Könyvajánló: Belpolitikai harc a Magyar Királyságban a XVII. század 60-as éveiben

Soós Kálmán: Belpolitikai harc a Magyar Királyságban a XVII. század 60-as éveiben. (Az 1664–1670. évi főnemesi összeesküvés). Örökségünk Könyvtára 4. II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2022.

Az Örökségünk Könyvtára című könyvsorozatot a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2020 folyamán indította útjára a kárpátaljai magyar közösség kultúrájának ápolása és a magyar kultúrának az ukrán nemzet tagjai körében történő bemutatása, népszerűsítése céljából. A könyvsorozat keretében Kárpátalja történetéhez, tudományos és kulturális életéhez kapcsolódó, korábban már közreadott kiadványok vagy akár eddig csak kézirat formájában elérhető művek kerülnek újra kiadásra, illetve első megjelentetésre magyar és ukrán nyelven. Jelen kiadvány – amely a könyvsorozat negyedik kötete – Soós Kálmán Belpolitikai harc a Magyar Királyságban a XVII. század 60-as éveiben (Az 1664–1670. évi főnemesi összeesküvés) című – 1993-ban a moszkvai Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézetében a történelemtudományok kandidátusa tudományos fokozat meg- szerzése céljából megvédett – orosz nyelvű disszertációjának a magyar nyelvű fordítása.

Kiadásra előkészítette a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kiadói Részlege, Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontja, valamint Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke.

Magyar nyelvre fordította: dr. Kész Barnabás, PhD és dr. Braun László, PhD

Forrás: kmf.uz.ua