Tovább folytatódik a Keleti Partnerségi Program Kárpátalján

Szerző: | 2018.09.01., 14:27 | Közélet

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma által támogatott „Keleti Partnerség Ukrajna 2017/2018 – fejlesztési együttműködés Kárpátalján” című projekt megvalósításában a támogatási szerződés értelmében a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány lebonyolítóként közreműködik. A Külgazdasági és Külügyminisztérium által létrehozott keleti partnerségi fejlesztési programok céljának megfelelően a végső kedvezményezettek Kárpátalja oktatási, szociális és kulturális intézményei.

A szerződő felek közös elképzelése az eddigiekhez hasonlóan az, hogy a rendelkezésre álló pénzösszegből minél több oktatási, kulturális, szociális intézmény állapotán javítsanak. Elsősorban azért, mert a magyar határ mentén Kárpátalján még rendkívül sok a teendő az oktatási, szociális, kulturális intézmények felújítása terén. Sok ezer tanuló, polgár, köztük magyarok, tanulnak méltatlan körülmények között, vannak híján a művelődési lehetőségeknek.

A Perényi Kultúrkúria épületének felújítási folyamata

A „Keleti Partnerség Ukrajna 2017/2018 – fejlesztési együttműködés Kárpátalján” jelenleg folyamatban lévő projektben felújításra tervezett 17 objektum esetében összesen 25 betervezett felújítási feladat megvalósítása történik. A támogatás első részletéből a kedvezményezett intézmények nagy részében a betervezett munkálatok befejeződtek, a legszükségesebb felújítások megvalósultak: nyílászárók cseréje (ablakok, ajtók) összesen 6 objektumon, a tetőjavítási program 6 objektumon, illetve két objektum esetében padlócsere, 1 intézményben belső felújítást és 1 intézményben az étkezde felújítását finanszíroztuk.

Ezek közül a legszámottevőbb beruházások a Perényi Kultúrkúria (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi részlegén, objektumán, a Nevetlenfalui Oktatási-Nevelési Központ épületén, illetve a Gyulai és a Homoki Általános Iskolákban történt, illetve történik.

A Perényi Kultúrkúria épületének felújítási folyamata

Az ardói Perényi-kastély elhelyezkedésének sajátosságai és történelmi jelentősége, szerepe és a patinás épület körül található park tökéletes helyszín egy járási jelentőségű kulturális központ kialakítására.

Az ilyen jellegű központoknak a közösségépítés, közösségmegtartás, közösségápolás a legfontosabb célja.

Az épület nagyon elhanyagolt állapotban volt. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Beregszászi Városi Tanács között létrejött hosszú távú bérleti szerződés alapján elkezdődött az épület felújítása.

A Perényi Kultúrkúria épületének felújítási folyamata

Az objektum felújítására eddig a legjelentősebb támogatást Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma biztosította a keleti partnerségi programok keretében. Megtörtént a födém- és a tetőcsere, a belső elektromos hálózat, illetve a vízvezeték- és szennyvízcsatorna-rendszer felújítása. Folyamatban van a fűtési rendszer, a külső csatornarendszer rendbetétele és a belső felújítás.

Az utóbbi években Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának keleti partnerségi programjainak egyik kiemelten támogatott intézménye a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár, melynek keretében a beregszászi épületkomplexum 2014/2015-ös Keleti Partnerség Programból megkezdett felújítása folytatódik. A Levéltár jelenleg egy négyzet alaprajzú, részben földszintes, részben 3 szintes, zárt udvarú, hagyományos téglafalazatú és boltozatos szerkezetű épületben helyezkedik el. Az épület eredetileg börtönnek épült, cc. 150 éves. Az épület földszintes traktusában irodák találhatóak.

Az épület állaga alapvetően elhanyagolt volt, a korábbi években elmaradtak a karbantartási munkák. 2014-ben a Magyarország Külügyminisztériuma által létrehozott Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési projekt keretében elkezdődött a Levéltár épületének felújítása.

Az eddig megvalósult projektek keretében felújításra került az egyszintes A épületrész, valamint a teljes épületegyüttesen (A, B) megtörtént a tetőcsere, illetve kicseréltük a kültéri ablakokat.

Az épület felújítása több szakaszban valósul meg. A 2015-ben felújított A épület (Kossuth tér felőli főbejárati rész) ablak-és ajtócseréje, belső teremfelújítás, tetőszerkezet felújítása, illetve a homlokzat felújítása történt meg. A 2015 őszén megkezdett B épület felújításában eddig a tetőszerkezet felújítása és nyílászárók cseréje történt meg.

A folyamatban lévő projekttámogatásból külső homlokzatfelújítással folytatódnak a felújítási munkálatok. Jelenleg az épület belső udvara felőli külső falak felújítása történik.

A Nevetlenfalui Középiskola épületének felújítási folyamata

A Nevetlenfalui Középiskolát az új törvényi szabályozásnak megfelelően oktatási-nevelési központtá (ONK) alakították, ami alapvetően az iskola és óvoda egy intézményen belül történő egyesítését jelenti. Az iskola épületének tetőcseréjét finanszíroztuk a KKM keleti partnerségi program támogatásából.

A Nevetlenfalui Középiskola épületének felújítási folyamata

A Gyulai Általános Iskolában a projekt keretében födém-, tető-, tetőcsatorna-cserét finanszíroztunk a főépületre és melléképületekre vonatkozóan.

A Homoki Általános Iskola épületén tető- és tetőcsatorna-cserére volt szükség, így ezek a feladatokat építettük be a keleti partnerségi projekt költségvetésébe, és ezek meg is valósultak a folyósított támogatásból.

A Homoki Általános Iskola megújult épülete

Bene község jelenleg 1427 lakost számlál. A Benei Kultúrház épülete egy egyszintes L alakú épület, mely két részből áll, amelyek össze vannak építve. Az egyik része egy százéves épület, amely egykoron leventenevelde volt, jelenleg ebben a részben működik a könyvtár. A hozzáépített rész 1994-től lakat alatt van, egykoron itt működött a mozi; ez egy nagy méretű nagyterem, ami felújítás után újra klubteremként működhet.

A Benei Kultúrház épületének felújítási folyamata

A KKM által folyósított támogatásból megvalósítottuk a tervezett feladatokat, azaz az ajtók, ablakok cseréjét, illetve új tetőszerkezetet és tetőt kapott az épület. Így sikerült megszüntetni az épület beázását, ami megakadályozza az épület állagának további romlását, és elősegíti annak célirányos hasznosítását.

A Benei Kultúrház épületének felújítási folyamata

A Somi Falusi Könyvtár Som és Kastanovo (más néven Somitanya) lakosait szolgálja ki, kb. 1300 főt. A településen az intenzív közösségi élet a könyvtár köré szerveződik. Az épület tetőcseréjét és nyílászárócseréjét valósítottuk meg a KKM támogatásból.

A Verbőci Középiskola régi épületében, az intézmény úgy nevezett kisiskolájában finanszíroztuk az ablakok cseréjét a jelen projekttámogatásból.

A Péterfalvai Gyermek Művészeti Iskola által használt épület ablakcseréjét finanszíroztuk a programtámogatásból.

A Barkaszói Kultúrház épülete egy különálló épület: kultúrház és könyvtár, öltöző. Az épületen ajtó- és ablakcserét, illetve padlózást finanszíroztunk a projekttámogatásból.

A Csongori Magyar Tannyelvű Általános Iskola étkezdéjének felújítását valósítottuk meg a program keretében (járólaplerakás, csempézés, szigetelés, villanyszerelés, falak vakolása, festése, álmennyezet kialakítása stb.)

A Csongori Magyar Tannyelvű Általános Iskola felújított étkezdéje

A Császlóci Községháza épülete beázott, mert rossz volt a tető, így annak lecserélésére fordítottuk a keleti partnerségi program keretén belül folyósított támogatást.

A Szalókai Kultúrház épületén ajtó-, ablak-, ablakpárkányok és egyéb nyílászárók cseréjéhez szükséges kiegészítő elemek stb. cseréjét valósítottuk meg a projekttámogatásból.

Az Ungvári Gyermek Művészeti Iskolában a projekt keretében belső felújítási munkálatok történtek (falak vakolása, festése, belső faszerkezetek átfestése, lakkozása, ajtók festése stb.)

A Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Középiskolában a 2017/2018. évi keleti partnerségi program támogatásából a tornaterem felújítását finanszíroztuk.

A Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Középiskola felújított tornaterme

A programban támogatott intézményekben jobb körülmények közé érkezhetnek a nebulók az új tanévben is, mert a korábban beázó tetőt, a szelelő, rosszul szigetelő ablakokat és ajtókat, az elkorhadt padlót teljesen újakra cseréltük, emellett az épület külső, omladozó homlokzata, a belső termek, a tornaterem, illetve az étkezde felújításra került a nyár folyamán. Természetesen ezek részfeladatok, hiszen tudjuk, hogy továbbra is sok mindenre lenne szükség a már részben felújított intézményeknél is. Ezt igyekszünk figyelembe venni a programok folytatásakor.

A projekt megvalósítása hozzájárul a kárpátaljai oktatási és kulturális intézmények infrastrukturális feltételeinek javulásához, ez által az itt élő magyar és nem magyar lakosság életkörülményeinek jobbá tételéhez, továbbá Magyarország és Kárpátalja közötti együttműködés fejlesztéséhez, a magyar és az ukrán nemzetek közötti barátság erősítéséhez.

A több mint 6 éve futó Keleti Partnerség Program létrejötte, a támogatások folyamatossága a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Brenzovics László elnök által vezetett Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség között kialakított eredményes együttműködésnek köszönhető.

Vass Ilona
a KMF JA igazgatója

Beregszász, 2018. augusztus 30.

Pin It on Pinterest

Share This