Felhívás Ortutay Elemér VI. Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciára

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Görögkatolikus Szakkollégiuma meghirdeti az Ortutay Elemér VI. Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciát. A konferencián ukrajnai és külföldi egyetemek és főiskolák BA, BSc, MA, MSc, SSc, PhD képzésében résztvevő magyar diákjai vehetnek részt.

Célunk a keresztény szellemiségű tudományosság szorgalmazása, a különböző szakterületek keresztény vonatkozásának a megtalálása, a történelmi egyházak örökségének és értékrendjének a tudományos kutatásokban való megjelenítése, keresztény értékrendet valló magyar diákok találkozási lehetőségének a megteremtése.

A konferencia időpontja: 2019. február 21.

Jelentkezési határidő: 2019. február 1.

A pályamunkák beküldési határideje: 2019. február 10.

Az KTDK e-mail címére a rezümét a nevezéskor kell megküldeni, a kitöltött nevezési lappal együtt.

A rezümé nyelve: magyar.

A rezümé mérete: minimum 1000 és legfeljebb 1500 karakter.

A munkákat a következő e-mail címre várjuk: [email protected]

A pályamunka PDF-formátumú elektronikus változatának elküldésekor kérjük, hogy a leadott szöveg címlapján kizárólag a dolgozat címe szerepeljen. A Pdf-formátumú fájl neve a dolgozat témájára utaljon.

A pályamunkát nem kell előre papír alapon benyújtani. A megrendezésre kerülő konferencián az előadó hallgató kizárólag akkor vehet részt, ha a pályamunka 1 nyomtatott példányát a konferencia előtt átnyújtja a szekció titkárának a verseny helyszínén.

Az előadás PowerPoint vagy „Prezi” prezentációit a konferencia helyszínén, a konferencia megkezdése előtt kell feltölteni, valamint előre jelezni kell, ha ilyet szeretnének használni.

A konferencia további részletei a felhívásban olvashatóak.

Teljes_felhivas_KTDK2019

nevezesi_lap_KTDK2019