Barabás. Határátkelő.

A kárpátaljai magyarokat is menedékesként ismerik el Magyarországon

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint Magyarország menedékesként ismeri el:
– az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgárokat,
– azokat a hontalan személyeket, vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgárokat, akik 2022. február 24-e előtt nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesültek Ukrajnában.
Az Orbán Viktor nevével fémjelzett rendelet szerint az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár tekintetében a menedékes részére nyújtott valamennyi ellátást és kedvezményt biztosítani kell, ha a magyar állampolgárság tényénél fogva kedvezőbb elbánásban nem részesül.
A rendelet értelmében a menedékesek engedélymentesen jogosultak munkát vállalni, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkozások valamelyikében dolgoznak, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is. A menedékesek közfoglalkoztatottak is lehetnek.