Magyar honvédeknek emeltek síremléket Taracközön

A magyar hadisírok felkutatásával és azok gondozásával foglalkozó Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület a második világháború során elhunyt magyar honvédeknek állított közös síremléket Taracközön. Az emlékhely ünnepélyes avatására május 26-án került sor.

Az avatóünnepséget Hangácsi István, az egyesület elnöke nyitotta meg. Elmondta, Taracköz kiemelten fontos helyszín a szervezet tevékenységében, ugyanis a taracközi haditemető felkutatása és gondozása volt a Vigyázók kárpátaljai tevékenységének kezdete. Az egyesület tagjai pontosan tíz éve, 2006-ban érkeztek először Kárpátaljára Hangácsi István 1944-ben elhunyt nagyapjának sírját kutatva. Mint kiderült, az egykori honvéd a taracközi tábori kórházban hunyt el, és ott helyezték végső nyugalomra. 2012-ben döntöttek úgy, hogy egyesületté alakulnak, és tovább kutatják, valamint rendbe hozzák a magyar honvédek sírjait. Az egyesület elnöke elmondta, az elmúlt tíz év termékenynek bizonyult, hiszen komoly munkát fektettek abba, hogy a honvédek végső nyughelye méltó állapotba kerülhessen. Az elnök megköszönte a helyi magyar közösség hathatós segítségét a temető rendbehozatalában és gondozásában, külön köszönetet mondva Fülöp Magdolnának a KMKSZ helyi alapszervezete elnökének.

101726_1

Az ünnepség versmondással folytatódott, Cser László egyesületi tag Reményik Sándor Takarodó című költeményét szavalta el. Faragó László konzul Magyarország Beregszászi Konzulátusának képviseletében szólalt fel, kiemelve, hogy a háború mindaddig mesebeli hősköltemény, amíg nem érint minket személyesen. Ha közel jön, az emberi lélek a reményből próbál erőt meríteni, abból, hogy gyors lesz a győzelem, az igazság a mi oldalunkon áll, nem lesz semmi baj, másképp ugyanis nem lehet elviselni azt, hogy borzalmakat kell átélni és a frontra kell engedni szeretteinket. Faragó László arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy a sírhantok mögött ne csak a katonát lássuk, hanem az embert, a férjet, az édesapát, akinek álmai, tervei voltak, de életét adta a hazáért.

A köszöntőket követően Béres István aknaszlatinai római katolikus plébános megáldotta a közös sírhelyet. A jelenlévők megkoszorúzták a síremléket, és virággal fejezték ki tiszteletüket az elhunyt honvédek felé. Az avatóünnepség végén az egybegyűltek egyperces néma csenddel adóztak a katonák emlékének, a megemlékezést a magyar katonai takarodó zárta.

A most avatott síremlék nem az első emlékhely, amelyet a Vigyázók Taracközön felállítottak. A közelben található első világháborús parcellát tavaly októberben avatták fel. A második világháborús közös sírhelyen 29 honvéd nyugszik, akik 1944. augusztus–október során vesztették életüket a harcokban.

Sponták Szabina

Kárpátalja.ma