Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökének évzáró beszéde

Szerző: | 2013.07.12., 13:20 | Oktatás

Tisztelt Államtitkár Úr, Helyettes Államtitkár Asszony, Nagykövet Úr, Főtiszteletű Püspök Úr, kedves vendégek, kollégák, végzős diákok!


Diplomaosztó ünnepségünk minden évben egyúttal tanévzáró, tehát évösszegző esemény is. Ebben az évben nekem jutott az a tisztség, hogy megvonjam a tanév mérlegét.
A 2012/2013-as tanév mozgalmas év volt a főiskola számára. Az intézmény vállalt hármas funkciója szerint, mint oktatási intézmény, tudományos, valamint kulturális központ nagyon ütemes, és feszes programot valósított meg.
Mint kulturális központ, a főiskola saját szervezésében megemlékezett nemzeti ünnepeinkről, színházi előadásokat, koncerteket, kórustalálkozót, ismeretterjesztő előadásokat, író olvasó találkozókat szervezett. Immár hagyománnyá vált, hogy az intézmény a II. Rákóczi Ferenc születésnapja előtti héten megszervezi a főiskolai napokat. Ennek keretén belül tudományos konferenciát, nemzetközi kórustalálkozót, kiállítást, öregdiák találkozót szerveztünk. Mára hagyománnyá vált az is, hogy Magyarország Beregszászi Főkonzulátusával közösen szüreti és a farsangi jótékonysági bált szervezünk. Kronológiailag áttekintve egy párat kiemelnék:
2012. október 24-én Színek, formák és hatások címmel nyílt kiállítás a főiskola tanító és óvodapedagógia szakos hallgatóinak alkotásaiból a Törökugrató teremben.
2012. november 6-ától – minden kedden – táncház volt a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) közös szervezésében.
2012. november 19-én a főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke által szervezett megemlékezésen hajtottak fejet a jelenlévők a sztálini terror áldozatai előtt.
2012. december 5. és 6. között Jankovics Marcell Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, grafikus, könyvillusztrátor volt a főiskola vendége.
2012. december 20-án az élők soraiból korán távozó Jankovics Mária festőművész, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) Irka című gyermeklapjának illusztrátora születésének 50. évfordulója alkalmából nyílt emlékkiállítás a főiskolán a Pro Cultura Subcarapthica-val közös szervezésben.
2013. január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepi műsorra került sor a főiskolán a Beregszászi Művészeti Iskola növendékeinek, valamint a főiskola színjátszó szakkörének közreműködésével.
2013. március 28-án „Magyar mitológia” címmel Hoppál Mihály néprajztudós, az Európai Folklór Intézet igazgatójának előadására került sor.

2013. április 22-én Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan címmel a Biológia, a Földtudományi és a Matematika Tanszék szervezésében tartottak környezettudatosságra és természetszeretetre ösztönző föld napi rendezvénysorozatot a főiskolán.

2013. május 22-én az Ott a messzi Donnál… című dokumentumfilm Kárpátalján történő népszerűsítése céljából a főiskola Lehoczky Tivadar Intézete és a PCS civil szervezet bemutatót szervezett a főiskolán.
Az intézmény, mint közösségi központ a tanévben saját és más szervezetekkel közös szervezésű rendezvényein kívül infrastruktúráját térítésmentesen rendelkezésére bocsájtotta a kárpátaljai magyar történelmi egyházak és civil szervezetek rendezvényeinek: A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a KMPSZ, a Kárpátaljai Református Egyház, a Kárpátaljai Görögkatolikus Egyház Beregszászi Esperesi Kerülete, a Beregszászi Római Katolikus Egyház, a Révész Imre Társaság, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, a Génius Jótékonysági Alapítvány, a PCS, a Sámuel Alapítvány, a Kezünkben a Jövő Alapítvány, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szövetség, a Kárpátaljai Gyermekmentő Szolgálat, a Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata, a II. RF KMF Öregdiák Szövetsége, a „Momentum” Kárpátaljai Magyar Doktoranduszok Szövetsége, a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet (FRIGY), a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet, az Art-Tisza Képzőművész Egyesület, A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szervezete, a Pro Agricultura Carpatika Alapítvány szervezésében 74 rendezvényt tartottak épületünkben, melyen több mint 10 000 kárpátaljai magyar vett részt.
Főiskolánk számos kárpátaljai magyar civil szervezet központja és többnek közülük térítésmentesen biztosít infrastruktúrát és kommunikációs csatlakozást, így: a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványnak, a Pro Cultura Subcarpathica Civil Szervezetnek, a Pro Agricultura Carpatika Alapítványnak, a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének, a Hallgatói Önkormányzatnak, amely önálló jogi személy, az Öregdiák Szövetségnek, a Kárpátaljai Protestáns Értelmiségiek Szervezetének, a „Momentum” Kárpátaljai Magyar Doktoranduszok Szövetségének, a FRIGY-nek, a Görögkörnek (Görögkatolikus Főiskolai Lelkészség), a Pannon Forrás Szakképzési Klaszternek, az Agora Információs Irodának. A szervezetek használják a főiskola infrastruktúráját, kommunikációs hálózatát, bérleti díjat nem kérünk, miután ők sem részesülnek ukrán állami támogatásban, és mint mi, főleg magyar állami pénzforrásokból működnek, és magyar nemzeti célokat szolgálnak.
Mint kutatási központ, a főiskola tevékenységét és kutatási eredményeit tanáraink számos általuk szervezett konferencián ismertették, és részt vettek több külföldi és belföldi nemzetközi konferencián. Az intézményünkben szervezett konferenciák:
2012. szeptember 28-án a főiskola Lehoczky Tivadar Intézete, valamint Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke konferenciát rendezett A 72-es beadvány. Nemzetiségi és oktatáspolitika a ’60 – ’70-es években a Szovjetunióban címmel.
2012. október 18-19-én került sor A magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok múltja és jelene című kétnapos tudományos konferenciára. A konferencia az Ukrán Tudományos Akadémia Ukrán Nyelvi Intézete, az Ukrán Oktatás- és Tudományügyi, Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Főiskola szervezésében valósult meg.
2012. október 23-án a főiskola Lehoczky Tivadar Intézete, valamint Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke szervezésében kerül sor dr. Váradi Natália történész, főiskolai tanár Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai című könyvének bemutatójára.
2012. november 8 – 10. között a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a főiskola Lehoczky Tivadar Intézete és Öregdiák Szövetsége közösen szervezete meg a Kárpát-medencei magyar társadalomkutató műhelyek és intézetek találkozóját.
2012. november 10-én került sor a VII. Tudományos Diákköri Konferenciára (TDK) a főiskola és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány közös szervezésében.
2012. november 13-án a Főiskolán működő Hodinka Antal Intézet – a magyar nyelv napjához, illetve a magyar tudomány ünnepéhez igazodva – Látható kétnyelvűség: nyelvpolitika képekben címmel poszter-kiállítást szervezett.
2012. november 16-án a magyar tudomány napja alkalmából a főiskola Fodor István Természettudományi Kutatóintézete konferenciát szervezett Feltáró kutatások a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fodor István kutatóműhelyében címmel. A konferencia vendége volt dr. Borhidi Attila Széchenyi-díjas botanikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
2012. november 21-én Főiskolai végzősök és a tudományos utánpótlás címmel szervezett konferenciát a főiskola Öregdiák Szövetsége.
2012. november 22-én Firczák Gyula (1836—1912) munkácsi görögkatolikus püspök halálának 100. évfordulója alkalmából kiállítással egybekötött emlékkonferenciát tartott az intézmény, közös szervezésben a Görögkörrel.
2012. november 30-án az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a kárpátaljai tehetséggondozó „GENIUS” Jótékonysági Alapítványnak és Magyarország Beregszászi Konzulátusának szervezésében a Beregszászi Roma Nap keretén belül a főiskolán konferenciára került sor.
2013. március 27-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszékének szervezésében került sor a „Gens fidelissima” 1703-2013: történeti és nyelvészeti közelítés című nemzetközi tudományos műhelykonferenciára.
2013. március 27-én „Matematika és informatika kutatók kárpátaljai konferenciája” címmel tudományos konferenciát tartottak a II. RF KMF Matematika Tanszékének szervezésében.
2013. május 16-án a főiskola Fodor István Természettudományi Kutatóintézete Nemzetközi összefogás lehetőségei a Kárpát-medence természeti kincseinek megóvásában címmel szervezett nemzetközi tudományos konferenciát.
2013. május 18-án a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Főiskolával együttműködve rendezte meg a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók IX. Konferenciáját.
2013. június 14-én a főiskola Lehoczky Tivadar Intézete Kisebbségi magyar politizálás és érdekképviselet a rendszerváltás óta címmel szervezett konferenciát a főiskolán.

Nagy lépést tettünk az intézmény infrastruktúrájának és felszereltségének javítása érdekébe. A főiskola cserépjegy akciójának köszönhetően, melyből 22.741.645 HUF gyűlt össze, valamint a Magyar Külügyminisztérium által finanszírozott Keleti Partnerség Program 35.143.770 forint támogatásából elkészülhetett a főépület jobb szárnyának átfedése és főtérre néző felújítása. Köszönjük a támogatóknak, a közvetítőknek és a lebonyolítóknak. A Magyar Külügyminisztérium részbeni támogatásával befejezhettük a Nagyberegi Tájház felújítását. Az ünnepélyes átadásra 2013. február 15-én került sor, Németh Zsolt, a Magyar Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kétnapos kárpátaljai látogatása során. Megbeszélést tartottunk a magyar felsőoktatási intézményben eddig megvalósult felújítási munkálatokról, illetve a további fejlesztési tervekről. A megbeszélésen jelen volt Misovicz Tibor, a Külügyminisztérium Gazdálkodási és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára, Naszvadi György, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, valamint Brenzovics László a Kárpátaljai Magyar Főiskola Jótékonysági Alapítványának elnöke is.
A tanév legjelentősebb eseménye a főiskola szempontjából Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének látogatása volt, akivel együttműködési megállapodást írtunk alá intézményünk fejlesztéséről és fenntartásáról. Ezzel rendeződni látszik a főiskola működésének stabilitása. Fennállásunk alatt mindig arra törekedtünk, hogy kiszámítható költségvetésünk legyen, hogy ne kellejen állandó kicsinyes iszapbirkózások közepette elérni, hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat, az adókat, a fizetést. Köszönjük a magyar kormánynak, és mindenkinek, aki elképzeléseinket, terveinket támogatta, akik hittek bennünk és elismerték eddigi tevékenységünket, erőfeszítéseinket, és segítik azt a sokágú oktatói ̶ nevelői ̶ művelődési munkát, amely több száz kárpátaljai magyarnak ad lehetőséget a továbbtanulásra, képesítés megszerzésére, szakmai előrelépésre, hasznos időtöltésre.
Jelenleg a főiskola nappali és levelező, ukrán rendszerben akkreditált tagozatán 692 diák tanul.
A Felnőttképzési Központ szervezésében a tanévben a különböző tanfolyamokra 513 fő jelentkezett, és ebből 387 fő kapott tanúsítványt. A közgazdász, kertészmérnöki, katekéta és lelkipásztor segítő levelező konzultációs képzéseken 263 fő vett részt. Így összességében a 2012/2013-as tanévben 1342-en koptatták intézményünk padjait, vettek részt valamilyen képzésben.

A Felnőttképzési Központ több a főiskola falai közül különböző okok miatt kimaradt fiatalnak és kevésbé fiatalnak nyújtott képzési/továbbképzési/átképzési lehetőséget. Tartottak méhészeti tanfolyamot, különböző szintű nyelvi kurzusokat. A legnépszerűbb ebben az évben a magyar, mint idegen nyelv kurzus volt, ezzel járult hozzá intézményünk a regionális nyelv megvalósításához Kárpátalján. Állami hivatalnokokat képeztük nem csak Beregszászban, a többi magyarok lakta járásokban is. A Központ által 2004-2012 között kiadott tanúsítványok száma: 4354.

Intézményünk súlyát mutatja, hogy ebben az évben is, mint öt évvel ezelőtt Ukrajna több mint ezer felsőoktatási intézménye közül ismét minket jelölt ki az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium egy teljes körű, mindenre kiterjedő, három évet átölelő vizsgálatra. Az értesítést a vizsgálatról a magyar kormány támogatásának bejelentése utáni napokban kaptuk, de a hivatalos minisztériumi rendelet 2013 május 2-én kelt, és a látogató bizottság 2013 május 27. és június 3. között végezte az átvilágítást a főiskolán. Igazán magas rangú, nagy tudású, nem szokványos bizottság vizsgálódott intézményünkben. Tagja volt a minisztérium inspekciós intézményének vezetője és főelőadója is, a Nemzetvédelmi Egyetem rektor-helyettese, a Hmelnyicki Egyetem rektora, a Dnyepropetrovszki Alfred Nobel Egyetem Kremencsuki Főiskolájánk rektor-helyettese, a Harkovi Humán Pedagógiai Akadémia első rektor-helyettese, az Ungvári Állami Egyetem rektor-helyettese, az Ungvári Nemzeti Egyetem jogi osztályának vezetője, a Kárpátaljai Állami Egyetem főkönyvelő helyettese, az Ungvári Nemzeti Egyetem és a Kárpátaljai Állami Egyetem egy-egy magyar ajkú docense.
Az ellenőrzés „megkönnyítette” mai feladatomat, felgyorsította a tanévzáró előtti önértékelést, így ma a bizottság értékelése alapján tudom eredményeinket és hibáinkat ismertetni. A főiskoláról készített jelentést 51 oldalon 14 fejezetben foglalták össze.
Az első fejezetben, az intézmény működését biztosító jogi feltételek teljesülésének vizsgálati eredményeit írták le. Megállapították, hogy jogkövetőek vagyunk és dokumentumaink megfelelnek az állami normáknak. Felhívták a figyelmet arra, hogy a 2003-ban elfogadott alapszabályunkat egészítsük ki az azóta elfogadott törvények szellemében, mert például az ukrán állami egyetemeken a hallgatói önkormányzatok az egyetem szervezeti egységei, míg nálunk a hallgatói önkormányzat teljes mértékben független önálló jogi személy, így tevékenységüket a főiskola vezetése egyáltalán nem befolyásolja, élvezhetik a teljes cselekvési szabadságot. Intézményünk vezetése ezt alapításkor is így látta, és mérlegeljük a lehetőségét, hogy célszerű-e változtatni ezen. Amíg nem köteleznek a jog erejével, addig továbbra is bízunk a diákjainkban és megadjuk nekik a teljes függetlenséget. Másik megjegyzés arról szólt, hogy a kurzusokat/kihelyezett képzéseket is külön engedélyeztetni kell, még ha nem is ad ki állami okiratot. A hallgatói állomány esetében a tavaly hozott miniszteri rendelethez kell igazítanunk a harmadik és negyedik évfolyamon tanulók státusát. Ez azt jelenti, hogy a tantervben előírt órák teljesítése és a tanulás minőségének biztosítása érdekében a kétszakos hallgatóknak egyik szakjukat a levelező képzés keretein belül kell folytatniuk. Mindegyik hallgatóval kötelesek vagyunk szerződést kötni, még akkor is, ha tanulmányi költségeiket a magyar állam biztosítja, és a képzésük így ingyenes. A szerződésben feltüntetjük a képzésének teljes összegét, amit nem kell megfizetnie, míg teljesíti a kötelezettségeit, azaz nem lesz évismétlő. Amennyiben ez bekövetkezne, bár minden kollégám reméli, erre nem kerül, de ha mégis megtörténne, akkor a diák tudja, mennyi költség-hozzájárulást kell fizetnie, amennyiben folytatni szeretné a tanulmányait. Köteleztek arra is, hogy a kiskorúak esetében, akik 18. életévük előtt lettek főiskolások, háromoldalú szerződést kössünk: a főiskola, a diák és a szülő által.
Az oktatás módszertani-információs hátterének biztosítottságát is ellenőrizték. Megállapították, hogy teljes mértékben, tehát 100%-ban rendelkezünk azokkal az oktatás alapjait rendező minisztérium által jóváhagyott módszertani eszközökkel, amely a jogalapja minden képzésnek: oktatási-képzési óratervekkel, oktatási-képzési tantervekkel, oktatási-képesítési leírásokkal, a mérési-értékelési eszközökkel. Ellenőrizték, azt is, hogy ennek megfelelően, hogyan dolgozták ki tantárgyakra lebontva a tanszékek az oktatáshoz szükséges módszertani csomagokat. A módszertani csomagok a tantárgy tantervéből, az előadások jegyzeteiből, a szemináriumi foglalkozások módszertani segédanyagaiból, az értékelés eszközeiből, tehát a tesztsorokból állnak. Minden tanszéken minden tárgyra vonatkozóan mindegyik dokumentumot megnéztek. Megállapításuk szerint a főiskolán összesen 267 tantárgyat oktatunk. A tantárgyak oktatási-módszertani hátterének biztosítottsága a főiskolán átlagban 73,81%-ban teljesült. Két tárgy bevezetésére köteleztek bennünket szeptembertől minden szakon, amelyet eddig nem, vagy csak részben oktattunk: polgárvédelem, balesetvédelmi szabályok. A levelező szakon a dolgozat csomagokat kell kiegészíteni, amelyet 58,54%-os készültségűnek ítéltek. Ez több feladatsor és teszt kidolgozását jelenti szeptemberig bizonyos tantárgyakból.
A könyvtár ellenőrzése alapján megállapították, hogy 61942 könyvvel rendelkezünk, ebből 16216 tankönyv, 27059 szakirodalom és tudományos munka. Az ellenőrzés megállapította, hogy az angol BSC szak ellátottsága tankönyvekkel és szakkönyvekkel 98%-os, a földrajz BSC szaké 98%-os, az ukrán BSC szaké 78%-os, az ukrán SSC szaké 75,85%-os, a történelem BSC szaké 88,4%-os, a történelem SSC szaké 83,25%-os, a biológia BSC szaké 80,4%-os, a biológia SSC szaké 82,25 %-os, a matematika BSC szaké 87%-os, a matematika SSC szaké 82%-os, a magyar nyelv és irodalom BSC képzésé 88,6%-os, a magyar nyelv és irodalom SSC szaké 86%-os, az óvodapedagógia BSC 85% -os, a tanítói BSC 83%-os, a tanítói SSC 81,52%-os. Az intézmény könyvtárának ellátottsága tudományos-módszertani folyóiratokkal megfelelő. Pedagógiából tíz, angolból négy, földrajzból kilenc, ukránból hét, matematikából hat, történelemből hat, biológiából hét, magyarból hét és 23 egyéb, az oktatást és képzést segítő folyóiratot fizet elő az intézmény. A könyvtár munkáját 26 modern computer segíti, 135 ülőhely áll a diákok rendelkezésére, ami a licenciós követelményeknek megfelel. Javasolták, hogy bővítsük könyvállományunkat latin, német és földrajz kutatás-módszertani kiadványokkal. A könyvtár által 70 évig kötelezően őrzendő diplomamunkák mindegyike megvan, ami azt jelenti, eddig 1962 diplomamunkát írtak falaink között, ennyi diplomát adtunk ki.
Az oktatási folyamat szervezését is vizsgálták. Összehasonlították az óraterveket az órarenddel, a diákok által vezetett naplókkal és a tanárok által vezetett egyéni naplókkal. Megállapították, hogy vannak eltérések, amelyeknek az elkerülésére a jövőben mindenkinek, tanárnak, diáknak, tanulmányi osztálynak, tanszéknek oda kell figyelnie: ezeket precízebben kell vezetni, az oktatásért felelős rektor-helyettesnek többet kell ezeket kontrollálnia. Megjegyezték, hogy a hiányzást nem vezetik naponta, az órarendben a kötelező négy testnevelés óra helyett például csupán kettő van feltüntetve, hogy több órát tartunk magyarból és ukránból, mint az előírás, bár annak érdekében tesszük, hogy ha kikerülnek az iskolába, a leendő pedagógusoknak ne kelljen a rossz helyesírásukért szégyenkezniük. A levelezősök érdekében ̶̶̶ hogy többet konzultálhassanak a tanárokkal, s ne kelljen vasárnap is tanulniuk ̶ ebben a tanévben háromszori beutazást szerveztünk. A jövőben ezt meg kell változtatnunk, mert az oktatási keretek két alkalmat írnak elő félévente, így ismét visszajön a szombati-vasárnapi oktatás számukra. Fel kell adni az eddigi gyakorlatunkat, hogy a modulzáró dolgozatokat a tanárok a letanított anyag után, saját belátásuk, tervük alapján végzik a tanórák keretein belül. A következő tanévben be kell vezetnünk a modulzáró dolgozatok hetét, ami általában hat tanulmányi hét után egy hét dolgozatírást jelent majd minden tárgyból. A diákok tanulmányi eredményeinek nyilvántartását és dokumentálást megfelelőnek tartotta a bizottság.
Vizsgálták az oktatók minősítését is, vagyis, hogy mennyire biztosított a szakok ellátottsága tudományos fokozattal rendelkező oktatókkal. Ezt a főiskolán található munkakönyvek, a tanárok személyi lapjai és dokumentumai alapján végezték. Megállapították, hogy a főiskola hat tanszékéhez 106 tanár tartozik, közülük 87 fő (82%) főállású oktató. A főállású oktatók, professzorok közül hét fő (8%) nagydoktor, 41 fő (50%) tudományok kandidátusa, docens. Továbbá hat oktató megszerezte a PhD fokozatát Magyarországon és honosítási eljárás alatt van, egy fő esetében az ellenőrzés alatt az UOTM döntött a honosításról, de még a honosítást igazoló dokumentumot nem kapta kézhez. Az elemzés tehát azon minősített oktatók számarányát tartalmazza, akik rendelkeznek ukrajnai honosított okirattal. A külföldön szerzett fokozat, míg újra meg nem védi Ukrajnában, nem számít fokozatnak. Ezzel kapcsolatban véleményünk eltér, mert úgy látjuk, az oktató tudása és felkészültsége nem attól függ, hogy van-e ukrajnai pecsét a fokozatát igazoló okiraton, ugyanis tudását már bizonyította, ha nem is Ukrajnában, de egy komoly tudós testület előtt, akik azt elismerték. Ennek megfelelően azokkal együtt, akik Magyarországon már megszerezték fokozatukat, de Ukrajna még nem honosította, a 87 főállású alkalmazott közül összesen 55 fő, vagyis 63% a minősített oktató.
Itt szeretném köszönteni azokat, akik már megszerezték kandidátusi fokozatukat Ukrajnában, vagy elismertették magyarországi PhD fokozatukat, azaz kétszer is megvédték disszertációjukat.
A Magyarországon megszerzett PhD fokozatok honosításával ismételten sikeres védés eredményeként tudományok kandidátusa fokozatot szerzett a tanév folyamán Ukrajnában Szamborovszkyiné Nagy Ibolya, Medvecz-Bocskor Andrea, Váradi Natália, Berghauer Sándor, Fodor Gyula, Izsák Tibor, Bárány Béla.
Ukrajnai doktori iskolában szerzett kandidátusi fokozatot Paulin Irén.
A múlt héten vehette át tudományos fokozatát igazoló okiratot Magyarországon a Corvinus Egyetemen Kohut Erzsébet, akire még a honosítási eljárás vár.
A főiskola tudományos tevékenységéről megállapították, hogy a vizsgált periódusban a Hodinka Antal Intézet öt nemzetközi és három Ukrajnai konferenciát rendezett, 11 monográfiát adtak ki és 70 tudományos cikkük jelent meg, melyből 51 külföldi tudományos folyóiratokban. A Lehoczki Tivadar Intézet két nemzetközi és két ukrajnai konferenciát szervezett, három monográfiát adtak ki, 27 tudományos cikket publikáltak, melyből négy külföldi tudományos folyóiratban jelent meg. A két éve alakult Fodor István Természettudományi Kutatóintézet két nemzetközi és egy ukrajnai konferenciát szervezett, egy monográfiát adtak ki, tíz tudományos cikket publikáltak, melyből hét külföldön jelent meg.
De kutatások folytak a tanszékeken is. A Filológia tanszék munkatársai által nyolc monográfia jelent meg, 155 cikket közöltek, melyből 56 külföldön jelent meg. A Pedagógia- és Pszichológia tanszék öt monográfiát adott ki, 16 módszertani kiadványt, 81 tudományos cikket, egy nemzetközi és egy ukrajnai tudományos konferencia szervezésében vett részt. A Történelem és Társadalomtudományi Tanszék nyolc monográfiát, 67 cikket publikált, melyből nyolc külföldön látott napvilágot. A Biológia Tanszék 53 cikket jelentetett meg tudományos szakfolyóiratokban, melyből 18 külföldön. A Matematika és az Informatika Tanszék három monográfiát és 67 cikket jelentetett meg, melyből 19-et külföldön. A Földtudományi Tanszék hét monográfiát és 37 cikket adott ki. 2012 és 2013 között 135 diákunk vett részt külföldi egyetemeken részképzésben. Hallgatóinknak 37 tudományos cikke jelent meg tudományos szakfolyóiratokban.
A főiskolánk 20 külföldi tudományos oktatási intézménnyel kötött együttműködési szerződést, legutóbb májusban a Kazahsztáni Botanikai Kutató Intézettel. Bár ez nem érdekelte a vizsgálódó testületet, de mi fontosnak tartjuk azt is, hogy ezen kívül 24 ukrajnai felsőoktatási intézménnyel, kutató intézettel állunk hivatalos kapcsolatban. Ez a teljesítmény egy kárpátaljai nagyobb egyetem számára is dicséretes mutató. Gratulálok a kollégáknak, csak így tovább!
A tanulók maradékos tudását külön mérték. A teljes második és a harmadik évfolyammal írattak tesztdolgozatot az első évben lezárt tantárgyakból: ukrán nyelvből, angol nyelvből, Ukrajna történetéből. Tényként állapították meg, hogy az adott tárgyakból a diákok maradékos tudása csekély, bár nem lehetett kimutatni a tanáraink értékelése és a felmérés közötti kiugró eltérést, mert egy évvel korábban sem brillíroztak ezekből a tárgyakból a diákok. Az is igaz, hogy az átmenő értékhatár a felméréskor a 61% volt, bár ezekből a tantárgyakból felvételikor a független tesztközpontokban még 24%-ot kellett teljesíteni, a záróvizsgákon pedig a pozitív osztályzat értékhatára 51 % volt. A dolgozatok értékelésekor nem vették figyelembe a felejtési hányadot, amely mérésmetodikai hiányosságra utal. Pedagógusként az a véleményem, hogy nyelveket a nem nyelv szakos diákoknak még a középiskolában el kellene sajátítani, és az általános ismereti tárgyak oktatása sem lenne feladata egy felsőoktatási intézménynek, a felsőoktatásban már a diák által választott szaktudás elmélyítésére kellene összpontosítani. Ennek ellenére miután felhívták a figyelmünket e tárgyak oktatása terén tapasztalt hiányosságokra, a jövőben ezen tárgyak oktatását is szigorúbban kell ellenőriznünk. Oda kell figyelni arra is, hogy a felmérések tesztjei igazodjanak ahhoz a formához, amelyet ebből az állam alkalmaz, és a tempó fokozása is pozitívan hathat a diákok fejlődésére. A látogató bizottság a dolgozatírás és értékelés alapján olyan megjegyzést is tett a záró értekezleten, hogy az eredményen az is érződik, hogy a diáknak nem kell fizetnie a tudásért, ezért a felelősségük csökken. Bár ezzel mi nem tudunk azonosulni, mert mindig arra voltunk büszkék, és remélem még sokáig így marad, hogy azoknak is adunk tudást és diplomát, akik nem képesek azt megfizetni egy távolabbi egyetemen, és így bár tehetségesek, elkallódhatnának.
A nevelői munkát és a kollégiumi ellátást is ellenőrizték, ahol alapjában véve mindent rendben találtak. Az intézmény nagyon jó körülményeket és széleskörű művelődési szórakozási lehetőséget biztosít a diákoknak, ami minden ukrán normának megfelel a kollégiumban. Megjegyzésük az volt, hogy a kollégiumi diákszervezet és hallgatói diákszervezet éves tervét az intézmény vezetői nem ismerik, nem hagyják jóvá, amelyet mi toleranciának és szabadságnak tekintünk. Javasolták, hogy erről évente egyeztessünk.
Teljes körű pénzügyi ellenőrzést végeztek, melybe a szomszéd egyetem főkönyvelő helyettesét is bevonták, de rendben találtak mindent. Egy megjegyzés volt, hogy szeptembertől az ukrán rend szerint ne egyszerre kapják meg a munkatársak fizetésüket, hanem két részletben: 50 százalék előleg és 50 százalék fizetés formájában.
Az intézmény infrastruktúrájának helyzetével két ellenőrzés is foglakozott egy időben. Az átvilágító testület és egy külön kijevi rendelet alapján a megyei építkezési hivatal. Mindkét jegyzőkönyv szerint rendben találták a helyzetet. A működéshez szükséges hivatalok engedélyeivel rendelkezünk (tűzoltóság, KÖJÁL stb). A felújítás dokumentációja és annak folyamata is rendben van. Amit hiányoltak, hogy nincs kitéve a főbejárat elé a jóváhagyott felújítási terv a fővállalkozó adataival. Nem sikerült meggyőzni őket ̶ még a fényképek alapján sem ̶ , hogy ott volt, de egy hétvégén, vasárnapról hétfőre virradóra leugrott a kerítésről és széttépődött.
Összességében az ellenőrzés rendben találta dolgainkat, de tükröt tartva elénk felhívta a figyelmünket olyan dolgokra, amelyett a nyár folyamán kijavíthatunk, hogy még jobb legyen az oktatás színvonala, ellátottsága.
A mondás szerint, ami nem pusztít el, az megerősít. Úgy érzem, mi is megerősödtünk.

Tekintsünk egy kicsit a közeljövőbe is. Néhány nagyon pozitív változást szeretnék bejelenteni.
Ebben az évben a főiskola többszöri kérésére elértük, hogy a magyar nyelv és irodalom szakra magyar nyelvből kell főtárgyként ̶ az intézményen belül ̶ vizsgázni. Ez ugyan tavaly is így volt, de ebben az évben kérésünkre a központi rendszer szoftverjét módosították, és az ígéretek szerint azok jelentkezését is elfogadja, akik nem érék el a másik tárgyból, vagy ukránból a 124 pontot, de még bizonyíthatnak, hogy magyarból tudnak legalább 170 pontra teljesíteni és akkor főiskolai hallgatók lehetnek.
Mostantól egyébként azokat is várjuk, akik szeretnék megszerezni második diplomájukat, de első diplomájuk más szakterületről való. Kérésünkre a minisztérium hozzájárult, hogy belső felvételivel azokat is oktathassuk, akik például matematikusokból nyelvészekké szeretnének válni. Sikeres felvételi után, az alaptárgyakat beszámítva hat félév alatt megszerezhetik újabb diplomájukat.
Az ukrán OTM kiadta az oktatásra feljogosító engedélyt, a licenciát az óvodapedagógus, szociálpedagógus, könyvelő, turizmus, alkalmazott matematikus képzés beindításához. A felvételi szabályunk módosítása és engedélyeztetése után még remélhetőleg a nyáron felvételiztethetünk ezekre a szakokra.
Kérem, ezt adják át ismerőseiknek, és segítsék, hogy ide találjanak, mert aki tanul az nem öregszik, az megtalálja önmagát, annak célja van az életben, és aki célt talál, nem bolyong, nem kallódik, hanem épít egy szebb világot. Kívánom mindenkinek, hogy ebben legyen része élete során, és nem feledje Kölcsey szavait:
„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!”

Orosz Ildikó
Beregszász, 2013. július 3.

Pin It on Pinterest

Share This