Kárpátalja anno: a kecske és a káposzta esete Ungváron

Az Ung nevű lap 1879. évi egyik számában olvashatunk az ungvári napszámos esetéről, aki „a kecske is jóllakik és a káposzta is megmarad” elvének kitűnő példájával szolgált.

„Egy ungvári napszámos, ki a pálinkát halálba szereti s ebbéli szenvedélyét lépten nyomon ki is elégiti, asszonyi befolyás folytán egy nyugodt órában ünnepélyes fogadalmat tett, hogy pálinkát többé nem iszik. Negyvennyolc óra lefolyása elég volt arra, hogy emberünk oly válpontra jutott, midőn a letett fogadalom s a pálinkázás szenvedélye énjében erős tusára keltek; a vitás ügy »a kecske is jóllakjék – a káposzta is megmaradjon« féle megoldással akként végződött, hogy most már rumot iszik, ezzel nem találja megtörve a fogadalmat s torkát is öblingetheti, mi által élete párjának ismételten nagy keserüséget okoz.”

Marosi Anita 

Kárpátalja.ma