Távoktatás az Ungvári Nemzeti Egyetemen

A koronavírus-járvány miatt Ukrajna-szerte távoktatás formájában zajlik a tanítás a karantén ideje alatt.

Zubánics László, az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének (UMOTI) igazgatóhelyettese elmondta, hogy a távoktatás az egyetemen a tanintézmény Moodle-elektronikus távoktatási rendszerében, az e-learn.uzhnu.edu.ua oldalon valósul meg. Ez az oktatási felület már több mint 2 éve működik, eddig azonban csak a külföldi és a levelezős dákok használták, azonban a karantén miatt a nappali tagozatos hallgatóknak is szükségessé vált a regisztráció a rendszerbe.

Kezdetekben az anyagok feltöltése jelentett némi gondot a pedagógusok számára, azonban az első hét végére sikerült kiküszöbölni a nehézségeket és minden tanár megismerkedett az oktatási felülettel.

A diákok a regisztráció után mindent kézhez kapnak: jegyzeteket, tanmenetet, szemináriumok anyagait, térképeket, segédanyagokat, felhasznált irodalom jegyzéket, referátum-témákat és az anyaghoz kapcsolódó videókat is.

A felsőoktatási intézményben jelenleg zajlik a modulidőszak, amit szintén ezen a rendszeren keresztül oldanak meg különböző feladatlapokkal. Ezek minden diák esetében személyre szólóak, a rendszeren belül csak ő maga férhet hozzá, illetve a megoldásnak is időkorlátai vannak, akárcsak az „élőben” zajló modul dolgozatoknak.

A rendszeren kívül zárt Facebook- és Viber-csoportokon keresztül, vagy a Google Classroom alkalmazást használva történik a tananyag átadása. A tanárok egyik remek ötlete még a videokonferencia, hiszen ezek jobban ösztönzik a diákokat a tanulásra, könnyebben megteremthető vele a hagyományos tanítási folyamat.

Előtérbe került a tudományos tevékenység: cikkek, szakdolgozatok, évfolyammunkák, szakdolgozatok megírása. A járvány miatt sok könyvtár adatbázisa vált elérhetővé online, ami nagyban elősegíti egy hallgató fejlődését, hozzájárul tudományos munkája elkészítéséhez.

A Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék minden évben megjelenő NORTIA kiadványa az idén is megjelenik, mi több, két változatban, ugyanis külön publikálási lehetőséget kapnak a nemzetközi kapcsolatok és a történelem szakirány hallgatói. Az előbbiek esetében a tudományos cikk a baccalaureusi szakdolgozat védésének egyik feltétele is.

Az igazgatóhelyettes úgy véli, hogy bár eleinte voltak kisebb technikai fennakadások, a távoktatási rendszer jól működik. A pedagógusok napi kapcsolatban vannak egymással, illetve a diákokkal, aktív és eredményes az együttműködés. A kialakított Viber-csoportokban napi tanári értekezlet zajlik a tanszékek, illetve az intézet oktatói között, megosztják egymással tapasztalataikat, illetve új módszereket és technikai lehetőségeket. Igy a tanári-előadó, a tudományos kutató mellett a módszertani munka is jól halad.


Bursza Krisztina
Kárpátalja.ma