Kárpátalja anno: a beregszászi görögkatolikus templom

Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára szentelték fel egykor a beregszászi görögkatolikus templomot. A Gergely-naptár szerint március 25-re, míg a Julián-naptárban április 1-re eső ünnep arról az eseményről emlékezik meg, amikor Gábor arkangyal hírül adja Máriának az Isten Fia megtestesülésének hírét. Ezért is nevezik más néven Örömhírvételnek az ünnepet.

A Beregszászi Görögkatolikus Egyházközség az egyik legrégibb egyházközsége a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyének, s egyben névadója a Beregszászi Esperesi Kerületnek. Az egyházközség már az 1747-es összeírásban is szerepel. Ugyanekkor említik meg, hogy a közösség egy fatemplomot használ, mely a város Kiskassa nevű részén áll. A jelenleg is használt kőtemplom építését 1825-re datálják. A Sevcsenko (egykori Attila) utcán álló templom titulusa az Istenszülő örömhírvétele. Valószínűleg a fatemplom búcsúünnepe is ugyanekkor volt. 1879-ben a tornyot bádoggal fedték át, magát a szentélyt pedig felújították. 1945-ben készítette Fedir Gogola a templom hajójának falán látható keresztút-sorozat bekeretezett képeit.

A beregszászi templomot 1949-ben elvették a görögkatolikus közösségtől, s egészen 1992-ig a pravoszlávok használták azt. Miután a görögkatolikusok visszakapták templomukat, többször is felújították. 2015-ben a harangtorony is megújult. Három harang lakik benne, mindegyik Egry Ferenc harangöntő mester kisgejőci műhelyében készült. Az 1970-es években az eredeti ikonosztázion képeit lecserélték a most látható ikonokra. Az új ikonosztázt a zárnyai Iszák Iván készítette, a képeket a szintén zárnyai Andriskó Iván festette. Az eredeti ikonok közül megmaradtakat az utóbbi időben restaurálták. Így a templomban két szentképen is látható az örömhírvétel eseménye.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma