IV. BercsényiFeszt és Honeybeast-koncert Ungváron

Kárpátalja anno: csetepaté Jánosi alatt

Szerző: | 2020.09.11., 20:39 | Kárpátalja anno

Fotó: www.lovasok.hu

A Bereg című hetilap 1904. március 6-i száma számol be arról az incidensről, mely a Beregszász és Makkosjánosi közötti főúton történt a nagybégányi református lelkész és négy jánosi lakos között.

„A mai jól szervezett csendőrségi intézmény – mely olyannyira bevált – megteremtette nálunk az élet és’ vagyonbiztonságot olyannyira, hogy ma már éjjel, nappal védtelenül is járhatunk, kelhetünk, hajunk szála sem görbül meg, sem vagyonúnkban kárt nem szenvedünk. Hogy azonban mégis vannak egyes falvakban oly megrögzött gonosztevők, kik cselekedeteikben sem a csendőrségi intézményre, sem a büntető törvénykönyvre nem gondolnak, ezt igazolja az alábbi eset. A múlt héten B. F. n.-bégányi lelkész és neje kocsin hajtattak Beregszászból N. Bégányba. A Csáky-tanyán túl, csaknem Jánosi alatt az úttest közepén teljesen józan állapotban haladt előre 4 jánosii, állítólag polgár, kik közül 2, – a kocsis többször ismételt vészkiáltására az úttestről letért, 2 pedig a kocsival szemben megállóit – büszkén verve mindkettő a mellét, hogy egy kocsinak csak nem térünk ki s már el is ütötték volna a lovak, ha a kocsis hirtelen más irányt nem ad a lovaknak. Erre az egyik ember a ló kantárába ragadt, miáltal a lovak letértek a közép útról s e közben az egyik embert a ló szerszáma horzsolta. Ezen a 4 ember feldühödve, őrült módra neki rontott a kocsinak, azt minden oldalról megragadták s a benne ülőket ütlegekkel fenyegették s csak nagynehezen tudott a kocsi – a benne ülőkkel együtt – a végveszélyből a 4 útonálló karmai közül megmenekülnie. De a 4 dezentornak ez még nem volt elég; vasvillára kaptak, nyomban szekérre ültek s Nagy-Bégányban még a parochiális lakás udvarára is betörtek. A tetteseket a csendőrség hamarosan kikutatta s most becsület, személyes szabadság és magánlak megsértése miatt tétetett meg ellenük a helybeli kir. törvényszéknél a feljelentés.”

Marosi Anita
Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This