állapítva meg a tényt, hogy fogy Máramaros magyarsága. A szomszédos országban lévő Máramaros megye magyar nyelvű oktatásának helyzetéről Takács Attila, a máramarosszigeti Leövey Klára Elméleti Líceum matematikatanára, az Erdélyi Magyar Néppárt Máramaros megyei szervezetének alelnöke, máramarosszigeti elnöke szólt részletesen. Előadásában a múltból indult ki, amikor Máramaros településein színvonalas magyar iskolák működtek, és vázolta a szomorú jelent, amikor a magyar oktatás fokozatosan leépül, elsorvad. Az okokat a gazdasági körülmények negatív alakulásán túl a magyar közösségek közömbösségében is látja.
A Kárpátaljához tartozó egykori Máramarosi területek gazdasági, kulturális helyzetét Kocserha János, Aknaszlatina alpolgármestere mutatta be. Benedek Imre, a KMPSZ Felső-Tisza-vidéki regionális elnöke, az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola igazgatója ismertette a magyar oktatás helyzetét az érintett területen. Örvendetesnek tartotta, hogy bővült az elsősök száma a Felső-Tisza-vidéken, ennek köszönhetően Técsőn két első osztály nyílt 33 gyerekkel. Sajnálatos tényként említette Gyertyánliget esetét, ahol az idén nem indult első osztály.
A vitaindító előadásokhoz többen is hozzászóltak, kifejtették véleményüket, ajánlásokat tettek.
A tartalmas beszélgetést végül ifj. Sari József foglalta össze. A tanácskozás résztvevői megállapodtak abban, hogy a fontosabb gondolatokat, ajánlásokat pontokba szedve megküldik a helyi konzulátusok képviselőinek, a társadalmi szervezeteknek és az anyaország illetékes hatóságainak.
Aznap az aknaszlatinai római katolikus templom kertjében folytatódtak az események, ahol egy, a Fekete-Tisza forrásától Takár Károly (Katyó) extrémsportoló és az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola két tanulója, Rednyik Marina és Munkácsi György által kerékpáron hozott fenyőfacsemetét ültettek el. A faültetésnél közremüködött az Aknaszlatinai Egyházközség gitáros énekkara. Ezt követően a templomban a Szenykiv Mónika vezette aknaszlatinai Bel Canto női kamarakórus közreműködésével bensőséges, felemelő koncertre került sor. Trombitaszólót adott elő Ájb Gergely orgonakisérettel. Az est fénypontja volt Szenykiv Róbert és Litvinyenkó Viktória hegedű és brácsa kettőse.
Másnap, szeptember 13-án a Feltisza Találkozó az aknaszlatinai Szent István-plébániatemplomban folytatódott, ahol Béres István aknaszlatinai plébános köszöntötte a Felső-Tisza-vidék magyarságát és a távolabbról érkezett vendégeket. A szentmisét Mikulyák László felső-Tisza-vidéki esperes, rahói római katolikus plébános celebrálta, majd Józan Lajos huszti református lelkész hirdetett igét, aki hangsúlyozta: „Köszönet azoknak, akik elkezdték a FELTISZA Fesztivált, szeretnénk évről évre egybegyűlni és folytatni. Kívánatos lenne, hogy minden alkalommal nagyobb és nagyobb számban gyűlnénk össze, mert akkor a reménység örömteljesebb lenne bennünk…”
A tavalyi szervezők nevében Kékesi Sándor, a KMKSZ Técsői Alapszervezetének elnöke átadta a FELTISZA vándorzászlaját Szedlák Gyulának, a KMKSZ Aknaszlatinai Alapszervezete elnökének, majd a Fehér Tibor vezette Aknaszlatinai Bányász Fúvószenekart követve a rendezvény résztvevői – zászlók és a településeik nevét tartalmazó táblák alatt – átvonultak a katolikus templom kertjéből a helyi stadion területére, ahol a magyarok lakta felső-Tisza-vidéki falvak és városok képviselői gasztronómiai és kézműves-kiállítással, valamint vásárral várták az érdeklődőket.
A stadionban felállított szabadtéri színpadról Kocserha János, Aknaszlatina alpolgármestere köszöntötte a meghívott vendégeket.
Ljubka Katalin, Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának osztályvezetője felolvasta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárnak a találkozó résztvevőihez írt levelét.
Szalipszki Endre beregszászi főkonzul ünnepi beszédében nagyra értékelte, hogy a felső-Tisza-vidéki magyarság nehéz helyzete, szórványléte ellenére is képes őrizni hagyományait, és képes értékeket teremteni.
Takács Attila, az Erdélyi Magyar Néppárt Máramaros megyei szervezetének alelnöke örömmel konstatálta, hogy a negyedik FELTISZÁ-n egyre többször hangzott el, hogy ez a fesztivál a máramarosi magyarok ünnepe. „Örülök annak, hogy nemcsak a felső-Tisza-vidéki, hanem a máramarosi magyarokról szól ez a találkozó. Remélem, egyre inkább mindnyájunkról szól majd. Mert a Tisza nem elválaszt, összeköt bennünket. A mondvacsinált természetellenes határok semmissé válnak akkor, ha mi észrevesszük, hogy mennyire együvé tartozunk.”
Barta József, a KMKSZ alelnöke hangsúlyozta, hogy a legnehezebb helyzetben lévő kárpátaljai magyarság számára nagyon fontos, hogy érezze az anyaország szolidaritását és támogatását, a nemzet összetartozását és összefogását, és ugyancsak fontos, hogy mi magunk is összetartsunk, mert csak egységben lehetünk erősek, a nehéz helyzetekben pedig a gyengék elbuknak.
Józan Lajos, huszti református lelkipásztor tolmácsolta Seres János máramaros–ugocsai esperes üdvözletét.
A kulturális műsorban elsőként a hazai műkedvelők, az aknaszlatinai Szent Anna Óvoda növendékei, az Aknaszlatinai Művészeti Iskola Stercli Edina vezette citeraegyüttese és a Szedlák Zsuzsanna által irányított zenekara, az Ungvári Közművelődési Szakközépiskola néptáncosai Stercli Szabina és Vrázsgyák István, a megyeszerte ismert Bel Canto női kórus, a Bicse Brigitta által felkészített Sóvirág Tánccsoport tagjai és az Aknaszlatinai Bányász Fúvószenekar mutatták be tehetségüket. Az aknaszlatinai program zárásaként minden aknaszlatinai előadó fenn a színpadon együtt adta elő Dobos Attila szerzeményét, a Magyarok világhimnuszát. Majd a huszti magyarság képviseletében elsőként Miller Anna az Ismerős arcok zenekar egyik dalát énekelte, a huszti magyar tannyelvű általános iskola tanulói páros lánytáncot és szatmári friss csárdást adtak elő, végül az István, a király rockopera egy részletét énekelték a Szabó Gabriella és Hánka Ildikó által felkészített tanulók. A técsői magyar középiskola és református líceum Kristofori Gyöngyi által felkészített diákjai viski csárdást mutattak be nagy sikerrel, majd a vidékre jellemző népdalokat énekeltek a Kozma Tibor által vezetett Arany Ősz Kórus tagjai. Viskről a helyi magyar középiskola Szeles Viktória és Ötvös Zsuzsanna által felkészített Szivárvány Tánccsoportja gömöri és viski táncot adott elő, melyet a Keresztúri József és Czébely József vezette Máramarosi Bicskások Népzenei Együttes kísért, akik saját produkcióként is előadtak egy népdalegyveleget és egy csárdást. A Bustyaházai Szent Erzsébet Katolikus Óvoda keretén belül működő vasárnapi iskolában tanuló gyerekek népi gyermekjátékokat és botostáncot mutattak be a színpadon Takács Mária és Mészáros Tímea vezetésével. A Popovics Adél vezette nagybocskóiak magyar népdalokat énekeltek, közben Zsoldos Margit és Erdei Ferenc József Attila-verseket szavalt. A Gyertyánligeti Vasárnapi Iskola tanulói Kurilják Katalin tanárnő vezetésével ugyancsak szavalatokkal és népdalokkal léptek színpadra, szintetizátoron Eiben István kísért. Rahóról a helyi KMKSZ-alapszervezet Havasigyopár Gyermek Táncegyüttese lépett fel magyar, moldvai csángó és hucul táncokkal, a Nyejzsmák Emma vezette Rahói Európai Női Egylet énekkara magyar népdalokat énekelt. A kőrösmezői magyar iskolások közül a negyedik osztályosok vígan járták a kanásztáncot, a vasárnapi iskolás lányok énekelték a Most múlik pontosan című dalt. Reviczky Gyula Dicsvágyóknak! című versét Tulejbis Emília szavalta.
Értesüléseink szerint a következő Feltisza Találkozót Huszton rendezik majd 2015 szeptemberében.

Badó Zsolt

Pin It on Pinterest

Share This