Sikeresen lezajlott a Szórványban Oktató Pedagógusok Konferenciája

Szerző: | 2021.04.10., 20:31 | Oktatás

Idén is megrendezésre került a Szórványban Oktató Pedagógusok Konferenciája a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szervezésében. A karanténkorlátozások miatt a KMPSZ korábbi konferenciáihoz hasonlóan ez is az online térben zajlott. A rendezvényen való részvétel előzetes regisztráció alapján történt.

A konferencia témája A magyar nyelvi készségek fejlesztésének lehetőségei az online tanórákon volt. 25 fő jelentkezett be a központi Zoom-videohívásba.

A konferencia kezdetén dr. Orosz Ildikó, a Pedagógusszövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket. Köszöntőjében visszaemlékezett a szórványprogram alakulásának időszakára. Áttekintette, hogyan bővült ki a program tevékenységi köre mára a kezdeti időszakokhoz képest. Szó esett a szórványprogram távlati terveiről és azokról a változtatásokról, amelyek a folyamatosan változó körülményekhez és a társadalmi elvárásokhoz igazítják a szekció tevékenységét. Beszámolt a P. Frangepán Katalin Gimnáziumi Hálózat tevékenységéről, amely szintén a szórványmagyarság megmaradását hivatott szolgálni. Létrehozásának fő célja, hogy a szórványban intézményesített magyar nyelvű oktatási-nevelési folyamat valósuljon meg.

Elsőként Pápai Ilonának, a Beregszászi Tarasz Sevcsenko Líceum magyar mint idegen nyelv tanárának előadása hangzott el A magyar mint idegen nyelv tanításának gyakorlati kérdései címmel. Az előadó szót ejtett a felnőttképzésben zajló oktatás és a különórák eltérő módszertanáról. Elmondta, milyen fontos megkülönböztetni a magyar mint anyanyelv tanítását a magyar mint idegen nyelvétől. Kiemelt egy általa megfigyelt sajátos helyzetet, amely során a magyar mint származásnyelv jelenik meg. Kifejtette, a különböző alaphelyzetek különböző alkalmazott módszereket igényelnek. Bemutatta az általa írt tankönyvet a hozzá tartozó tanmenettel, és elmagyarázta az elveket, amelyeken ezek nyugszanak. Megosztott a kollégákkal olyan tanítási módszereket, gyakorlatokat, melyek jól működnek a tanítás során. Kiemelte a játékos elemek hatékonyságát a tananyag elsajátítása szempontjából. Az előadás végén megbeszélést kezdeményezett további módszertani segédanyagok összeállításával kapcsolatosan.

Ezután Lőrinc Izolda, a Nagyberegi Református Líceum informatikatanára tartott előadást a Távoktatást segítő platformok témában. A járványhelyzet miatt elrendelt karantén szükségessé teszi a gyerekek és tanárok megfelelő informatikai tájékozottságát. Ennek kapcsán ismertetett az oktatás során jól alkalmazható programokat, áttekintette az online órák levezetéséhez használható platformokat (Google Meet, Zoom). Az előadás további részében a pedagógusok részletes bemutatót kaptak a digitális oktatóanyagok elkészítéséről, valamint megismerkedhettek a digitális oktatást megkönnyítő technikai eszközökkel és weboldalakkal.

A következő Hadar Juditnak, a Nagydobronyi Középiskola tanítójának előadása volt A magyar nyelv tanítása szórványban címmel. Az 1–4. osztályosok anyanyelvi tanmenetének sajátosságait mutatta be, kiemelve a szórványmagyarság oktatása során kiemelten fontos mozzanatokat. Továbbá bemutatott olyan módszertanokat és módszertani segédanyagokat, melyek a szórványban történő anyanyelvoktatás során jól hasznosulhatnak.

Végezetül Jaró Klaudiát, az Így tedd rá! program kárpátaljai foglalkozásvezetőjét hallgathatták meg a résztvevők. Az előadás témája A magyar nyelv fejlesztése népi gyermekjátékokkal volt. Olyan népi játékokat és dalokat hozott magával, melyek segítségül szolgálhatnak a szórványban oktató pedagógusoknak a magyar nyelv elsajátíttatása során. Ezáltal a hagyományőrzés is megvalósulhat, mivel a gyerekek megismerkednek a magyar hagyományokkal, és a népi gyermekjátékokhoz is közelebb kerülnek. Elmondta, hogy a bemutatott játékokat és énekeket ő maga már alkalmazta munkája során a szórványban élő gyerekekkel. Ezek mind a magyar nyelvi fejlesztés szempontjából hatékonynak bizonyuló, valamint a gyerekek körében közkedvelt játékok és énekek.

A konferencia zárásaként Takács Mária, a szórványprogram vezetője megköszönte mindenkinek a részvételt, valamint reményét fejezte azzal kapcsolatban, hogy a következő konferencia alkalmával már személyesen is találkozhat a kollégákkal.

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

Pin It on Pinterest

Share This