Kárpátalja anno: az ungvári jéggyár

Az 1910-es év első két hónapjának időjárása igen enyhének bizonyult Ungváron. A város jégszükségletét a Lengyelországból hozatott tíz vagon jég sem elégítette ki. Az ungváriak ekkor arra a döntésre jutottak, hogy debreceni mintára az Ung-parti városban is érdemes lenne jéggyárat alapítani. A kérdéssel Rozgonyi József, az Ungvári Gőzmalom társtulajdonosa, valamint Deutsch Mór sörkereskedő és Klein Mayer vállalkozó kezdtek el komolyan foglalkozni. Ungvár város közgyűlése márciusban elfogadta Rozgonyi József és társai ajánlatát. A megállapodás értelmében Rozgonyiék a jéggyárat önerőből építik meg, és az június 15-től meg is kezdi a műjég gyártását. A szükséges gépeket Budapesten vásárolják meg. A jég kilóját 5 fillérjével óhajtják árusítani. További feltételül szabták, hogy az építtetők a jégárusitásra 10 évre kizárólagos jogot nyernek.

A Rozgonyi-féle jéggyár mellett Deutsch Mór is engedélyt kapott jéggyár felállítása, mely a tervek szerint 1910. május 15-én kezdi meg működését.

A két jéggyáros kapcsolata igencsak kihűlt a gyár építése alatt, vitájukról a Határszéli Ujság rendszeresen beszámolt.

A lap 1910. március 7-i számában még egy vers is megjelent a témában. A TEREFERE című rovatban olvashatjuk:

Nincsen tél, de majd tavaszszal

Rozgonyi úr jeget aszal,

Vár a hőre, egyre vár,

Aztán fölépül a gyár.

Csak már jönne a meleg,

Hogy a fene egye meg!

Itt a tél és nincsen fagy

És jégszükségletünk nagy

S mivel jég kell mindenáron,

Befagyunk majd kérem, nyáron!

Jöjj el ismeretlen dátum !

Befagy akkor pár mandátum,

S biztos mint az egyszeregy,

Khuen akkor falnak megy.

Bár még mostan hangadó,

Befagy akkor az adó,

S bár reménye szörnyen nagy,

Szegény újonc is befagy,

Befagy a pénz s aki bort les,

Befagy végül minden kortes

S a jég akkor lesz szilárd,

Ha úszik pár milliárd!

Nincsen tél, de majd tavaszszal

Khuen gróf ur jeget aszal,

Vár a szívben egy kis hőre

S nem tudja, hogy vágya dőre,

Kap majd választ, rideget,

S a nemzettől — hideget.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma