Kárpátalja anno: fogsor, aranyóra, kutya… és amit még elvesztettek elődeink

Szerző: | 2021.07.26., 17:24 | Kárpátalja anno

Újra és újra be kell látnunk: a magyar ember találékony, ha közmondással kell kifejeznie egy-egy élethelyzetet. Csak az elveszít szóra több tucat közmondást és szólást találtak ki elődeink. Nem véletlenül, hiszen annyi mindent veszíthetünk el: Elvesztette a fejét. Elvesztette a fonalat. Elvesztette a kengyelt. Elvesztette erszényét. Elvesztette, mint a tót a miatyánkot. Ég nyelte, föld nyelte: elveszett. Ha a szép rútul beszél, szépségét elveszti. Ki másnak jótéteményéből él, elvesztette szabadságát. Kinek semmije nincs, az semmit el nem veszt. Könnyű a jó hírt elveszteni, de nehéz visszanyerni. Ott is talál, ahol senki sem vesztett el semmit. Ökrét kereste, lovát is elvesztette. Nincs veszíteni valója.

Igen ám, de vajon miket veszítettek el őseink az elmúlt században?

Íme, néhány újsághirdetés:

„Elveszett kutyák. Múlt hó 29-én ifj. Fedák István tulajdonát képező 2 drb. szálkásszőrü angol foxterier kutya elveszett. Az egyik kan, fekete fejü, hófehér levágott farkú s Bunkó névre hallgat, a másik szuka, balszeme felett barnás folt hófehér, levágott farkú, Bébi névre hallgat. A megtaláló illő jutalomban részesül.” (Bereg hetilap, 1904. szeptember 4.)

„Elveszett tegnap délelőtt fél 11 órakor egy női arany nyaklánc egy emailirozott Szűz Mária-képpel, a becsületes megtaláló jelentkezzék Pallay Erzsébetnél, Szobránci-utca (Bodnár-féle ház), megfelelő jutalomban részesül.” (Határszéli Ujság, 1909. április 19.)

„Elveszett egy piros börtárca iratokkal arcképes vasúti jeggyel s húsz korona papírpénzzel. A megtalálót kérjük, hogy a reá nézve értéktelen tárgyat adja be lapunk kiadóhivatalába, jutalom fejében pénzt megtarthatja.” (Határszéli Ujság, 1910. október 31.)

„Elveszett hirdetőtábla. Az Ungvári Athletikai Club tegnapi versenyét fekete táblán adta tudomására a közönségnek. A táblát egy ungvári szokásos alkalmi »csujes« hordozta, ki valahol a táblával együtt elveszett. A club ez utón kéri a megtalálót, hogy a táblát, melynek önmaga hasznát úgy sem veheti, küldje el a vezetőség címére.” (Határszéli Ujság, 1911. július 24.)

„Elveszett Békéssy József pénztárcája. Az ungvári magyar színház tenoristájának tegnap este elveszett a pénztárcája. 150 Kč készpénz és egyéb értékpapírok voltak benne. A becsületes megtaláló jutassa el a színházi pénztárhoz, vagy Békéssy lakására, Kazinci ucca 2. szám alá.” (Ruszinszkói Magyar Hirlap, 1927. január 9.

„Elveszett egy briliáns gyűrű. Vasárnap este a Korona szálló nagytermében tartott »Sokol« bálon elveszett egy 4000 Kč értékű briliáns gyűrű. A megtaláló szolgáltassa be a rendőrség bűnügyi osztályába.” (Ruszinszkói Magyar Hirlap, 1927. február 26.)

„A Rákóczi-utcán a zsidó hitközség és Szent Bazil-rend között elveszett egy duplabélésű, drapp színű kesztyű. Megtalálóját kérjük, hogy jutalom ellenében kiadóhivatalunkban adja le.” (Kárpáti Hiradó, 1942. február 18.)

„E hó 22-én este 8 és 10 óra között elveszett egy barnabőr női kézitáska. Volt benne egy fogsor, egy névre kiállított jegyfüzet és olyan írások, amelyeknek csak a tulajdonos veszi hasznát. Megtaláló illő jutalom ellenében szolgáltassa be a rendőrségre.” (Kárpáti Híradó, 1943. augusztus 2.)

„Elveszett a Zugó-utcában egy aranykaróra. Megtalálója illő jutalom ellenében szolgáltassa be az erdőhivatalba.” (Kárpáti Híradó, 1943. augusztus 2.)

„Elveszett egy kulcscsomó a vasútállomás és a Kossuth-tér közötti részen. Megtaláló jutalom ellenében a kiadóban adja le.” (Kárpáti Magyar Hirlap, 1944. január 3.)

„Az Állami Biztosító kerület felügyelete érvénytelennek nyilvánítja az AA sorozatú 061664 számú, Illetve a CS sorozatú 502276—502300 számú (25 darab) és a CS sorozatú, 462368-462375 számú (nyolc darab) elveszett életbiztosítási kötvényeket.” (Vörös Zászló, 1984. szeptember 6.)

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This