Könyvajánló: Ha ad az Isten bajt, ad ahhoz erőt is…

Szerző: | 2020.06.15., 19:34 | Könyvajánló

Kótyuk Erzsébet: Ha ad az Isten bajt, ad ahhoz erőt is… Népi orvosló hagyományok és hiedelmek az Ung-vidéki magyar falvakban. Intermix kiadó, Ungvár – Budapest 2020.

Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
Felelős szerkesztő: Shrek Tímea
Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
Megjelentetését támogatta: Nemzeti Kulturális Alap

A kötetben közölt tanulmányokban a kárpátaljai Ungi-sík magyar falvaiban folytatott több évtizedig tartó folklór gyűjtésünk anyagának egy szeletét dolgoztuk fel. A népi gyógyító hagyományokat kutató terepmunkánk során számos olyan témát rögzítettünk, amelyek nem tartoztak szorosan a vizsgálandó kérdésünkhöz, ezért az orvosló hagyományok egészét felölelő doktori (PhD) disszertációnkban – terjedelmi okok miatt – csupán érintőlegesen szerepelhettek. A történetek azonban fontosságuk, különleges voltuk miatt bővebb és részletesebb elemzést érdemeltek. Az egyéni sorsokkal, a gyógyító személyiségekkel és a különböző hiedelmekkel kapcsolatos értékes adatokat külön feldolgoztuk és különböző néprajzi kiadványokban korábban már közzétettük, illetve tudományos konferenciákon ismertettük.

Az írások kötetbe rendezésével az volt a célunk, hogy a gyűjtőutak során lejegyzett hagyományok és a szellemi örökség minél szélesebb körben kerüljön vissza azokhoz a közösségekhez, ahol a terepmunkát folytattuk. Az itt megjelenő tanulmányok az Ungi-sík magyarságának életével, annak fontos részleteivel és történéseivel foglalkoznak. A rögzített szövegek számos kedves, őszinte, tiszta lelkű, jó szándékú, segítőkész ember élettörténetét őrizték meg tanulságként az utókor számára. Fontosnak tartottuk, hogy az Ungi-sík színes, lassan feledésbe merülő magyar nyelvjárását megörökítsük, és a nyelvészek számára is hozzáférhetővé tegyük. Ez az oka annak, hogy a kötetbe összegyűjtött dolgozatokban a szó szerinti, eredeti közléseket bőséggel idéztük, és azokat nem, vagy csak kevéssé szerkesztettük. Mindezzel lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a jövőben ezek az elbeszélések – és az azokban foglaltak – néprajzi, szociológiai és lingvisztikai kutatások alapját 8 képezhessék. Érvényes ez azoknál a hosszabb megnyilatkozásoknál is, ahol megőriztük az adatközlők beszédstílusát, de a könnyebb érthetőséget szem előtt tartva, azokat köznyelvi formában tettük közzé.

A rögzített anyag más-más szempontú feldolgozása következtében az egyes adatok ismétlődhetnek, de mindez csak aláhúzza s hangsúlyozza azok eredetiségét és tudományos értékét. A vallomások, a lelki feltárulkozások sokat elárultak az ott élő emberek erkölcsi normáiról és túlélésért folytatott küzdelmeiről. A hagyományokhoz való ragaszkodásuknak, a nemzedékről-nemzedékre örökített orvosló ismereteiknek – a tudományos értékeken túl – identitást megőrző, a közösséget megtartó ereje is volt és van. A kutatás igazolta, hogy az Ungi-sík magyarságának hagyományos, népi gyógymódokkal kapcsolatos tudásanyaga rendkívül gazdag, és szervesen illeszkedik az egyetemes magyarság ilyen jellegű ismereteinek sorába. A tanulmányokban, ahol ez indokolt volt, a hitelesség érdekében rövidített formában jeleztük a települések, valamint az adatközlők nevét: előbbit az írások végén feloldottuk. Azonban a személyiségi jogok tiszteletben tartása miatt, az elbeszélők teljes nevének feltüntetésétől eltekintettünk.

Ezúton mondunk köszönetet a kárpátaljai Ungi-síkon élő minden kedves rokonunknak, barátunknak, ismerősünknek és mindazoknak az adatközlőknek, akik a kutatásaink során, a kérdéseinkre adott válaszaikkal segítették munkánkat. Köszönjük, hogy felidézték a múltat, annak örömeivel, csalódásaival, bánataival és tragédiáival együtt, s eközben részletesen feltárták az Ungi-sík viszontagságos 20. századi sorsát, történetét. Köszönet érte, hogy bíztak bennünk, őszinték voltak hozzánk, és megosztották velünk a legféltettebb titkaikat is! Áldás kísérje útjukat!

Budapest, 2020. március 16.
Kótyuk Erzsébet

Az Európai Unió elítélte az oroszországi rendőri erőszakot és őrizetbe vételeket

Az Európai Unió elítélte az oroszországi rendőri erőszakot és őrizetbe vételeket

Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Twitter-üzenetében elítélte szombaton az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki aktivista támogatására, hatósági tilalom ellenére tartott aznapi oroszországi tüntetések számos résztvevőjének őrizetbe vételét és az ellenük alkalmazott “aránytalan erőszakot”.

Pin It on Pinterest

Share This