Kárpátalja anno: Zseltvay Gyula hitvalló görögkatolikus pap

November 18-án emlékezünk a szovjet megtorlás és a málenkij robot kárpátaljai áldozataira. 1944-ben ezen a napon indították el Beregszászból a szolyvai gyűjtőtáborba a magyar és német nemzetiségű férfiakat. Sokan közülük sohasem térhettek haza. Mások testileg-lelkileg megrokkanva szabadultak. Ismét mások itthon maradtak ugyan, ám foglalkozásuk, vagyonuk, nemzetiségük vagy vallásuk miatt a kommunista hatalom elnyomása alá kerültek. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye papjai is megszenvedték a szovjet érát. A görögkatolikus vallást betiltották, a templomokat a pravoszlávoknak adták, a papokat pedig lágerbe hurcolták. A hitvalló papok egyike volt Zseltvay Gyula. Sorozatunkban ma rá emlékezünk.

42 évvel ezelőtt, 1980. november 17-én adta vissza Teremtőjének lelkét Zseltvay Gyula, görögkatolikus lelkész. Ősi görögkatolikus papcsaládból származott, szintén pap apja és nagyapja is a Gyula nevet viselte. Édesanyja, Matyaczkó Juliánna szintén papi családból került ki. Zseltvay Gyula Iszkán (Máramaros vármegye) született 1911. március 5-én. Teológiai tanulmányait Ungváron folytatta (1929–1933). Nőtlenül szentelte pappá 1933. szeptember 17-én Sztojka Sándor munkácsi püspök. 1933–1936 között Lipcse (Máramaros vármegye) papjaként tevékenykedett. 1936-tól 1940-ig Técsőn szolgált segédlelkészként. Majd Szentmihálykörtvélyesre (Máramaros vármegye) került (1940–1946), ezt követően pedig az ungi Oroszkomoró (1946–1949) papja lett. Érdemeiért 1940-től tb. esperesi címet viselt. A II. világháborút követő szovjet egyházüldözés őt is elérte. Mivel azonban nem volt hajlandó az aposztáziára, a szovjet hatóságok 1949. augusztus 27-én letartóztatták. A bíróság 1949. október 26-án 25 év kényszermunkára, 5 év polgári jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélte. Vorkután (ma Oroszország) raboskodott és dolgozott. 1956. szeptember 2-án szabadult. Ungváron telepedett le. Civil munkát végzett, ám titokban papi tevékenységet folytatott. Ungváron hunyt el 1980. november 17-én. 1992. augusztus 26-án rehabilitálták.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma