Kárpátalja anno: ungvári anekdoták

Szerző: | 2021.03.11., 16:40 | Kárpátalja anno

Ungvár

Dubró Miklós Ungvár szobafestőinek koronázatlan királya volt. Nemcsak sablonnal pingálta a szobák falait, hanem szabadkézzel festette a mennyezetekre angyalokat, virágokat és más díszítéseket. A szobafestés mellett címerfestéssel is foglalkozott. A Kárpátalja újság 1926. május 2-ai és 9-ei számában róla olvashatunk egy-egy történetet.

„Egy ismert uzhorodi cimfestő mestert felkért a »Medve korcsma« tulajdonosa, hogy a lemosódott medvét, mely szimbolizálta a helyiségét, újból fesse meg. A festő aki jó humoru ember, megkérdezte a tulajdonost, hogy lánccal avagy csak lánc nélkül fesse-e ki a medvét? A korcsmáros, miután a láncos medve egy néhány béke forinttal drágább lett volna, csak lánc nélkül rendelte kifesteni a medvét. A festő nekilátott a munkának és valami gyenge minőségű vizfestékkel pingálta ki a medvét. A legközelebbi eső persze lemosta a pikturát. Az öreg korcsmáros szalad a festőhöz és mondja neki:

– The Miklós o frász álljan o bücsös pafádbo bele, hodj te osztot o medvét festettél, hiszen már oz egész medve lemászott és nincs o falon.

– Hja’ barátom, vág vissza a flegmatikus piktor, én neked első perctől fogva mondtam, hogy festess a medvére láncot, — látod ha lánc lett volna rajta, nem mászott volna le.

Az uj medvét már lánccal és jó drágán olajfestékkel festette meg a piktor.”

„Dubró bácsi Ungváron köztudomás szerint jó festő hírében áll. A régi időkben történt meg vele az alábbi eset: Amerikából hazatért egyik hentes barátja és arra kérte őt, hogy festene neki újonnan megnyitandó hentes üzletére, valami reklámokat.

– No mi legyen az a reklám? – kérdi Dubró.

– Hád egyig oldálbá á szálona, másigba ság felvágott, meg disznó.

– Jól van, – mondja Dubró bácsi – de mit szántál a festésért?

— Ság minél olcsóbb és minél jobb!

Dubró bácsi 40 forintot kért, o tisztes hentes pedig, csak a felét ígérte. Megegyeztek 25 forintban, de Dubró nem volt megelégedve. Mikor elkészült a piktura a munkaadó elégedetlen volt vele, mert Dubró bácsi roppant sovány disznót festett. A hentes kifakadt és a következőket mondta:

– A frász neked á tied pofába bele álljon, iny nem rendelkeztem tenalad agár, de disznó. Vegyél tudtul, hogy bepanaszolom tigedet katolíkos kirbe, állapitsag meg bizottság, hogy jó-e az a disznó vagy nem!

A panaszt tényleg megtette Dubró ellen és bizottság ment ki a helyszínére. Dubró bácsi igy védekezett a bizottság előtt:

– Hát 25 forintért hol lehet egy csomó szalonna, felvágott, no meg még hozzá egy kövér disznó is Amilyen sovány volt az ár, olyan sovány volt a disznó is. Hogyne, kövér disznó kellene neki bagóért.

A bizottság elfogadta a bölcs védekezést.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This