„Nyelvbe sűrített haza” – 70 éves Vári Fábián László

Hetvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték Vári Fábián Lászlót április 23-án Magyarország Beregszászi Konzulátusának Munkácsy Mihály Galériájában. A kerek évforduló mellett más okból is ünnepelték költő, író, műfordító, néprajzkutató Vári Fábián Lászlót: március 15-én a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális kitüntetést, a Kossuth-díjat vehette át. Vári Fábián László életrajzáról és kitüntetéséről itt olvashatnak bővebben.

Az ünnepség a Himnusz eléneklésével vette kezdetedét. Ezután Kacsur András színművész, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatója Vári Fábián László Ady alkonya című versét adta elő, amelynek zenéjét a nemrég elhunyt Dinnyés József szerezte.

Fotó: Kárpátalja.ma/Szabó Kata

Szilágyi Mátyás, a beregszászi magyar konzulátus főkonzulja elmondta, hogy a konzulátus szoros kapcsolatban áll a költővel, aki az Irodalmi Kilátó állandó résztvevője. Kifejtette, hogy Vári Fábián egyike azoknak a „kevés számú ma élő, magyar nemzeti beállítottságú” irodalmi-közéleti személyiségeknek, akik a ’70-es és ’80-as években felemelték hangjukat az elnyomó szovjet rezsim ellen.  „Nyelvbe sűrített haza” – idézte a főkonzul Jánosi Zoltánt a költő fogalmi rendszere kapcsán. Versei közül az Illyés Gyula fejfája előtt című alkotást emelte ki.

A KMKSZ nevében Molnár László kulturális titkár méltatta az ünnepelt tevékenységét. Beszédében felhívta a figyelmét arra, hogy „mennyi mindent tett a kárpátaljai érdekképviseletért, mennyit dolgozott azért, hogy mi itt most magyar nyelven beszélhessünk, megtarthassuk a kultúránkat, iskoláinkat”. „Kárpátalján így is lehet, így is kell magyarként élni” – húzta alá.

Marcsák Gergely költő a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság nevében köszöntötte az ünnepeltet. Részletesen bemutatta Vári Fábián Tábori posta és Vásártér című önéletrajzi regényeit, rámutatva ezeknek fontosságára, különlegességére. A Vásártér kapcsán kiemelte, hogy „a szerző különös érzékenységgel találja meg a lehetőséget saját emlékeinek és érzéseinek rendkívül őszinte bemutatására”. Ehhez kötve értekezett Vári Fábián költészetéről. Előadása zárásként Vári Fábián László versei közül a Változatok a Halotti beszédre alkotását fejtette ki bővebben.

Fotó: Kárpátalja.ma/Szabó Kata

Beke Mihály András, a beregszászi magyar konzulátus első beosztott konzulja köszöntőjében visszaemlékezett azokra az időkre, amikor megismerkedett Kárpátaljával, vele együtt a költővel és a műveivel is. Szóba hozta Balla Gyulát és S. Benedek Andrást, akik megismertették vele a régiót. Elmondta, hogy a költő verseiben „ott él Farkas Árpád, Nagy László, Illyés Gyula és Mikes Kelemen lelke – a fogak közé szorított elvek”.

Fotó: Kárpátalja.ma/Szabó Kata

A köszöntők zárásaként Kacsur András tolmácsolásában az Illyés Gyula fejfája előtt című vers hangzott el.

Vári Fábián László megköszönte az ünnepség szervezését a konzulátusnak és a köszöntőbeszédeket, valamint megemlékezett S. Benedek Andrásról, aki 2017-ben töltötte volna be 70. életévét. „Lassan kerekedik a kárpátaljai magyar irodalom története, és az a szép benne, hogy nem fog teljesen bekerekedni, mert itt van a váltás” – mondta az ünnepelt. Ennek kapcsán elmondta, hogy Marcsák Gergely „nemcsak irodalomtörténészi minőségében kiváló szakember, hanem ő az a lírikusa Kárpátaljának” akiben az utódját látja.

Vári Fábián László
Fotó: Kárpátalja.ma/Szabó Kata

Dupka György, az Együtt folyóirat kiadója küzdőtársának nevezte a művészt. Elmondta, hogy a költő verseiből válogatást állítanak össze egy antológia formájában. Életében és verseiben az ablak motívumát emelte ki. A kritikusok szavait idézve kijelentette, hogy Vári Fábián László „a kárpátaljai magyarság szívhangja a költészetben”.

Fotó: Kárpátalja.ma/Szabó Kata

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, Zubánics László is köszöntötte a kárpátaljai tollforgatót. Elmondta, hogy „a történelem számára azok a versek, amelyekben Rákóczi, Mikes Kelemen, Ady Endre, mindazok a fontos emberek, akik számunkra kedvesek” nem jöttek volna létre, ha nincs Vári Fábián László és azok az emberek, akik őt támogatják.

Fotó: Kárpátalja.ma/Szabó Kata

Az alkalom a Szózattal zárult.

 Szabó Kata
Kárpátalja.ma