Megemlékezést és évzárót tartottak az Ortutay-kollégiumban

A beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Kollégium június 2-án emlékezett meg névadója 105 évvel ezelőtti születésnapjáról, valamint tartotta meg tanévzáró ünnepségét.

A Beregszászi Bethlen Gábor Líceum falán elhelyezett Ortutay-emléktábla előtt Szabó Konstantin görögkatolikus pap, Elemér atya egykori tanítványa idézte fel legkedvesebb emlékeit mesteréről. Szabó Árpád, a líceum igazgatója példaképként állította a jelenlévő kollégista fiatalok elé az egykori Vérke-parti diák, Ortutay Elemér életét. Egy rövid idézet is felhangzott Ortutay Elemér visszaemlékezéseiből, majd elhelyezték koszorúikat az emléktábla alatt.

A továbbiakban az Ortutay-kollégiumban folytatódott a program, ahol az imaóra elvégzése után Luscsák Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye segédpüspöke köszöntötte az egybegyűlteket. Kiemelte, hogy ebben az évben számos jeles eseményt ünnepel az egyházmegye: a görögkatolikus egyház születésének 375., az egyházmegye felállításának 250., Romzsa Tódor boldoggá avatásának 20., Margitics János és Szemedi János egykori püspökök születésének 100. évfordulójára emlékezik meg idén a kárpátaljai görögkatolikusság. Emellett 105 évvel ezelőtt született Ortutay Elemér hitvalló pap, akire tisztelettel és hálával gondolunk hite és egyháza iránti hűsége, életpéldája miatt.

A következőkben Marosi István, kollégiumvezető lelkész foglalta össze az elmúlt tanév kollégiumi programjait, eseményeit, valamint ismertette az intézmény további terveit. Ahogy megfogalmazta: „Ortutay Elemér atya szellemiségét szeretnénk átadni a szakkollégium lakóinak. A lelkük, a szellemük, a világnézetük bővítéséhez szeretnénk hozzájárulni.”

Ennek jegyében különböző témákban (honismereti, egyháztörténeti, borkultúra) szerveztek szakkollégiumi képzéseket. Lelkigyakorlatokkal, egyházi szertartásokkal, kirándulásokkal, filmklubbal, vendégelőadók meghívásával igyekeztek hozzájárulni a kollégium hallgatóinak fejlődéséhez.

A beszámolót követően, hagyományteremtő céllal, emléklapot nyújtottak át a tanulmányaikat befejező kollégistáknak. Ebben az évben az intézmény 34 lakója közül 9-en végeznek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és hagyják el a kollégiumot.

A továbbiakban dr. Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora köszöntötte a jelenlévőket.

Dr. Erdei Péter, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja felhívta a kollégisták figyelmét arra, hogy szerencsésnek mondhatják magukat, hiszen az anyaország támogatásának köszönhetően az elmúlt időszakban jelentős mértékben javult a kárpátaljai óvodák, iskolák és egyéb oktatási, közösségi intézmények infrastruktúrája.

Az évzáró ünnep agapéval ért véget.

(Több kép található itt.)

Marosi Anita

Kárpátalja.ma