2020. június 24., szerda

41 éve halt meg Örkény István, Kossuth-díjas író, gyógyszerész, a magyar groteszk próza megteremtője.

NÉPVNAP:

Kinga – a Kunigunda régi magyar becézőjéből önállósult.

Kincső – Jókai Mór névalkotása; jelentése: számomra ő a kincs.

IDÉZET:

„Az igaz szeretet nem követel semmit, a másik fél javát keresi. A szeretetteljes elfogadás pedig a konfliktusok kezelésének feltétele. A követelés és a kényszer a kapcsolatok romlásával jár.”

Gary Chapman

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Gyöngyösi István (Radvánc, Ung megye, 1629 – Rozsnyó, 1704. július 24.). Költő, ügyvéd. Apja gazdag eperjesi prókátor volt. Elemi iskoláit feltehetően Ungváron végezte. Klasszikus irodalmi műveltségét Sárospatakon szerezte. Első felesége az Ung megyei nemes Baranyai Gáspár lánya, Baranyai Ilona volt. 1653-tól gömöri táblabíró 1663-tól Wesselényi Ferenc nádor titkára.  A Wesselényi-összeesküvés leleplezésekor őt is elfogták, de hamarosan az esztergomi érsek segítségével kiszabadult. Feltehetően ekkor tért át a katolikus hitre.

Ügyvédi szolgálatokat tett Zrínyi Ilonának, Drugeth Zsigmond ungvári birtokának is ő volt a fiskusa.  Családja folyamatosan Radváncon lakott, 1669-ben ő is innen keltezi egyik saját kezűleg írt nyugtatványát.

1683-ban Thököly Imre oldalára állt. Ebben az évben szerezte Ének Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról. Thököly bukása után Habsburg-párti lett, de később II. Rákóczi Ferencet támogatta.

Korának egyik legnépszerűbb költője volt. Többek között megénekelte Kemény János erdélyi fejedelem tetteit is.

Radvánci szülőházát 1908. szeptember 20-án az ungvári Gyöngyösi Irodalmi Társaság nagy ünnepség keretében emléktáblával jelölte meg.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Bay Zoltán fizikus (1900) a német és az angol kutatásoktól függetlenül kifejlesztette a radart, és már 1946-ban radarjeleket irányítottak a Holdra.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

ISTEN ELHÍVÁSA

Mózes azt felelte: Kérlek, Uram! Küldj mást, akit küldeni tudsz! (2Móz 4,13)

Sok évvel ezelőtt a kis gyülekezetünk lelkipásztora egy kurzust tartott a Biblia mélyebb megértésére, hogy a gyülekezet növekedjen, és többen vállaljanak vezető funkciót. A kurzus végén azonban nem jelentkezett egyetlen önkéntes sem, aki elvállalt volna egy új vagy egy kibővített felelősséggel járó feladatot.
A megbeszéléseken ezután egyre nagyobb hangsúlyt kapott az, hogy több embernek kellene vezetői posztokat vállalni. Abban biztos voltam: én sohasem leszek ilyen önkéntes. Nagyon félénk vagyok, a hátsó padban érzem jól magam. A szívem hevesen dobogni kezd a puszta gondolattól is, hogy én egy bibliaórát vezessek, vagy akár megszervezzek egy találkozót.
Bár az én elhívásom nem is hasonlítható Mózeséhez, mégis azonosulni tudok vele. Isten szelíd kéréseihez különböző módokon viszonyultam. Néha figyelmen kívül hagytam, vagy másokat javasoltam, akik sokkal alkalmasabbak a feladatra, majd azt kértem: “Óh, Uram, csak ne engem…”
Végül az történt, hogy hat éven át egy hitmélyítő csapatot vezettem, melynek tagjai csodás emberek voltak, és sokkal könnyebbé tették ezt a munkát, mint képzeltem. Amikor követjük Isten vezetését, és megköszönjük a hitbeli növekedést, Isten úgy tud használni, amiről még csak nem is álmodtunk.

Imádság: Urunk, nyisd meg a szívünket és elménket, hogy szolgálhassunk bárhol, ahol szükséged van ránk! Ámen.

Bizonytalanságom ellenére Isten alkalmassá tesz a szolgálatra.
Janice Hagood LeMaster (Alabama, USA)

IMÁDKOZZUNK A GYÜLEKEZETEINKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.