Idén is várja a felvételizőket a Rákóczi-főiskola

Nemsokára elkezdődik a felvételi időszak az ország felsőoktatási intézményeiben, ezért Sztojka Miroszlávot, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Bizottságának felelős titkárát arra kértük, foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat az érdeklődők számára.

– Milyen képzési szintekre hirdet felvételt 2021-ben a Rákóczi-főiskola?

– Az előző esztendőhöz hasonlóan 2021-ben is alap-(bachelor) és mester-(magiszteri) szintű képzésekre hirdetünk felvételt a Rákóczi-főiskolán.

– Milyen szakokra hirdet felvételt a Rákóczi-főiskola bachelor képzési szinten?

– Meghirdetett szakjaink: ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, kémia, matematika, történelem, tanítói, óvodapedagógia, turizmus, illetve számvitel és adóügy. E szakokon nappali és levelező tagozatos képzést is indítunk (kivétel a kémia szak, amelyre csak nappali tagozaton lehet felvételizni). A korábbi évekhez hasonlóan képzéseink első és második évfolyamára egyaránt lehet jelentkezni.

– Mit kell tudni a felvételi eljárásról az első és a második évfolyamra jelentkezőknek?

– Az első évfolyamra a középiskolai végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek a külső független értékelésen szerzett három szertifikát (tanúsítvány) birtokában. A 2021. évi felvételi eljárás újdonsága, hogy – 2020-tól eltérően – a jelentkezőknek ukrán nyelv és irodalomból vagy ukrán nyelvből kötelező tanúsítványt felmutatniuk az egyes szakokon. A biológia és az ember egészsége, a kémia és a matematika szakokon az ukrán nyelv tanúsítvány megléte az elvárás, míg a többi szakra felvételizőknek ukrán nyelv és irodalom tanúsítványt kell bemutatniuk. A külső független értékelésen ukrán nyelvből szerzett tanúsítvány helyett a felsőoktatási intézmények beszámíthatják az ukrán nyelv és irodalomból kapott szertifikátokat. Vagyis az ukrán nyelvből és irodalomból szerzett tanúsítvánnyal olyan szakokra is jelentkezhetnek a felvételizők, ahol az ukrán nyelv tanúsítvány az elvárás. Arról, hogy az ukrán mellett milyen két további szertifikátra van szükség a jelentkezéshez az egyes szakokon, főiskolánk felvételi szabályzatának 4. mellékletéből tájékozódhatnak az érdeklődők, amely elérhető honlapunkon: www.kmf.uz.ua. Itt kell megjegyeznem, hogy az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében (óvodapedagógia, történelem, tanítói, ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, matematika, kémia) a felvételi szabályzat lehetővé teszi, hogy az egyik szertifikát helyett, harmadik tárgyként a jelentkezők belső vizsgát tehessenek főiskolánkon magyar nyelvből. Azok számára biztosíthatja a továbbtanulást ez a lehetőség, akiknek csupán két szertifikátot sikerült szerezniük a külső független értékelés során.

Idén a felsőoktatásba jelentkezőktől a 2021-es tanúsítványok mellett a 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban szerzett szertifikátokat is elfogadják.

Az előző évhez hasonlóan mindjárt a második évfolyamra jelentkezhetnek azok az alapképzésre felvételizők, akik már rendelkeznek bármilyen szakirányú molodsij szpecialiszt, bachelor, magiszter vagy szpecialiszt szintű diplomával, illetve akik már legalább egy évet befejeztek az alapképzésben. Nekik a beiratkozáshoz csupán a szaktárgyukból kell felvételi vizsgát tenni a Rákóczi-főiskolán. További újdonság 2021-ben, hogy az alapképzés második évfolyamára a molodsij szpecialiszt szintű oklevél alapján jelentkezők számára a felvételi versenyben a szaktárgyi felvételi vizsga érdemjegyén kívül kötelező a külső független értékelésen szerzett két tanúsítvány megléte: az első az ukrán nyelv és irodalomból szerzett szertifikát (kivételt képeznek a matematika, biológia és az ember egészsége, kémia szakok, melyek esetében elegendő az ukrán nyelv szertifikát), a második matematikából, vagy Ukrajna történetéből, vagy idegen nyelvből, vagy biológiából, vagy földrajzból, vagy fizikából, vagy kémiából szerzett szertifikátok egyike. Szaktárgyi felvételi vizsga alatt egy belső, a főiskolán tett (a felvételiző által választott szaknak megfelelő) vizsgát kell érteni. Például a kémia szakra felvételizők kémiából tesznek szaktárgyi felvételi vizsgát.

– Mit kell tudni a főiskolán tartandó felvételi vizsgákról?

– A felvételi vizsgák anyaga alig változott az elmúlt évekhez képest, ily módon a vizsgatételek remélhetőleg nem állítják megoldhatatlan feladat elé a jelentkezőket. Egyébként a felvételi vizsgák témái és a különböző típusú mintafeladatok minden tárgyból és minden képzési szintre vonatkozóan megtalálhatók intézményünk honlapján (www.kmf.uz.ua). Ugyanitt olvasható a felvételi eljárással kapcsolatos minden egyéb információ is.

– Hogyan lehet jelentkezni a bachelor szintű képzésekre?

– Bachelor szintű képzéseink első évfolyamára, nappali vagy levelező tagozatra egyaránt csak elektronikusan lehet jelentkezni. A jelentkezők felhasználói fiókjainak regisztrációja az elektronikus jelentkezési rendszerben július 1-jén veszi kezdetét a következő címen: https://vstup.edbo.gov.ua/. A regisztráció kezdetéig bevezetésre kerülhet az Egységes Állami Elektronikus Szolgáltatások Portálja, melyen keresztül szintén regisztrálhatnak a felvételizők. Ez a portál a következő címen érhető el: https://diia.gov.ua/. A felhasználói fiók regisztrálásához meg kell adni a jelentkező e-mail-címét, a külső független értékelés során megszerzett szertifikátok adatait, a középiskolai végzettséget igazoló oklevél (érettségi bizonyítvány) és melléklete adatait, az érettségi bizonyítvány átlageredményét, valamint fel kell tölteni a végzettséget igazoló oklevél mellékletének és egy 3×4 cm-es színes okmányképnek a szkennelt változatát is. Ezt követően, a regisztrált felhasználói fiókon keresztül, július 14–23. között elektronikus formában be kell nyújtani a jelentkezési kérelmet a kiválasztott szakra vagy szakokra. Azon felvételizőknek, akik a harmadik szertifikát helyett főiskolánkon magyar nyelvből belső vizsgát tesznek (a már említett oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében), július 14–16. között kell benyújtaniuk a jelentkezési kérelmüket. A választható szakok száma intézményünkben nincs korlátozva, tehát a sikeres felvételi érdekében célszerű több szakot is megjelölni. Főiskolánk Beregszász, Kossuth tér 6. szám alatti felvételi irodájában minden jelentkezőnek szívesen segítünk az elektronikus felhasználói fiók regisztrálásában és a szükséges adatok, dokumentumok feltöltésében.

Főiskolánknak július 28-ig kell kihirdetnie a középiskolai végzettség alapján jelentkezők közül felvételre ajánlottak névsorát. Ezt követően 4 nap áll a felvételizők rendelkezésére, hogy benyújtsák a felvételi irodában a beiratkozáshoz szükséges eredeti okmányokat.

Felhívom a jelentkezők figyelmét, hogy a 2021-as felvételi szabályzat bachelor szintű képzés esetén pótfelvételi eljárást is lehetővé tesz az első évfolyam levelező tagozatára. Jelentkezni erre csak elektronikusan lehet augusztus 12–27. között. Azok a felvételizők, akik a harmadik szertifikát helyett főiskolánkon magyar nyelvből belső vizsgát tesznek (a már említett oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében), a jelentkezési kérelmüket a pótfelvételi eljárás keretében levelező tagozatra augusztus 12–17. között nyújthatják be.

A bachelor képzési szint második évfolyamára csak elektronikusan lehet jelentkezni július 14–23. között azoknak a jelentkezőknek, akik a külső független értékelésen szerzett szertifikátok alapján felvételiznek, vagyis a molodsij szpecialiszt szintű oklevéllel rendelkezők. Ebben az esetben a felhasználói fiókon keresztül történik a jelentkezés, az első évfolyamra jelentkezőkhöz hasonlóan. A jelentkezők felhasználói fiókjainak regisztrációja az elektronikus jelentkezési rendszerben szintén július 1-jén veszi kezdetét a következő címen: https://vstup.edbo.gov.ua/. Azok a felvételizők, akik már rendelkeznek bachelor, magiszter vagy szpecialiszt szintű diplomával, illetve akik már legalább egy évet befejeztek az alapképzésben, az előző évekhez hasonlóan jelentkezni csak személyesen, papíralapon tudnak szintén július 14–23. között. A jelentkezéshez szükséges okiratok: a végzettséget igazoló oklevél és annak melléklete, a személyi igazolvány másolata, 4 db 3×4 cm-es színes okmánykép. A felvételi vizsgákra július 26–30. között kerül sor.

– Kik jelentkezhetnek kedvezményesen a Rákóczi-főiskola bachelor szintű képzéseire?

– Elbeszélgetés alapján a következő kedvezményezett kategóriákhoz tartozók nyerhetnek felvételt főiskolánkra:

a) A háborús veteránok jogállásáról, szociális védelmük garanciáiról szóló törvény 7. cikkelyének 10–14. pontjai alapján háborús rokkantakká nyilvánított személyek;

b) akik számára a csernobili katasztrófa áldozatairól rendelkező ukrajnai jogszabályok ezt lehetővé teszik;

c) akik rokkantságuk következtében nem képesek látogatni az oktatási intézményt (az egészségügyi és szociális hatóságok ajánlása alapján).

Szintén lehetőségük van a felvételre felvételi vizsgák alapján (külső független értékelésen szerzett szertifikátok helyett), és azok sikeres teljesítése esetén (nem alacsonyabb pontszámmal, mint a felsőoktatási intézmény által meghatározott alsó ponthatár) engedélyezett a részvételük a felvételi versenyben azoknak a jelentkezőknek, akik

  1. 2021-ben nem vettek részt a külső független értékelésen olyan betegség vagy kóros állapot miatt, amely szerepel a betegségek és kóros állapotok nyilvántartásában, illetve amely Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma, valamint Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma 2016. augusztus 29-én kelt 1027/900 számú rendelete alapján olyannak lett minősítve, mint amely akadályozhatja a külső független értékelésen való részvételt;
  2. katonai szolgálata (beleértve a leszerelteket is) 2020. december 1. után fejeződött be;
  3. 2020. szeptember 1-e és 2021. november 30-a között külföldön szerezték meg a teljes középiskolai végzettségüket.

Felhívom a felvételizők figyelmét, hogy részletesebben e témáról a www.kmf.uz.ua weboldalon, felvételi szabályzatunk VIII. fejezetében olvashatnak.

A kedvezményezettek, akik elbeszélgetés vagy belső felvételi vizsgák alapján jogosultak felvételizni a főiskola bachelor szintű képzéseinek első évfolyamára, jelentkezési kérelmüket július 14–16. (pótfelvételi keretében augusztus 12–17.) között személyesen, papíralapon nyújthatják be. Felvételi vizsgáikra vagy elbeszélgetéseikre július 17–23. (pótfelvételi keretében augusztus 18–20.) között kerül sor.

– Térjünk át a mesterszintű képzésekre. Mely szakokon indít magiszteri szintű képzéseket 2021-ben a Rákóczi-főiskola?

– Idén matematika, történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia, valamint tanítói szakokon várjuk a jelentkezőket magiszteri szintű képzéseinkre.

– Mit kell tudniuk a magiszteri szintű képzésekre jelentkezőknek a felvételi eljárásról?

Jelentkezni magiszteri szintű képzésekre az alapképzésben szerzett bachelor szintű oklevéllel, vagy szpecialiszt, esetleg magiszter szintű diploma birtokában lehet.

Idén minden szakra csak elektronikusan lehet jelentkezni. A jelentkezők felhasználói fiókjainak regisztrációja az elektronikus jelentkezési rendszerben július 1-jén veszi kezdetét a következő címen: https://vstup.edbo.gov.ua/. A regisztráció kezdetéig bevezetésre kerülhet az Egységes állami elektronikus szolgáltatások portálja, melyen keresztül szintén regisztrálhatnak a felvételizők. Ez a portál a következő címen érhető el: https://diia.gov.ua/. A felhasználói fiók regisztrálásához meg kell adni a jelentkező e-mail-címét; az egységes idegen nyelv felvételi vizsgára való jelentkezéskor kapott vizsgalap számát, PIN-kódját és kiadási évét; a már megszerzett végzettséget igazoló okmány sorozatszámát, valamint mellékletének átlageredményét; továbbá fel kell tölteni a már megszerzett végzettséget igazoló okmány mellékletének és egy 3×4 cm-es színes okmányképnek a szkennelt változatát is. Ezt követően, a regisztrált felhasználói fiókon keresztül, július 15−23. között elektronikus formában be kell nyújtani a jelentkezési kérelmet a kiválasztott szakra vagy szakokra. A felvételi vizsgákra július 19-30. között kerül sor, illetve augusztus 2-ig kell kihirdetnünk a felvételre ajánlottak névsorát. A jelentkezőknek szaktárgyi, illetve úgynevezett egységes felvételi vizsgát kell tenniük idegen nyelvből (єдиний вступний іспит з іноземної мови). Az egységes felvételi vizsga idegen nyelvből egy, a ZNO-hoz hasonló rendszerben lebonyolítandó megmérettetés, melyet a felvételizők június 30-án tesznek le. A jelentkezőknek elektronikusan kellett regisztrálniuk erre a felvételi vizsgára 2021. május 11-e és június 3-a között. Szaktárgyi felvételi vizsga alatt egy belső, a főiskolán tett (a felvételiző által választott szaknak megfelelő) vizsgát kell érteni. Például a matematika szakra felvételizők matematikából tesznek szaktárgyi felvételi vizsgát. Főiskolánk Beregszász, Kossuth tér 6. szám alatti felvételi irodájában minden jelentkezőnek szívesen segítünk az elektronikus felhasználói fiók regisztrálásában és a szükséges adatok, dokumentumok feltöltésében.

Bizonyos esetekben lehetőség van arra, hogy a magiszteri szintű képzésekre jelentkezők ne a tesztközpontokban, hanem intézményünkben tegyenek vizsgát idegen nyelvből. Erről a www.kmf.uz.ua weboldalon található, felvételi szabályzatunk VIII. fejezetében olvashatnak az érdeklődők.

Külön szeretnék kitérni arra, hogy a szpecialiszt vagy mesterszintű oklevéllel jelentkezők a ZNO-hoz hasonló rendszerben lebonyolítandó egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből a főiskolán tett idegennyelv-vizsgával helyettesíthetik.

Felhívom a jelentkezők figyelmét, hogy a 2021-es felvételi szabályzat magiszteri szintű képzések esetén pótfelvételi eljárást is lehetővé tesz. A pótfelvételi eljárásban azok a jelentkezők vehetnek részt, akik sikeresen teljesítették június 30-án az egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből. Itt kell újra megjegyeznem, hogy a szpecialiszt vagy mesterszintű oklevéllel jelentkezők a ZNO-hoz hasonló rendszerben lebonyolítandó egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből a főiskolán tett idegennyelv-vizsgával helyettesíthetik. A pótfelvételire vonatkozó jelentkezési kérelmek benyújtására szeptember 15–28. között van mód. Azok számára, akik a főiskolán tesznek idegennyelv-vizsgát a jelentkezési kérelmek benyújtása szeptember 15–22. között zajlik. A felvételi vizsgákra szeptember 29-e és október 1-je között kerül sor.

– Milyen magyarországi oktatási intézményekkel közösen meghirdetett, Ukrajnában nem akkreditált képzésekre lehet jelentkezni a Rákóczi-főiskolán?

– A gödöllői Szent István Egyetem kertészmérnök, mezőgazdasági mérnök, illetve élelmiszeripari mérnök képzéseket indít Beregszászban. A Nyíregyházi Egyetem gazdálkodás és menedzsment, ének-zene tanár (tanítói szakképzettség alapján), rajz- és vizuáliskultúra-tanár (tanítói szakképzettség alapján), testnevelő tanár (általános iskolai) (tanítói szakképzettség alapján) szakokat, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola pedig református katekéta-lelkipásztori munkatárs, illetve görögkatolikus katekéta szakot hirdet a Rákóczi-főiskolán. A Debreceni Egyetem is együttműködik főiskolánkkal, s négy szakon indít kihelyezett képzést: ápolás és betegellátás, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és szociálpedagógia. A Károli Gáspár Református Egyetem magyar, mint idegen nyelv szakos pedagógus (alapképzésben (BA/BSc) szerzett oklevél alapján ) kihelyezett képzést indít Beregszászban. E képzésekre a jelentkezők érettségi bizonyítvány alapján felvételizhetnek.

A képzési programokra vonatkozó jelentkezési határidőkről a főiskola honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.

Külön szeretnék kitérni arra, hogy jelentkezni minden képzési szintre előzetes időpontfoglalással is lehetséges, a [email protected] e-mail címen, a (+3803141)-2-43-43-as vezetékes, vagy a +380984681266-os mobilszámon, munkanapokon, 8:00–17:00 óra között.

Befejezésül szeretném felhívni a jelentkezők figyelmét, hogy a felvételi eljárással kapcsolatos bármilyen kérdésben egyedül a Rákóczi-főiskola 2021. évi felvételi szabályzata (www.kmf.uz.ua) tekinthető minden részletre kiterjedő és az esetleges panaszok, jogorvoslati lehetőségek szempontjából is mérvadó dokumentumnak.

A felvételihez sok sikert kívánok, remélem a jövő tanévben a Rákóczi-főiskolán találkozunk!

a Rákóczi-főiskola Felvételi Bizottsága