Kárpátalja anno: Zsatkovics Kálmán György, görögkatolikus pap, író

Zsatkovics Kálmán György, görögkatolikus lelkész, etnográfus, író, műfordító, történész 1855. október 20-án látta meg a napvilágot Ungváron, Zsatkovics György és Neymányi Paulina családjában. Szülővárosában és Nagyváradon járt középiskolába, majd Ungváron és Esztergomban folytatta teológiai tanulmányait. 1881. március 27-én szentelte görögkatolikus pappá Pásztélyi Kovács János munkácsi püspök. 1881-től 1885-ig Nagyrákóc (Ugocsa vm.), 1885–1886 között Iza (Máramaros vm), 1886-tól 1920-ig Malmos (Bereg vm.) papja volt. A Szolyvai Esperesi Kerület esperese (1895–1897, valamint 1899–1920 között). 1911-től szentszéki tanácsos. Felesége, Szabó Anna (1858–1890), Szabó András pap és Schivulszky Juliánna leánya volt. Ismert gyermekük: Márta (†1915), Selykó Viktor pap (1883–1932) felesége.

A papi tevékenysége mellett jelentős írói munkát fejtett ki. A magyarországi görögkatolikusok érdekeit képviselő Kelet című hetilap (a lapot Ungváron 1888-tól 1901-ig adták ki) főmunkatársa volt.

Írásai jelentek meg ezen kívül a Századok, a Magyar Sion, a Budapesti Szemle, a Budapesti Hirlap, a Képes Családi Lapok, a Vasárnapi Ujság oldalain.

1884-ben a Magyar Történelmi Társulat tagjává választották.

További munkái:

Malmos, beregmegyei község parasztgazdáinak monografiája (Kny. a M. Gazdák Szemléjéből). Budapest, 1900.

Frankó Iván, Hirc és az úrfi (Családi Regénytár 19.) Budapest, év n.

Csehov, Tarka históriák. Ungvár, 1903. (Ford.)

Egy muszka katona elbeszélése az 1849-iki magyarországi hadjáratról címmel lefordította Andrej Mihajlovics Fatyejev írását (Rasszkaz otsztavnovo szoldata). Megjelent 1886-ban az Egyetértés című napilapban folytatásokban; újra megjelent 1949-ben a Két emlékirat az 1849. évi cári intervencióról című kötetben.

Zsatkovics Kálmán György Malmoson hunyt el 1920. szeptember 25-én.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma