Kárpátalja anno: a beregszászi római katolikus templom orgonája

Szerző: | 2019.11.07., 17:26 | Kárpátalja anno

A beregszászi római katolikus templom orgonája

Beregszász legrégebbi épülete a Szent Kereszt Felmagasztalása plébániatemplom, melynek alapítói XII. századi szászok voltak, akiket II. Géza királyunk telepített le a Vérke partján.

A város első temploma a tatárjárás idején megsérült, száz év elteltével sikerült csak felújítani. A jelenlegi templom 1418-ból származik. Az évszázadok alatt többször lerombolták, majd újjáépítették. Ma látható formáját 1846-ban nyerte el.

A templomnak korábban is lehetett orgonája, ám a ma használatban lévőt 1899. augusztus 15-én szentelték fel. A hangszert a Rieger-cég készítette 4000 forintért.

A Szamos nevű újság így írt az eseményről: „Az ünnepi beszédet Dr. Fechtel János tartotta, ki beszédében kiemelte azt is, hogy a lebontott orgona szentelésénél a szent életű főpap, Hám János tartá a beszédet. Ezúttal a templomban egész Beregszász közönsége valláskülönbség nélkül jelent meg s hallgatta a sz. beszédet és az uj orgonát. 1 órakor Szalay plébános diszebédet adott, melyen dr. Hagara főispán, Arnold törv. elnök, Nemes járásbíró, Ékkel főszolgabíró, Dr. Fechtel János tanár stb. vettek részt. Tósztot mondott Szalay Dr. Fechtelre, Dr. Fechtel a házigazdára, a főispán a házigazda édesanyjára stb.”

Az új, 11 sípmezőre osztott orgonát a kórus első felébe, játékasztalát a mellvédbe építették. 1907. szeptember 8-án, a felújított templom szentelésén Haller Jenő szatmári főgimnáziumi tanár játszott a hangszeren.

A későbbiekben több sérülést is érte az orgonát. Az első világháború idején a hangképzésért felelős, ónból készült homlokzati sípjait katonai célokra elvették. A hiányzó sípokat később horganyból készítették el.

Az első világháború után a hangszert egészen a karzat hátsó faláig tolták.

A szovjet időkben a templomot nem zárták be, így akkor is használatban maradhatott az orgona, melynek hangjára vonult be a templomba 1989 tavaszán Paskai László bíboros.

Az idők során elhasználódott hangszer felújítása 2008-ban történt meg. Mándity György és Fülöp Géza orgonajavító mesterek munkájának köszönhetően azóta ismét eredeti hangján szól az orgona.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This