Nagyszabású hulladékgyűjtési akció a PAPILIO Egyesület szervezésében

Napjainkban az egyik legégetőbb globális környezetvédelmi probléma a műanyagszennyezés, amely az elmúlt években a kisközösségek szintjén is látványos méreteket öltött. Bár egyre több figyelemfelkeltő akció és program foglalkozik a környezetvédelemmel Kárpátalján is – a környezettudatos és fenntartható életmódtól, a szelektív hulladékgyűjtés kérdéskörén át, a takarítási akciókig, – az emberi nemtörődömség következményeként még mindig csupán csepp a tengerben mindaz az erőfeszítés, amit a környezetvédelem elkötelezett hívei végeznek.

A PAPILIO Természet- és Környezetvédelmi Egyesület megalakulása óta a kárpátaljai régió természetes élőhelyeinek megóvásáért dolgozik. Ennek érdekében már ezidáig is számos természetvédelmi akciót és programot valósítottak meg gyerekek és felnőttek bevonásával egyaránt.

Az egyesület több alkalommal szervezett takarítási akciókat a környező természetes élőhelyeken, így számára nem újkeletű dolog a hulladékgyűjtés sem. Szanyi Szabolcs az egyesület alapítója és elnöke hírportálunknak elmondta, hogy tavasszal a PAPILIO egy háromnapos hulladékgyűjtési akciót valósított meg, a nemzetközi TidyUp projekt keretein belül.

A TidyUp egy INTERREG Duna Transznacionális Program által támogatott projekt, mely a vízminőség javítására és a Tisza folyó műanyagszennyezettségének csökkentésére koncentrál, annak forrásától a torkolatáig. A projekt 7 (Ukrajna, Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Románia, Bulgária, Ausztria) ország 10 partnerének részvételével 2020 júliusában indult és idén decemberben fog véget érni. A program legfontosabb célja az, hogy felhívja a helyi közösségek figyelmét a környezetszennyezés problémájára és a lakosság szemléletformálásával megpróbálja csökkenteni a regionálisan keletkező hulladék mennyiségét”

– hangsúlyozta ki Szabolcs.

Az egyesület 2020 óta regionális hulladék monitoring felmérést végzett a Tiszán és mellékfolyóin: a Latorcán és a Borzsán. Ennek eredményeként azonosították a legszennyezettebb folyószakaszokat. Ezek az adatok határozták meg, hogy mely szakaszokon van a legnagyobb szükség a takarítási akciók lebonyolítására.

A tavaszi több napos akció a Latorca folyó Csongor és Tiszaágtelek községek közötti szakaszán valósult meg. Ugyanis itt egy kb. 300 m hosszú, több méter mély hulladéktorlasz alakult ki, amely ökológiai katasztrófa kialakulásának lehetőségeivel fenyegetett. Az akciónak több célja volt: egyrészt megtisztítani egy erősen szennyezett folyószakaszt annak műanyaghulladékától, másrészt pedig hozzájárulni a helyi lakosság és a vállalkozások tudatosságának növeléséhez, a vízfolyások hulladékszennyezésének csökkentésével kapcsolatban. Akkor, az önkéntesek segítségével több, mint 3 tonna hulladéktól sikerült mentesíteni a folyót, azonban még ez is csak a „felszín kapargatása” volt. Emiatt úgy döntöttünk, hogy amennyiben az időjárás és az éppen aktuális helyzet engedi, további akciókat hajtunk majd itt végre – fejtette ki a PAPILIO elnöke.

Szeptemberben aztán sikerült egy újabb, egynapos akciót megvalósítani. Az egyesület csatlakozott a „World Clean Up Day” elnevezésű programhoz, amelynek célja a természetes környezet műanyag hulladékoktól való mentesítése. Az akciót a Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósították meg, célja a folyó- és ártér hulladéktól való megtisztítása volt. A szeptember 17-i akció alkalmával az önkéntesek több, mint egy tonna hulladékot gyűjtöttek össze a Latorca Nagydobronyi Kistérséghez tartozó szakaszán.

Az egyesület szeptember 29-én újabb takarítási akciót szervezett, ezúttal szintén a korábban már említett „TidyUp” program keretén belül. Az esemény során több, mint 20 önkéntes vágott neki újra egy meglehetősen szennyezett terület megtisztításának. Balog Roland a program terepi koordinátora lapunknak elmondta, hogy a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére az akció sikeresen zárult: „21 önkéntessel vágtunk neki a Nagydobrony és Kisdobrony között elterülő szakasz megtisztításának. A nap végére 15 „Big Bag” zsáknyi hulladékot sikerült összegyűjtenünk. A hulladék elszállításáról és újrahasznosításáról, akárcsak a korábbi alkalmak során most is Badó Zsolt, helyi vállalkozó gondoskodott”.

A PAPILIO egyesület munkája példaértékű, és bár a szervezet tagjainak lelkesedése töretlen, még mindig számos megtisztításra váró terület van megyénkben, amelyeket kizárólag összefogással tisztíthatunk és védhetünk meg. Ezért mindannyiunknak tennie kell, hiszen felelősséggel tartozunk a jövő generációinak. A híres környezetvédelmi aktivista, David Bower szavaival élve: „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”.

N. N.

Kárpátalja.ma