Angol tudományos diákköri konferenciát szerveztek a Rákóczi-főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszékének Angol Tanszéki Csoportja tudományos diákköri konferenciát szervezett május 17-én. Az eseményre immár második alkalommal került sor azzal a céllal, hogy a hallgatók az előadást gyakorolva kedvet kapjanak a további tudományos kutatáshoz, és leendő kutatók, tudományos munkatársak válhassanak belőlük. Idén tíz angol szakos hallgató vállalkozott arra, hogy közönség előtt számoljon be kutatási eredményeiről. Az előadásokat értékelő bizottság pontozta, tagjai dr. Lőrincz Marianna, Fábián Márta és dr. Bárány Béla, az Angol Tanszéki Csoport előadó tanári voltak.

Dr. Huszti Ilona, a tanszék előadó tanára nyitotta meg a konferenciát, értékelve a hallgatók bátorságát, hogy bemutatják kutatási eredményeiket. Dr. Fodor Gyula, a II. RFKMF rektorhelyettese köszöntötte a résztvevőket, méltatva az esemény fontosságát. Kiemelte, hogy a tudományos diákköri konferencia legfőbb értéke abban áll, hogy a hallgatók megmérettetnek tudományos szinten, s ebből komoly következtetéseket vonhatnak le.

A második és harmadik évfolyamos hallgatóknak, akik a konferencia során előadtak, nem kell majd évfolyammunkát védeniük, ugyanis a bizottság érdemjeggyel is értékelte igyekezetüket. Az első három helyezett díja az érdemjegyen kívül könyvcsomag lett, a konferencián előadó valamennyi hallgató emléklapot vihetett haza. Az első helyen Vaszócsik Fruzsina negyedik évfolyamos hallgató végzett dr. Huszti Ilona vezetésével. Második lett Sipos Zsuzsanna harmadik évfolyamos diák Nagy-Kolozsvári Enikő vezetésével, őt követte Kacsanovszky Nikolett második évfolyamos hallgató (vezetőtanára: Lizák Katalin).

A Kárpátalja.ma szerkesztősége gratulál a kiváló eredményhez!

Sponták Szabina

Kárpátalja.ma