Kárpátalja anno: az alsóremetei kincses fazék

Ki korán kel, aranyat lel. Vagy valami mást. Kilencven évvel ezelőtt, egy áprilisi napon szántani indult Margitics Béla alsóremetei gazda. Befogta a lovait az eke elé, s hozzálátott földje megműveléséhez. Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy az ekevas valami kemény tárgyba ütődött. Megállította a lovakat és lehajolt megszemlélni, hogy mi akasztotta meg az ekét. Elámult, amikor meglátta, hogy egy bőrrel befedett agyagfazék áll ki a földből. Még inkább elképedt, amikor kibontotta a bőrt, s a fazékban ezüstérméket talált.

A leletről tudomást szerzett a beregszászi járási hivatal, és egy megbízottat küldött ki, aki ideiglenes megőrzés végett átvette az értékes pénzleletet. A beregszászi járási hivatal megállapítása szerint az agyagfazék 600 darab színezüst lengyel eredetű tallért tartalmaz, amelyeken tisztán kivehető a lengyel király képe és az 1626. évi keltezés római számjegyekkel – olvashatjuk az Uj Közlöny 1931. április 10-i számában.

Hogy miként kerültek az alsóremetei földbe a kincsek, talány maradt. Mint ahogy az is, hogy mi lett a sorsa a korsónyi ezüstnek.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma