Budapest 2000 után – pályázat

Szerző: | 2018.10.09., 12:51 | Agora

A Summa Artium, a Budapest folyóirat kiadója a Magyar Építőművészek Szövetségével és az epiteszforum.hu portállal együttműködésben az alábbi pályázatot hirdeti meg.

Pályázati felhívás “Budapest 2000 után2 Építészeti témájú publicisztikai pályázat 2000 után épült vagy megújult budapesti épületekről.

A pályázat célja:
A XXI. századi Budapest kortárs építészetének, épített környezetének, urbanisztikai fejlődésének nyomon követése, szakmailag értékes megoldások, fejlődési trendek bemutatása és minél szélesebb körű megismertetése a Budapest folyóirat olvasóival és szélesebb közönséggel. Az építészettel kapcsolatos íráskészség és látásmód fejlődésének elősegítése a fiatalabb generáció körében.

Pályázati kiírás:
Magyar nyelvű építészeti cikk írása valamely 2000 után épült vagy megújult budapesti épületről, épületegyüttesről, térről, városrészről. A cikk műfaja lehet riport, interjú, esszé, építészet kritika. Az írás terjedelme 4000-8000 leütés min. 4 db, max. 10 db fotó illusztrációval. Olyan írásokat várunk, amelyek eddig még sehol nem jelentek meg.

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthat be:
18-30 év közötti természetes személy állampolgárságtól és lakóhelytől függetlenül.

Egy pályázó maximum három pályamunkával nevezhet.

A kiíró Summa Artium Nonprofit Kft. és szervező-, együttműködő partnereinek dolgozói, tisztségviselői, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

A pályamunkák beadásának feltételei

A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat, még nem publikált írással. Szintén kizáró feltétel, ha az írás megjelenés alatt áll. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik. Ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a helyezést érvénytelenítjük, és a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

A pályázó a regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével kijelenti, hogy a pályamunka saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka és fényképek nem sértik más szerzői jogát.

A pályaműben tilos bármilyen, a pályázóra utaló jel feltüntetése. Ennek be nem tartása a pályamű automatikus kizárásával jár.

A pályaművek beadása:

E-mailen a [email protected] címre kérjük elküldeni jeligével ellátott a cikket.
Külön kérjük a regisztrációs lapot is kitöltve megküldeni.

Ha egy pályázó több versenyművel pályázik, akkor az egyes alkotásokat külön-külön kell regisztrálni ugyanazon jelige sorszámozott változataival.

A pályaművek beérkezéséről minden pályázót e-mailben értesítünk!

Kérdéseket a pályázattal kapcsolatosan a [email protected] e-mail címen lehet feltenni.

Részvételi díj
A részvétel ingyenes.

Határidők
2018. november 15. 12.00 óra
A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
Zsűrizés, értékelés
A határidőre beérkező pályaműveket szakmai zsűri értékeli, melynek tagjai az építészkultúra neves hazai szakértői, képviselői.
– Bálint Imre DLA Ybl Miklós-díjas építész
– Bojár Iván András főszerkesztő, epiteszforum.hu
– Dr. Buza Péter főszerkesztő, Budapest folyóirat
– Krizsán András DLA Ybl Miklós-díjas építész
– Winkler Barnabás DLA Ybl Miklós-díjas építész
A pályaműveket a zsűri az általa meghatározott szempontok szerint rangsorolja. Ez a rangsor lesz a pályázat végleges eredménye.
A pályázat kiírója, a Summa Artium felhatalmazza a zsűrit, hogy a saját maguk által megállapított szempontrendszer alapján, tetszésük szerint válasszanak a pályaművek közül és ítéljék oda a meghirdetett díjakat.

Díjak
A pályázat első három helyezettje pénzdíjban részesül, a győztes pályaműveket a Budapest folyóiratban, az epiteszforum.hu és a Magyar Építőművészek Szövetsége kiadványaiban, elektronikus felületein megjelennek.
I. helyezett: 100 000 Ft
II. helyezett: 60 000 Ft
III. helyezett: 40 000 Ft
Különdíj: a Magyar Építőművészek Szövetsége részéről
A feltüntetett díjak nettó összegben értendők.

Díjátadás
2018. december 14. Magyar Építőművészek Szövetsége székházában (Budapest, VIII., Ötpacsirta u. 2.)
A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:
A pályázat kiírója jogosult a pályaműveket publikálni a Budapest folyóiratban, a Magyar Építőművészek Szövetsége, valamint az epiteszforum.hu nyomtatott és elektronikus kiadványaiban.
A pályázat benyújtója a pályázat kiírója számára kizárólagos és korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett.
A pályázók által megadott személyes adatokat, elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, és csak a pályázathoz kapcsolódóan használja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak változtatásának jogát fenntartja!

A pályázat kiírója
Summa Artium Nonprofit Kft., a Budapest folyóirat kiadója (1054 Budapest, Honvéd u. 3., http://www.summa-artium.hu, http://www.budapestfolyoirat.hu)

Időrend
Pályázat kiírása: 2018. szeptember 3.
Beadás határideje: 2018. november 15. 12.00 óra
A díjak átadása: 2018. december 14.

Pin It on Pinterest

Share This