Megtartották az Ortutay Elemér VIII. Kárpátaljai Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciát

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF), annak görögkatolikus lelkészsége, a GörögKör, valamint az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ közös szervezésében rendezték meg május 5-én az Ortutay Elemér VIII. Kárpátaljai Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciát.

A 14 hallgató részvételével megtartott konferencia elején Demkó Ferenc, a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület helynöke, Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora és Marosi István, a GörögKör és az Ortutay-kollégium vezetője köszöntötte az online bekapcsolódókat.

Beke Mihály András, a Beregszászi Konzulátus ideiglenes ügyvivője is szólt a résztvevőkhöz: „A tudomány és a kereszténység. A kettő viszonyának, összefüggéseinek kérdése korunk igen időszerű problémája. Hiszen tanúi vagyunk egy globális és mindent elsöprő tudományos-műszaki forradalomnak, amely jelentőségében és méreteiben talán még a hajdani ipari forradalmon is túltesz; ugyanakkor tanúi vagyunk a keresztény értékrend, a keresztény élet elleni globális támadásnak. Az Y, Z, és a »most« generációk könnyen abba a téveszmébe eshetnek, hogy a misztifikált tudomány jól elvan a transzcendencia, azaz az Isten nélkül. Őket emlékeztetném, hogy maga Einstein mondta, hogy »A tudomány vallás nélkül sánta. A vallás tudomány nélkül vak.«”

A konferencián induló hallgatókat két szekcióra – matematika- és természettudományira, valamint társadalomtudományira – osztották be.

A matematika- és természettudományi csoportban a Rákóczi-főiskola előadói (dr. Csoma Zoltán, a Biológia és Kémia Tanszék docense, dr. Hanuszics Veronika, a Számvitel és Auditálás Tanszék docense, dr. Kohut Erzsébet, a Biológia és Kémia Tanszék tanszékvezetője, dr. Kucsinka Katalin, a Matematika és Informatika Tanszék tanszékvezetője, Román Erika, a Matematika és Informatika Tanszék előadója), valamint Turóci-Sütő Jolán, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Fizika és Matematika Tanszékének előadója értékelte az elhangzott tanulmányokat.

A társadalomtudományi szekció zsűrijét a Rákóczi-főiskola részéről dr. Braun László, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék docense, dr. Gönczy Sándor, a Földtudományi és Turizmus Tanszék docense, Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék docense és dr. Tarpai József, a Földtudományi és Turizmus Tanszék docense alkotta.

A hallgatók a konferencián olyan kérdéseket boncolgattak előadásaikban, mint a „Pár mátrixok problémája a véges 2-csoportok mátrixreprezentációiban”; „Különböző modellek alkalmazása a nagy energiás proton-(anti)proton rugalmas szórásban”; „A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (KMF) herbáriumi adatbázisának elemzése”; „Csoportgyűrűk és meta-Abel egységcsoportjaik”; „Informatika tárgyi e-teszt megbízhatóságának vizsgálata”; „Policiklikus aromás szénhidrogének toxicitásának elméleti vizsgálata”; „A kódolás algebrai elmélete”; „A nemesi családok szerepe a református egyház életében Korláthelmecen”; „Iskolai alapítványok és azok alapítói a történelmi Máramaros-Ugocsai Református Egyházmegyében (1840–1912)”; „A Covid19 elterjedésének földrajzi sajátosságai Kárpátalján”; „Kárpátalja idegenforgalmi vonzerőinek keresletelemzése a bátyúi kistérség (Beregszászi járás) lakosainak körében”; „Határon átnyúló együttműködés a magyar-ukrán határon az Európai Unió támogatási programjainak tükrében”; „Turisztikai desztinációk pozícionálás hálózatelméleti megközelítésben”; „A Schönbornok, mint a munkács-szentmiklósi uradalom kegyurai a XVIII. században”.

A szakmai zsűri értékelése alapján az idei konferencián az alábbi eredmények születtek:

Matematika- és Természettudományi szekció

1.        helyezett: Bence Norbert (Ungvári Nemzeti Egyetem)

2.        helyezett: Papp Gabriella (Debreceni Egyetem)

3.        helyezett: Bodor Dominik (II. RF KMF)

Különdíj: Temető Ádám (II. RF KMF)

Társadalomtudományi szekció

1.        helyezett: Nagy Gabriella (Pécsi Tudományegyetem)

2.        helyezett: Becske Pál-Zsolt (Debreceni Egyetem)

3.        helyezett: Bogáthy Eszter (II. RF KMF)

Különdíj: Linc Annamária (Eötvös Lóránd Tudományegyetem)

Marosi Anita

Kárpátalja.ma