Kárpátalja anno: salánkiak a „nagy tanító” lábánál

„Tanulni, tanulni, tanulni” – mondta Lenin. Vagy mégsem tőle származik az intés? A leírások szerint a Komintern 1922. november 13-i IV. Kongresszusa kapcsán az „Oroszországi forradalom öt éve” címmel írott beszédében Lenin így szólt: „Важнейшей задачей для нас является сейчас: учиться и учиться”, azaz „Jelenleg a legfontosabb feladatunk tanulni és tanulni.”

Néhány évvel később, 1928-ban a Komszomol VIII. kongresszusán tartott nyitó beszédében hangzott el Sztálintól hármas alakban a gondolat, hogy „Учиться, учиться, учиться…”

A salánkiak mindenesetre komolyan vehették a „mesterek” szavát, ugyanis a helyi középiskolából elballagó diákok közös fotója a település Lenin-szobra előtt készült.

Kovács Elemér A vasfüggönyön innen Kárpátaljai magyar anekdotakincs című könyvében is olvashatunk a salánki Sztálin, illetve Lenin szobor történetéről:

„Szintén a generalisszimusz halála után történt az eset, de már egy másik ugocsai községben, nevezetesen Salánkon. A járási vezetők megsúgták az akkori kolhozelnöknek, hogy az iskola kertjében álló Sztálin-szobrot mihamarabb el kell távolítani. A gazdaság vezetője pontosan tudta, hogy kik a legalkalmasabbak e roppant kényes feladat elvégzésére. Estére felkereste az Alvégen az egyik lóval és fogattal rendelkező putri lakóját. Jó pénzt ígért
neki, ha az éj leple alatt segítőivel leemeli a talapzatáról és szekérre rakja a szobrot, majd kiviszi a Borzsához, és ott, ahol az a legmélyebb, a Malomlapos közelében bedobja a vízbe.
Másnap reggel eligazításkor betoppan a tágas kolhozirodába két társával az illető, és büszkén jelenti:
– Azt az alakot eltávolítottuk. Mikor jöjjünk azért a másikért, amelyik a református templom mellett áll?
Természetesen a Lenin-szoborról volt szó…
A jelenlevő jámbor salánkiak számára így vált világossá, hogy ki szervezte meg és ki hajtotta végre ezt az akkoriban hihetetlennek tűnő akciót.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma