Illyés Gyula: Gyermekkor

Szép hullámvonalban madár repült előttem
S utána épp azonmód lebegve fürge párja;
Harang csendült meg ekkor s mintha e zaj még szebben
Ringatta volna őket tovább a könnyü nyárba.

Szép kép volt ez, barátom, néztem utánna hosszan
Libáim közt meghatva s tán könnyel is szememben,
Mintha egy titkos intés, hivó kar tünne ottan;
Dél volt, a földre ültem, száraz kenyeret ettem.