Könyvajánló: „Teccő ​nekem ez a hely”

Szöllősy Tibor: „Teccő ​nekem ez a hely”. Técső – mondák és tények tükrében. Intermix, Ungvár-Budapest, 1994.

Szerény ​próbálkozásom amatőr szintű, nem tart igényt a tökélyre már csak azért sem, mert a szaktudás hiányához „párosul” a helyben keresett dokumentumok hiánya, az 1944-ben részben megsemmisített, részben elszállított levéltári anyagok „kényszer-nélkülözése”. A hitelességet argumentáló források hiányában saját, sok évi kutatásaimmal begyűjtött írásokat, tárgyakat késztettem megszólalásra, Kisfaludy Károlyt idézve, hogy amit írtam „nem mint író (történész), hanem mint magyar ember írtam”. E témához adaptált gondolat azért is időszerű, mert a jelenlegi helyzetben domináló tendenciózus verzió értelmében Técső és vidéke (is) „ősi szláv föld”, és éppen ezért (is) a történelmi igazság hangoztatása – többek között –: kötelesség. Itthon éltünk és élünk szülőföldünkön, de otthon vagyunk történelmünkben, úgy tapadunk az anyaország testéhez – Illyés Gyula szavaival – „mint kenyérhez a héja”.

Írásom egyedüli célja: visszatérni az egységes nemzeti történelemben a minket megillető helyre, „visszaültetni” a magyar tudatba létünket-jelenünket.

Forrás: moly.hu