Kárpátalja anno: Forgon Pál református püspök

Szerző: | 2015.07.30., 19:52 | Kárpátalja anno

Forgon Pál (középen) az 1980-as években Forrás: www.sulinet.hu

A Kárpátaljai Református Egyházkerület meghatározó alakja Forgon Pál püspök, aki több évtizedes lelkészi szolgálata mellett a Gulagon eltöltött raboskodásával is tanúságot tett Istenbe vetett hitéről.
Forgon Pál a Munkácsi járásban, Szernyén látta meg a napvilágot 1913-ban. Szülei Forgon Pál tanító s Kiss Ilona voltak. Öt testvére született, közülük négyen élték meg a felnőttkort. Az 1920-as években a család Beregrákosra, majd Beregdédába költözött. Forgon Pál Beregszászba járt középiskolába, majd Losoncon végezte el a teológiai tanulmányait.
Először Kassán volt segédlelkész, majd Beregszászon tevékenykedett gimnáziumi lelkészként és hitoktatóként.
1939-ben a nagyszőlősi járási Tiszakeresztúrba kapott lelkészi kinevezést, s egészen 1943-ig szolgált a településen. Közben megnősült, a Máramaros–Ugocsai Református Egyházmegye esperesének, Isaák Imrének a lányát, Sárát vette feleségül.
1943-ban került a viski református gyülekezet élére.
Az 1948-tól Kárpátalján folytatott egyházüldözés hamarosan őt is elérte: 1951. december 13-án letartóztatták és 25 évi lágerbüntetésre ítélték. Négy év múlva, 1955-ben engedték szabadon, de Viskre nem térhetett vissza. Először Nagymuzsalyban és Sárosorosziban szolgált, majd 1965-től Beregszászba helyezték.
Az ő kezdeményezésére indult meg a lelkészképzés Kárpátalján.
1978. január 12-én a 81 kárpátaljai gyülekezet presbiterei püspökké választották, s a Magyarországi Református Egyház zsinata beiktatta tisztségébe.
A Gulagon eltöltött évekről az Ott voltam, ahol a legszebb virágok nyílnak című könyvében írt.
2004-ben hunyt el.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This