2020. szeptember 1., kedd

63 éve született Gloria Estefan, énekesnő, a latin popzene képviselője.

NÉVNAP:

Egyed – görög-magyar eredetű; jelentése: pajzshordozó.

Egon – az Egbert, Egmont, stb. ószász és középnémet becézőjéből önállósult.

IDÉZET:

„A létezés egyetlen állandó tulajdonsága a változás.”

Shan-Tung Hsu

NÉPI KALENDÁRIUM:

Egyed napja

E napon kezdték a búza, másutt a rozs vetését. Ilyenkor fogják hízóra a disznót, ha karácsony táján le akarják vágni. Az e napi esőből esős őszre jósoltak, ellenkező esetben szárazra. Ismert találós kérdés: „Mikor van a túrós csusza neve napja? – Egyed napján.”

Magyar Néprajz VII.

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Bethlen Miklós, bethleni, gróf (Kisbun, 1642. szeptember 1. – Bécs, 1716. október 27.). Erdélyi államférfi, kancellár, emlékíró. 1664. június 1-jén Párizsból hazatérőben Husztra érkezett, ahol az idős Rhédey Ferenc fogadta. De egyéb élménye is volt. „Huszton egy férj nélkül való, más férjes, de mégis özvegy, két igen szép úri dáma pántlikás köntösömet s magamat sokat nézett, szeretett”. 1681 augusztusának utolsó heteiben a Thökölyvel szövetségben indított magyarországi hadjáratban az erdélyi hadak főstrázsamestere. 1686 márciusában tagja volt annak a bizottságnak, amely Máramarosban az odavezényelt császári katonák visszaéléseinek kivizsgálásaival foglalkozott. A zsoldosok „török módra” viselkedtek, loptak, raboltak. „Nagy sokaság, irtóztató tereh egy olyan sovány vármegyén – írta Bethlen.

1690-ben meghalt Apafi fejedelem. Utódja a fia, II. Apafi Mihály lett, akinek megerősítését Bécsből várták a rendek. Bethlen szeptember 8-ától Bécsben tárgyalt, s kieszközölte az Erdély helyzetét szabályozó diplomát,  maga számára pedig Máramaros megye főispáni székét. Beiktatására 1692. május 29-én került sor. Ritkán tartózkodott a megyében, azonban neki köszönhető, hogy Lipót megerősítette jogaiban az öt koronavárost: Técsőt, Husztot, Visket, Hosszúmezőt és Szigetet. Rabutin pénzkövetelése elleni tiltakozása miatt kizárták a tanácsból, és házi őrizetbe vették.  1704 és 1712 között raboskodott.  1708-1710-ben írta Bécsben önéletírását, amelyet a magyar irodalom egyik remekeként tartanak számon.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Pécsett egyetem létesül, de Orbán pápa nem engedélyezi, hogy teológiai kar működjön (1367).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

ERŐ AZ ERŐTLENSÉGBEN

De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. (2Kor 12,9)

Nővérként dolgoztam a mindig zsúfolt sebészeti-onkológiai osztályon. Teljesen kimerülve, leroskadtam egy padra a kórházkápolnában, és csak meredtem a sarokasztalon lévő gyertyákra. Az egyik igen halványan pislákolt. Uram, hogyan fogom túlélni ezt a műszakot? – fohászkodtam. Olyannak érzem magam, mint ez a gyertya, amely már alig pislákol. Majd a fenti igevers suhant át gondolatomon, vigasztalást nyújtva. Gyengeségünk Isten együttérzését váltja ki, nem pedig ítéletét.
A zsebembe nyúltam egy tollért, hogy gyorsan lejegyezzem gondolataimat, s közben kezembe akadt egy gumikesztyű. Milyen haszontalannak tűnt önmagában! Majd felemeltem a jobb kezemet, és eltűnődve nézegettem az erős inakat, és beledugtam a kék kesztyűbe. Az élettelen anyag most formával és erővel telt meg. Amint kinyitottam és összecsuktam kesztyűs öklömet, Isten emlékeztetett, hogy “mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít” (Fil 4,13). Abban a bizonyosságban hagytam el a kápolnát, hogy Isten ereje, és nem a gyengeségem fog uralkodni bennem.
Isten nem azt kéri tőlünk, hogy magunktól legyünk erősek. Azt várja, hogy imádkozzunk, és higgyük, hogy az ő ereje van velünk. Bízhatunk abban, hogy Isten betölt, és felkészít minden feladatra, amelyet a nap hoz.

Imádság: Urunk, köszönjük Szentlelked jelenlétét, és a mai napon is bennünk lévő erődet. Ámen.

Amikor gyenge vagyok, erőt lelhetek Isten hatalmában.
Dee Aspin (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ONKOLÓGIÁN DOLGOZÓ NŐVÉREKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

LITURGIKUS NAPTÁR:

Szent Egyed

Szent Egyed (latinul: Aegidius, franciául: Saint Gilles, olaszul: Egidio) bencés szerzetes (Athén, 640 körül – Saint Gilles-du-Gard, 720 körül), apát. A kubikosok, lókereskedők, pásztorok, szíjgyártók védőszentje, bőrbaj, elmebaj, himlő, nehéz nyavalya, rák, vörheny, marhavész, szárazság, terméketlenség, tűzvész ellen kérik oltalmát. Ünnepe szeptember 1-jén van.

Szent Egyed megkülönböztetendő az azonos nevű 10. századi olasz remetétől, Assisi Szent Ferenc 13. századi remetetársától is, és a szintén azonos nevű spanyol ciszterci apáttól.

Szülei halála után örökségét szétosztotta a szegények között, s Galliába ment, ahol Provence-ban remetéskedett.

Legendája szerint az Isten egy szarvastehenet küldött neki, hogy tejével táplálja őt. Wamba vizigót király egy vadászaton rálőtt a szarvasra, de Szent Egyed a testével fogta föl a nyílvesszőt. A király ezután Egyednek ajándékozta a remeteség területét, ahol ő kolostort alapított, melyet később róla neveztek el (Saint Gilles-du-Gard). A szent sírja a középkorban híres zarándokhely volt, ereklyéi ma Toulouseban vannak. Európa szerte leginkább városok emeltek templomokat tiszteletére.

A ma Szlovákiában lévő bártfai Szent Egyed bazilika az UNESCO kulturális világörökségének része.

Esztergomban már a 11. században őrizték koponyájának három töredékét. Tiszteletének másik hazai nyoma a Szent László király által 1091-ben alapított somogyvári Szent Egyed monostor volt, amelyet közvetlenül Saint Gilles-du-Gard bencés szerzeteseivel népesített be a király. Valószínűleg a bencés kapcsolatokkal függ össze, hogy 1209 óta a garamszentbenedeki apátság plébániája szintén Szent Egyedet tiszteli védőszentjeként. A hagyomány szerint Eger közvetlen szomszédságában, a felnémeti völgyben is állott valamikor Szent Egyedről elnevezett bencés apátság, bár ennek létezésére egyelőre nincs bizonyíték. A Vas megyében fekvő Peresznye község temploma szintén Szent Egyed tiszteletére van szentelve, mai formáját 1702-ben nyerte el. A felső-magyarországi szászok „cipszerek” (német: Zipser) által lakott városokban (Bártfa, Poprád, Ruszt) kialakult Szent Egyed tisztelet azonban már feltehetően nem bencés gyökerű, hanem közvetlen nyugati ihletésű, melyet a nyugatról a városokba érkező kereskedők, iparosok hoztak magukkal. A Kárpát-medencében több település is a szent nevére felszentelt templomáról kapta nevét (az egykori somogyi Szentegyed, a mai Illés Szlovákiában, az erdélyi Vasasszentegyed) és Vasasszentegyedivölgy.

Ikonográfiai ábrázolása: A 11-12. századtól német és osztrák területen gyakran látható késő gótikus oltárokon mint bencés apát, lábánál szarvastehénnel, néha nyíl fúrja át kezét vagy a combját.

bacskaplebania.hu