II. Forrai Sándor Rovásírásverseny

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség idén is meghirdeti a kárpátaljai rovásírásversenyt, melynek névadója vidékünk szülötte, a legnevesebb székely-magyar rovásírás-kutató, Forrai Sándor, aki 1903-ban született Munkácson. Várjuk minden iskoláskorú jelentkezését illetve azokat a felnőtteket, akik foglalkoznak rovásírással és szívesen részt vennének a szervezők és a zsűri munkájában.

Szervező: Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség

Időpont: 2012. március 24, 10.00 órai kezdés.

Helyszín: Munkács, Szent István Líceum

Jelentkezési határidő: 2012. március 18.

[email protected] vagy [email protected]

Versenyfeltételek

a) Korosztályok

– alsó tagozatos (1-4 osztály)

– felső tagozatos (5-9 osztály)

– középiskolás (10-11 osztály)

b) Feladatok

az alsósok számára:

5-5 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre illetve latin betűről rovásírásra

3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása

a felsősök számára:

10-10 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre illetve latin betűről rovásírásra

3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása

a középiskolások számára:

15-15 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre illetve latin betűről rovásírásra

3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása

a helyes, választékos magyar beszéd, mint feladat, amelynek keretében meghatározott terjedelmű, latin betűs szövegrész idegen, de közhasználatú szavainak magyar szavakkal történő írásbeli helyettesítése.

c) A versenyen használatos rovásbetű típus:

– Forrai Sándor ábécéje írásban és hangos olvasásban

d) Versenyszabályok:

– csak egy típusú, ábécé fogadható el

– csak jobbról balra haladó írás fogadható el

– a feladatok megoldásához segédeszköz nem használható

– csak a négyszög alakú K betű fogadható el

e) A felkészüléshez ajánlott irodalom:

– Forrai Sándor: A magyar rovásírás elsajátítása

– Friedrich Klára: Rovásírás-gyakorlatok nem csak gyerekeknek I-II. füzet

– Friedrich Klára: Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár (2003)

– Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötletár (2006)

– Dittler Ferenc: Az ősi magyar rovásírás és mai alkalmazásai (2006)

Szükséges adatok a jelentkezéshez

Név:

Születési dátum:

Iskola, osztály:

Cím:

Telefonszám:

Elektronikus levélcím:

Felkészítő (ha van) neve:

A jelentkezéseket a következő elektronikus levélcímre kérjük eljuttatni: [email protected] vagy [email protected]

A versennyel kapcsolatban érdeklődni a fenti címen illetve a következő telefonszámokon lehet: +380509791137 (Popovics Pál), +380664787238 (Henkel Betti)

Rovásírással kapcsolatos információk: www.rovasirasforrai.hu

Az értékelés szempontjai

A verseny időtartama 45 perc.

A versenynek csak nyertesei vannak, mert minden résztvevő gyarapodik tudásban és élményekben. Ezen belül a dolgozatokat a következő szempontok szerint értékeljük:

1. Minden hibás, vagy kihagyott betű, mind a latin betűs, mind a rovásírásnál 1 hibapontot jelent.

2. Írásjelek kihagyása, ékezetek lehagyása 1 hibapontot jelent.

3. Szavak kihagyása a szó hosszúságától függetlenül 3 hibapont, az “A” és “Az” is szónak számít!

4. Számjegyek hibás írásánál a számsor hosszúságától függetlenül 3 hibapont. Töredék hibákat nem számolgatunk, egy számjegy tévesztésénél az egész számsort hibásnak vesszük.

5. Csak a négyszög alakú EK jel használata fogadható el.

6. Az egyértelmű értékelés érdekében összerovás és rövidítés nem fogadható el a kötelező feladatok megoldásánál.

7. A HANGOS OLVASÁS ÉRTÉKELÉSE:

Az olvasás tempójának egyenletesnek kell lennie. Olvasás közben minden hibásan olvasott jel, 1 hibapont. Ha az olvasás tempója megszakad, 4-5 mp-ig érezhetően elakad a versenyző, segítségre szorul, szintén 1 hibapont.

8. A nyertesek sorrendjének megállapításánál elsősorban a kevesebb hibaszámot vesszük figyelembe. Egyforma hibaszámnál a felhasznált idő dönti el a kérdést. A teljesen egyformán értékelhető versenyzők között összerovási feladat dönti el az elsőbbséget.

9. Kérjük a versenyzőket, hogy a rovásírásnál jól észrevehető szóközöket hagyjanak, törekedjenek a szép írásra, mert ez is befolyásolja az értékelő bizottság döntését.

A versenyzők írószerszámot (tollat, ne ceruzát) hozzanak magukkal, vonalas papírról a szervezők gondoskodnak.

Szeretettel várjuk a szülőket, cserkészvezetőket és felkészítő tanárokat, segítve a zsűri és a szervezők munkáját!

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség